Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 455 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 377 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 533 zł
Zaliczka na podatek 9 714 zł
Całość - kwota brutto 97 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 000,00 9 467,20 1 455,00 2 376,50 7 533,12 83 451,00 9 714,00 66 454,18
Luty 97 000,00 9 467,20 1 455,00 2 376,50 7 533,12 83 451,00 19 095,00 57 073,18
Marzec 97 000,00 1 371,28 210,75 2 376,50 8 373,73 92 791,00 29 693,00 54 974,74
Kwiecień 97 000,00 0,00 0,00 2 376,50 8 516,12 94 374,00 30 200,00 55 907,38
Maj 97 000,00 0,00 0,00 2 376,50 8 516,12 94 374,00 30 200,00 55 907,38
Czerwiec 97 000,00 0,00 0,00 2 376,50 8 516,12 94 374,00 30 200,00 55 907,38
Lipiec 97 000,00 0,00 0,00 2 376,50 8 516,12 94 374,00 30 200,00 55 907,38
Sierpień 97 000,00 0,00 0,00 2 376,50 8 516,12 94 374,00 30 200,00 55 907,38
Wrzesień 97 000,00 0,00 0,00 2 376,50 8 516,12 94 374,00 30 200,00 55 907,38
Październik 97 000,00 0,00 0,00 2 376,50 8 516,12 94 374,00 30 200,00 55 907,38
Listopad 97 000,00 0,00 0,00 2 376,50 8 516,12 94 374,00 30 200,00 55 907,38
Grudzień 97 000,00 0,00 0,00 2 376,50 8 516,12 94 374,00 30 200,00 55 907,38
Rocznie 1 164 000,00 20 305,68 3 120,75 28 518,00 100 085,05 1 109 059,00 230 217,00 681 668,52
Wynagrodzenie pracownika 97 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 305 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 620 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 377 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 116 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 000,00 9 467,20 6 305,00 1 619,90 2 473,50 116 865,60 zł
Luty 97 000,00 9 467,20 6 305,00 1 619,90 2 473,50 116 865,60 zł
Marzec 97 000,00 1 371,28 913,25 1 619,90 2 473,50 103 377,93 zł
Kwiecień 97 000,00 0,00 0,00 1 619,90 2 473,50 101 093,40 zł
Maj 97 000,00 0,00 0,00 1 619,90 2 473,50 101 093,40 zł
Czerwiec 97 000,00 0,00 0,00 1 619,90 2 473,50 101 093,40 zł
Lipiec 97 000,00 0,00 0,00 1 619,90 2 473,50 101 093,40 zł
Sierpień 97 000,00 0,00 0,00 1 619,90 2 473,50 101 093,40 zł
Wrzesień 97 000,00 0,00 0,00 1 619,90 2 473,50 101 093,40 zł
Październik 97 000,00 0,00 0,00 1 619,90 2 473,50 101 093,40 zł
Listopad 97 000,00 0,00 0,00 1 619,90 2 473,50 101 093,40 zł
Grudzień 97 000,00 0,00 0,00 1 619,90 2 473,50 101 093,40 zł
Rocznie 1 164 000,00 20 305,68 13 523,25 19 438,80 29 682,00 1 246 949,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 97 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 454 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 116 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 067 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 455 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 747 zł
Zaliczka na podatek 8 263 zł
Całość - kwota brutto 97 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 000,00 9 467,20 1 455,00 0,00 7 747,00 68 862,00 8 263,00 70 067,36
Luty 97 000,00 9 467,20 1 455,00 0,00 7 747,00 68 862,00 8 263,00 70 067,36
Marzec 97 000,00 1 371,28 210,75 0,00 8 587,62 76 334,00 9 160,00 77 670,27
Kwiecień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 77 600,00 9 312,00 78 958,00
Maj 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 77 600,00 9 312,00 78 958,00
Czerwiec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 77 600,00 9 312,00 78 958,00
Lipiec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 77 600,00 9 312,00 78 958,00
Sierpień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 77 600,00 9 312,00 78 958,00
Wrzesień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 77 600,00 9 312,00 78 958,00
Październik 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 77 600,00 9 312,00 78 958,00
Listopad 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 77 600,00 9 312,00 78 958,00
Grudzień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 77 600,00 9 312,00 78 958,00
Rocznie 1 164 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 102 651,62 912 458,00 6 842,00 928 426,99
Wynagrodzenie pracownika 97 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 305 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 377 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 115 246 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 000,00 9 467,20 6 305,00 0,00 2 473,50 115 245,70 zł
Luty 97 000,00 9 467,20 6 305,00 0,00 2 473,50 115 245,70 zł
Marzec 97 000,00 1 371,28 913,25 0,00 2 473,50 101 758,03 zł
Kwiecień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473,50 99 473,50 zł
Maj 97 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473,50 99 473,50 zł
Czerwiec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473,50 99 473,50 zł
Lipiec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473,50 99 473,50 zł
Sierpień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473,50 99 473,50 zł
Wrzesień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473,50 99 473,50 zł
Październik 97 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473,50 99 473,50 zł
Listopad 97 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473,50 99 473,50 zł
Grudzień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 2 473,50 99 473,50 zł
Rocznie 1 164 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 682,00 1 227 510,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 97 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 067 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 115 246 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 192 zł
Całość - kwota brutto 97 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Luty 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Marzec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Kwiecień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Maj 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Czerwiec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Lipiec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Sierpień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Wrzesień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Październik 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Listopad 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Grudzień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 600,00 13 192,00 83 808,00
Rocznie 1 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931 200,00 158 304,00 1 005 696,00
Wynagrodzenie pracownika 97 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Luty 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Marzec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Kwiecień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Maj 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Czerwiec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Lipiec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Sierpień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Wrzesień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Październik 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Listopad 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Grudzień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 000,00 zł
Rocznie 1 164 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 164 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 808 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 59 455 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 730 zł
Zaliczka na podatek 28 815 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 97 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 0,00 28 815,00 0,00 59 455,00
Luty 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 0,00 30 615,00 0,00 57 655,00
Marzec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 0,00 30 615,00 0,00 57 655,00
Kwiecień 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 0,00 30 615,00 0,00 57 655,00
Maj 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 0,00 30 615,00 0,00 57 655,00
Czerwiec 97 000,00 0,00 0,00 0,00 8 730,00 0,00 30 615,00 0,00 57 655,00
Lipiec 97 000,00 176,27 72,24 0,00 8 730,00 15,08 30 531,00 0,00 57 475,41
Sierpień 97 000,00 176,27 72,24 0,00 8 730,00 15,08 30 531,00 0,00 57 475,41
Wrzesień 97 000,00 176,27 72,24 0,00 8 730,00 15,08 30 531,00 0,00 57 475,41
Październik 97 000,00 176,27 72,24 0,00 8 730,00 15,08 30 531,00 0,00 57 475,41
Listopad 97 000,00 176,27 72,24 0,00 8 730,00 15,08 30 531,00 0,00 57 475,41
Grudzień 97 000,00 176,27 72,24 0,00 8 730,00 15,08 30 531,00 0,00 57 475,41
Rocznie 1 164 000,00 1 057,62 433,44 0,00 104 760,00 0,00 365 076,00 0,00 692 582,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 97 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 455 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.