Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 97100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 97 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 66 522 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 457 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 379 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 541 zł
Zaliczka na podatek 9 725 zł
Całość - kwota brutto 97 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 100,00 9 476,96 1 456,50 2 378,95 7 540,88 83 538,00 9 725,00 66 521,71
Luty 97 100,00 9 476,96 1 456,50 2 378,95 7 540,88 83 538,00 19 140,00 57 106,71
Marzec 97 100,00 1 351,76 207,75 2 378,95 8 384,54 92 912,00 29 732,00 55 045,00
Kwiecień 97 100,00 0,00 0,00 2 378,95 8 524,89 94 471,00 30 231,00 55 965,16
Maj 97 100,00 0,00 0,00 2 378,95 8 524,89 94 471,00 30 231,00 55 965,16
Czerwiec 97 100,00 0,00 0,00 2 378,95 8 524,89 94 471,00 30 231,00 55 965,16
Lipiec 97 100,00 0,00 0,00 2 378,95 8 524,89 94 471,00 30 231,00 55 965,16
Sierpień 97 100,00 0,00 0,00 2 378,95 8 524,89 94 471,00 30 231,00 55 965,16
Wrzesień 97 100,00 0,00 0,00 2 378,95 8 524,89 94 471,00 30 231,00 55 965,16
Październik 97 100,00 0,00 0,00 2 378,95 8 524,89 94 471,00 30 231,00 55 965,16
Listopad 97 100,00 0,00 0,00 2 378,95 8 524,89 94 471,00 30 231,00 55 965,16
Grudzień 97 100,00 0,00 0,00 2 378,95 8 524,89 94 471,00 30 231,00 55 965,16
Rocznie 1 165 200,00 20 305,68 3 120,75 28 547,40 100 190,31 1 110 227,00 230 484,00 682 359,86
Wynagrodzenie pracownika 97 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 622 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 379 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 116 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 100,00 9 476,96 6 311,50 1 621,57 2 476,05 116 986,08 zł
Luty 97 100,00 9 476,96 6 311,50 1 621,57 2 476,05 116 986,08 zł
Marzec 97 100,00 1 351,76 900,25 1 621,57 2 476,05 103 449,63 zł
Kwiecień 97 100,00 0,00 0,00 1 621,57 2 476,05 101 197,62 zł
Maj 97 100,00 0,00 0,00 1 621,57 2 476,05 101 197,62 zł
Czerwiec 97 100,00 0,00 0,00 1 621,57 2 476,05 101 197,62 zł
Lipiec 97 100,00 0,00 0,00 1 621,57 2 476,05 101 197,62 zł
Sierpień 97 100,00 0,00 0,00 1 621,57 2 476,05 101 197,62 zł
Wrzesień 97 100,00 0,00 0,00 1 621,57 2 476,05 101 197,62 zł
Październik 97 100,00 0,00 0,00 1 621,57 2 476,05 101 197,62 zł
Listopad 97 100,00 0,00 0,00 1 621,57 2 476,05 101 197,62 zł
Grudzień 97 100,00 0,00 0,00 1 621,57 2 476,05 101 197,62 zł
Rocznie 1 165 200,00 20 305,68 13 523,25 19 458,84 29 712,60 1 248 200,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 97 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 522 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 116 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 97100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 97 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 70 140 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 457 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 755 zł
Zaliczka na podatek 8 272 zł
Całość - kwota brutto 97 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 100,00 9 476,96 1 456,50 0,00 7 754,99 68 933,00 8 272,00 70 139,59
Luty 97 100,00 9 476,96 1 456,50 0,00 7 754,99 68 933,00 8 272,00 70 139,59
Marzec 97 100,00 1 351,76 207,75 0,00 8 598,64 76 432,00 9 172,00 77 770,01
Kwiecień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 77 680,00 9 322,00 79 039,40
Maj 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 77 680,00 9 322,00 79 039,40
Czerwiec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 77 680,00 9 322,00 79 039,40
Lipiec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 77 680,00 9 322,00 79 039,40
Sierpień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 77 680,00 9 322,00 79 039,40
Wrzesień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 77 680,00 9 322,00 79 039,40
Październik 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 77 680,00 9 322,00 79 039,40
Listopad 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 77 680,00 9 322,00 79 039,40
Grudzień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 77 680,00 9 322,00 79 039,40
Rocznie 1 165 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 102 759,62 913 418,00 6 854,00 929 403,79
Wynagrodzenie pracownika 97 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 9 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 379 zł
FGŚP 97 zł
Cała kwota 115 365 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 100,00 9 476,96 6 311,50 0,00 2 476,05 115 364,51 zł
Luty 97 100,00 9 476,96 6 311,50 0,00 2 476,05 115 364,51 zł
Marzec 97 100,00 1 351,76 900,25 0,00 2 476,05 101 828,06 zł
Kwiecień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 2 476,05 99 576,05 zł
Maj 97 100,00 0,00 0,00 0,00 2 476,05 99 576,05 zł
Czerwiec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 2 476,05 99 576,05 zł
Lipiec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 2 476,05 99 576,05 zł
Sierpień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 2 476,05 99 576,05 zł
Wrzesień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 2 476,05 99 576,05 zł
Październik 97 100,00 0,00 0,00 0,00 2 476,05 99 576,05 zł
Listopad 97 100,00 0,00 0,00 0,00 2 476,05 99 576,05 zł
Grudzień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 2 476,05 99 576,05 zł
Rocznie 1 165 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 29 712,60 1 228 741,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 97 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 140 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 115 365 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 97100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 97 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 83 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 13 206 zł
Całość - kwota brutto 97 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Luty 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Marzec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Kwiecień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Maj 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Czerwiec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Lipiec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Sierpień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Wrzesień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Październik 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Listopad 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Grudzień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 680,00 13 206,00 83 894,00
Rocznie 1 165 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 932 160,00 158 472,00 1 006 728,00
Wynagrodzenie pracownika 97 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 97 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Luty 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Marzec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Kwiecień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Maj 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Czerwiec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Lipiec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Sierpień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Wrzesień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Październik 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Listopad 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Grudzień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 100,00 zł
Rocznie 1 165 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 165 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 97 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 83 894 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 97 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 97100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 97 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 59 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 739 zł
Zaliczka na podatek 28 847 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 97 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 0,00 28 847,00 0,00 59 514,00
Luty 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 0,00 30 647,00 0,00 57 714,00
Marzec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 0,00 30 647,00 0,00 57 714,00
Kwiecień 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 0,00 30 647,00 0,00 57 714,00
Maj 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 0,00 30 647,00 0,00 57 714,00
Czerwiec 97 100,00 0,00 0,00 0,00 8 739,00 0,00 30 647,00 0,00 57 714,00
Lipiec 97 100,00 176,27 72,24 0,00 8 739,00 15,08 30 563,00 0,00 57 534,41
Sierpień 97 100,00 176,27 72,24 0,00 8 739,00 15,08 30 563,00 0,00 57 534,41
Wrzesień 97 100,00 176,27 72,24 0,00 8 739,00 15,08 30 563,00 0,00 57 534,41
Październik 97 100,00 176,27 72,24 0,00 8 739,00 15,08 30 563,00 0,00 57 534,41
Listopad 97 100,00 176,27 72,24 0,00 8 739,00 15,08 30 563,00 0,00 57 534,41
Grudzień 97 100,00 176,27 72,24 0,00 8 739,00 15,08 30 563,00 0,00 57 534,41
Rocznie 1 165 200,00 1 057,62 433,44 0,00 104 868,00 0,00 365 460,00 0,00 693 290,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 97 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 59 514 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.