Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 88800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 88 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 332 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 176 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 896 zł
Zaliczka na podatek 8 865 zł
Całość - kwota brutto 88 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 800,00 8 666,88 1 332,00 2 175,60 6 896,30 76 376,00 8 865,00 60 864,22
Luty 88 800,00 8 666,88 1 332,00 2 175,60 6 896,30 76 376,00 15 416,00 54 313,22
Marzec 88 800,00 2 971,92 456,75 2 175,60 7 487,62 82 946,00 26 543,00 49 165,11
Kwiecień 88 800,00 0,00 0,00 2 175,60 7 796,20 86 374,00 27 640,00 51 188,20
Maj 88 800,00 0,00 0,00 2 175,60 7 796,20 86 374,00 27 640,00 51 188,20
Czerwiec 88 800,00 0,00 0,00 2 175,60 7 796,20 86 374,00 27 640,00 51 188,20
Lipiec 88 800,00 0,00 0,00 2 175,60 7 796,20 86 374,00 27 640,00 51 188,20
Sierpień 88 800,00 0,00 0,00 2 175,60 7 796,20 86 374,00 27 640,00 51 188,20
Wrzesień 88 800,00 0,00 0,00 2 175,60 7 796,20 86 374,00 27 640,00 51 188,20
Październik 88 800,00 0,00 0,00 2 175,60 7 796,20 86 374,00 27 640,00 51 188,20
Listopad 88 800,00 0,00 0,00 2 175,60 7 796,20 86 374,00 27 640,00 51 188,20
Grudzień 88 800,00 0,00 0,00 2 175,60 7 796,20 86 374,00 27 640,00 51 188,20
Rocznie 1 065 600,00 20 305,68 3 120,75 26 107,20 91 446,02 1 013 064,00 208 130,00 625 036,35
Wynagrodzenie pracownika 88 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 772 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 483 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 176 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 106 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 800,00 8 666,88 5 772,00 1 482,96 2 264,40 106 986,24 zł
Luty 88 800,00 8 666,88 5 772,00 1 482,96 2 264,40 106 986,24 zł
Marzec 88 800,00 2 971,92 1 979,25 1 482,96 2 264,40 97 498,53 zł
Kwiecień 88 800,00 0,00 0,00 1 482,96 2 264,40 92 547,36 zł
Maj 88 800,00 0,00 0,00 1 482,96 2 264,40 92 547,36 zł
Czerwiec 88 800,00 0,00 0,00 1 482,96 2 264,40 92 547,36 zł
Lipiec 88 800,00 0,00 0,00 1 482,96 2 264,40 92 547,36 zł
Sierpień 88 800,00 0,00 0,00 1 482,96 2 264,40 92 547,36 zł
Wrzesień 88 800,00 0,00 0,00 1 482,96 2 264,40 92 547,36 zł
Październik 88 800,00 0,00 0,00 1 482,96 2 264,40 92 547,36 zł
Listopad 88 800,00 0,00 0,00 1 482,96 2 264,40 92 547,36 zł
Grudzień 88 800,00 0,00 0,00 1 482,96 2 264,40 92 547,36 zł
Rocznie 1 065 600,00 20 305,68 13 523,25 17 795,52 27 172,80 1 144 397,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 88 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 864 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 106 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 88800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 88 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 64 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 332 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 092 zł
Zaliczka na podatek 7 565 zł
Całość - kwota brutto 88 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 800,00 8 666,88 1 332,00 0,00 7 092,10 63 041,00 7 565,00 64 144,10
Luty 88 800,00 8 666,88 1 332,00 0,00 7 092,10 63 041,00 7 565,00 64 144,10
Marzec 88 800,00 2 971,92 456,75 0,00 7 683,42 68 297,00 8 196,00 69 492,27
Kwiecień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 71 040,00 8 525,00 72 283,20
Maj 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 71 040,00 8 525,00 72 283,20
Czerwiec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 71 040,00 8 525,00 72 283,20
Lipiec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 71 040,00 8 525,00 72 283,20
Sierpień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 71 040,00 8 525,00 72 283,20
Wrzesień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 71 040,00 8 525,00 72 283,20
Październik 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 71 040,00 8 525,00 72 283,20
Listopad 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 71 040,00 8 525,00 72 283,20
Grudzień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 71 040,00 8 525,00 72 283,20
Rocznie 1 065 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 93 795,62 833 739,00 6 255,00 848 329,27
Wynagrodzenie pracownika 88 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 667 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 772 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 176 zł
FGŚP 89 zł
Cała kwota 105 503 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 800,00 8 666,88 5 772,00 0,00 2 264,40 105 503,28 zł
Luty 88 800,00 8 666,88 5 772,00 0,00 2 264,40 105 503,28 zł
Marzec 88 800,00 2 971,92 1 979,25 0,00 2 264,40 96 015,57 zł
Kwiecień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 91 064,40 zł
Maj 88 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 91 064,40 zł
Czerwiec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 91 064,40 zł
Lipiec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 91 064,40 zł
Sierpień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 91 064,40 zł
Wrzesień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 91 064,40 zł
Październik 88 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 91 064,40 zł
Listopad 88 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 91 064,40 zł
Grudzień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 2 264,40 91 064,40 zł
Rocznie 1 065 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 27 172,80 1 126 601,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 88 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 64 144 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 105 503 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 88800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 88 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 723 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 077 zł
Całość - kwota brutto 88 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Luty 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Marzec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Kwiecień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Maj 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Czerwiec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Lipiec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Sierpień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Wrzesień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Październik 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Listopad 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Grudzień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 040,00 12 077,00 76 723,00
Rocznie 1 065 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 480,00 144 924,00 920 676,00
Wynagrodzenie pracownika 88 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 88 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Luty 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Marzec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Kwiecień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Maj 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Czerwiec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Lipiec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Sierpień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Wrzesień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Październik 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Listopad 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Grudzień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 800,00 zł
Rocznie 1 065 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 88 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 723 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 88 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 88 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 88800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 88 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 54 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 992 zł
Zaliczka na podatek 26 191 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 88 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 0,00 26 191,00 0,00 54 617,00
Luty 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 0,00 27 991,00 0,00 52 817,00
Marzec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 0,00 27 991,00 0,00 52 817,00
Kwiecień 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 0,00 27 991,00 0,00 52 817,00
Maj 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 0,00 27 991,00 0,00 52 817,00
Czerwiec 88 800,00 0,00 0,00 0,00 7 992,00 0,00 27 991,00 0,00 52 817,00
Lipiec 88 800,00 176,27 72,24 0,00 7 992,00 15,08 27 907,00 0,00 52 637,41
Sierpień 88 800,00 176,27 72,24 0,00 7 992,00 15,08 27 907,00 0,00 52 637,41
Wrzesień 88 800,00 176,27 72,24 0,00 7 992,00 15,08 27 907,00 0,00 52 637,41
Październik 88 800,00 176,27 72,24 0,00 7 992,00 15,08 27 907,00 0,00 52 637,41
Listopad 88 800,00 176,27 72,24 0,00 7 992,00 15,08 27 907,00 0,00 52 637,41
Grudzień 88 800,00 176,27 72,24 0,00 7 992,00 15,08 27 907,00 0,00 52 637,41
Rocznie 1 065 600,00 1 057,62 433,44 0,00 95 904,00 0,00 333 588,00 0,00 634 526,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 88 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 617 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.