Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 88700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 88 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 331 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 173 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 889 zł
Zaliczka na podatek 8 855 zł
Całość - kwota brutto 88 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 700,00 8 657,12 1 330,50 2 173,15 6 888,53 76 289,00 8 855,00 60 795,70
Luty 88 700,00 8 657,12 1 330,50 2 173,15 6 888,53 76 289,00 15 370,00 54 280,70
Marzec 88 700,00 2 991,44 459,75 2 173,15 7 476,81 82 826,00 26 504,00 49 094,85
Kwiecień 88 700,00 0,00 0,00 2 173,15 7 787,42 86 277,00 27 609,00 51 130,43
Maj 88 700,00 0,00 0,00 2 173,15 7 787,42 86 277,00 27 609,00 51 130,43
Czerwiec 88 700,00 0,00 0,00 2 173,15 7 787,42 86 277,00 27 609,00 51 130,43
Lipiec 88 700,00 0,00 0,00 2 173,15 7 787,42 86 277,00 27 609,00 51 130,43
Sierpień 88 700,00 0,00 0,00 2 173,15 7 787,42 86 277,00 27 609,00 51 130,43
Wrzesień 88 700,00 0,00 0,00 2 173,15 7 787,42 86 277,00 27 609,00 51 130,43
Październik 88 700,00 0,00 0,00 2 173,15 7 787,42 86 277,00 27 609,00 51 130,43
Listopad 88 700,00 0,00 0,00 2 173,15 7 787,42 86 277,00 27 609,00 51 130,43
Grudzień 88 700,00 0,00 0,00 2 173,15 7 787,42 86 277,00 27 609,00 51 130,43
Rocznie 1 064 400,00 20 305,68 3 120,75 26 077,80 91 340,65 1 011 897,00 207 865,00 624 345,12
Wynagrodzenie pracownika 88 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 766 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 481 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 173 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 106 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 700,00 8 657,12 5 765,50 1 481,29 2 261,85 106 865,76 zł
Luty 88 700,00 8 657,12 5 765,50 1 481,29 2 261,85 106 865,76 zł
Marzec 88 700,00 2 991,44 1 992,25 1 481,29 2 261,85 97 426,83 zł
Kwiecień 88 700,00 0,00 0,00 1 481,29 2 261,85 92 443,14 zł
Maj 88 700,00 0,00 0,00 1 481,29 2 261,85 92 443,14 zł
Czerwiec 88 700,00 0,00 0,00 1 481,29 2 261,85 92 443,14 zł
Lipiec 88 700,00 0,00 0,00 1 481,29 2 261,85 92 443,14 zł
Sierpień 88 700,00 0,00 0,00 1 481,29 2 261,85 92 443,14 zł
Wrzesień 88 700,00 0,00 0,00 1 481,29 2 261,85 92 443,14 zł
Październik 88 700,00 0,00 0,00 1 481,29 2 261,85 92 443,14 zł
Listopad 88 700,00 0,00 0,00 1 481,29 2 261,85 92 443,14 zł
Grudzień 88 700,00 0,00 0,00 1 481,29 2 261,85 92 443,14 zł
Rocznie 1 064 400,00 20 305,68 13 523,25 17 775,48 27 142,20 1 143 146,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 88 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 796 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 106 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 88700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 88 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 64 072 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 331 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 084 zł
Zaliczka na podatek 7 556 zł
Całość - kwota brutto 88 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 700,00 8 657,12 1 330,50 0,00 7 084,11 62 970,00 7 556,00 64 071,87
Luty 88 700,00 8 657,12 1 330,50 0,00 7 084,11 62 970,00 7 556,00 64 071,87
Marzec 88 700,00 2 991,44 459,75 0,00 7 672,39 68 199,00 8 184,00 69 392,54
Kwiecień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 70 960,00 8 515,00 72 201,80
Maj 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 70 960,00 8 515,00 72 201,80
Czerwiec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 70 960,00 8 515,00 72 201,80
Lipiec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 70 960,00 8 515,00 72 201,80
Sierpień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 70 960,00 8 515,00 72 201,80
Wrzesień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 70 960,00 8 515,00 72 201,80
Październik 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 70 960,00 8 515,00 72 201,80
Listopad 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 70 960,00 8 515,00 72 201,80
Grudzień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 70 960,00 8 515,00 72 201,80
Rocznie 1 064 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 93 687,61 832 779,00 6 243,00 847 352,48
Wynagrodzenie pracownika 88 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 657 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 766 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 173 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 105 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 700,00 8 657,12 5 765,50 0,00 2 261,85 105 384,47 zł
Luty 88 700,00 8 657,12 5 765,50 0,00 2 261,85 105 384,47 zł
Marzec 88 700,00 2 991,44 1 992,25 0,00 2 261,85 95 945,54 zł
Kwiecień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 2 261,85 90 961,85 zł
Maj 88 700,00 0,00 0,00 0,00 2 261,85 90 961,85 zł
Czerwiec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 2 261,85 90 961,85 zł
Lipiec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 2 261,85 90 961,85 zł
Sierpień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 2 261,85 90 961,85 zł
Wrzesień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 2 261,85 90 961,85 zł
Październik 88 700,00 0,00 0,00 0,00 2 261,85 90 961,85 zł
Listopad 88 700,00 0,00 0,00 0,00 2 261,85 90 961,85 zł
Grudzień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 2 261,85 90 961,85 zł
Rocznie 1 064 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 142,20 1 125 371,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 88 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 64 072 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 105 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 88700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 88 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 637 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 063 zł
Całość - kwota brutto 88 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Luty 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Marzec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Kwiecień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Maj 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Czerwiec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Lipiec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Sierpień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Wrzesień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Październik 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Listopad 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Grudzień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 960,00 12 063,00 76 637,00
Rocznie 1 064 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 520,00 144 756,00 919 644,00
Wynagrodzenie pracownika 88 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 88 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Luty 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Marzec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Kwiecień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Maj 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Czerwiec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Lipiec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Sierpień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Wrzesień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Październik 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Listopad 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Grudzień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 700,00 zł
Rocznie 1 064 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 064 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 88 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 637 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 88 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 88700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 88 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 983 zł
Zaliczka na podatek 26 159 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 88 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 0,00 26 159,00 0,00 54 558,00
Luty 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 0,00 27 959,00 0,00 52 758,00
Marzec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 0,00 27 959,00 0,00 52 758,00
Kwiecień 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 0,00 27 959,00 0,00 52 758,00
Maj 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 0,00 27 959,00 0,00 52 758,00
Czerwiec 88 700,00 0,00 0,00 0,00 7 983,00 0,00 27 959,00 0,00 52 758,00
Lipiec 88 700,00 176,27 72,24 0,00 7 983,00 15,08 27 875,00 0,00 52 578,41
Sierpień 88 700,00 176,27 72,24 0,00 7 983,00 15,08 27 875,00 0,00 52 578,41
Wrzesień 88 700,00 176,27 72,24 0,00 7 983,00 15,08 27 875,00 0,00 52 578,41
Październik 88 700,00 176,27 72,24 0,00 7 983,00 15,08 27 875,00 0,00 52 578,41
Listopad 88 700,00 176,27 72,24 0,00 7 983,00 15,08 27 875,00 0,00 52 578,41
Grudzień 88 700,00 176,27 72,24 0,00 7 983,00 15,08 27 875,00 0,00 52 578,41
Rocznie 1 064 400,00 1 057,62 433,44 0,00 95 796,00 0,00 333 204,00 0,00 633 818,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 88 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 558 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.