Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 84700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 84 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 271 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 075 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 578 zł
Zaliczka na podatek 8 441 zł
Całość - kwota brutto 84 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 700,00 8 266,72 1 270,50 2 075,15 6 577,89 72 838,00 8 441,00 58 068,74
Luty 84 700,00 8 266,72 1 270,50 2 075,15 6 577,89 72 838,00 13 576,00 52 933,74
Marzec 84 700,00 3 772,24 579,75 2 075,15 7 044,56 78 023,00 24 967,00 46 261,30
Kwiecień 84 700,00 0,00 0,00 2 075,15 7 436,24 82 375,00 26 360,00 48 828,61
Maj 84 700,00 0,00 0,00 2 075,15 7 436,24 82 375,00 26 360,00 48 828,61
Czerwiec 84 700,00 0,00 0,00 2 075,15 7 436,24 82 375,00 26 360,00 48 828,61
Lipiec 84 700,00 0,00 0,00 2 075,15 7 436,24 82 375,00 26 360,00 48 828,61
Sierpień 84 700,00 0,00 0,00 2 075,15 7 436,24 82 375,00 26 360,00 48 828,61
Wrzesień 84 700,00 0,00 0,00 2 075,15 7 436,24 82 375,00 26 360,00 48 828,61
Październik 84 700,00 0,00 0,00 2 075,15 7 436,24 82 375,00 26 360,00 48 828,61
Listopad 84 700,00 0,00 0,00 2 075,15 7 436,24 82 375,00 26 360,00 48 828,61
Grudzień 84 700,00 0,00 0,00 2 075,15 7 436,24 82 375,00 26 360,00 48 828,61
Rocznie 1 016 400,00 20 305,68 3 120,75 24 901,80 87 126,50 965 074,00 197 100,00 596 721,27
Wynagrodzenie pracownika 84 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 506 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 414 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 075 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 102 047 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 700,00 8 266,72 5 505,50 1 414,49 2 159,85 102 046,56 zł
Luty 84 700,00 8 266,72 5 505,50 1 414,49 2 159,85 102 046,56 zł
Marzec 84 700,00 3 772,24 2 512,25 1 414,49 2 159,85 94 558,83 zł
Kwiecień 84 700,00 0,00 0,00 1 414,49 2 159,85 88 274,34 zł
Maj 84 700,00 0,00 0,00 1 414,49 2 159,85 88 274,34 zł
Czerwiec 84 700,00 0,00 0,00 1 414,49 2 159,85 88 274,34 zł
Lipiec 84 700,00 0,00 0,00 1 414,49 2 159,85 88 274,34 zł
Sierpień 84 700,00 0,00 0,00 1 414,49 2 159,85 88 274,34 zł
Wrzesień 84 700,00 0,00 0,00 1 414,49 2 159,85 88 274,34 zł
Październik 84 700,00 0,00 0,00 1 414,49 2 159,85 88 274,34 zł
Listopad 84 700,00 0,00 0,00 1 414,49 2 159,85 88 274,34 zł
Grudzień 84 700,00 0,00 0,00 1 414,49 2 159,85 88 274,34 zł
Rocznie 1 016 400,00 20 305,68 13 523,25 16 973,88 25 918,20 1 093 121,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 069 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 102 047 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 84700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 84 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 183 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 271 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 765 zł
Zaliczka na podatek 7 216 zł
Całość - kwota brutto 84 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 700,00 8 266,72 1 270,50 0,00 6 764,65 60 130,00 7 216,00 61 182,53
Luty 84 700,00 8 266,72 1 270,50 0,00 6 764,65 60 130,00 7 216,00 61 182,53
Marzec 84 700,00 3 772,24 579,75 0,00 7 231,32 64 278,00 7 713,00 65 403,33
Kwiecień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 67 760,00 8 131,00 68 945,80
Maj 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 67 760,00 8 131,00 68 945,80
Czerwiec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 67 760,00 8 131,00 68 945,80
Lipiec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 67 760,00 8 131,00 68 945,80
Sierpień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 67 760,00 8 131,00 68 945,80
Wrzesień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 67 760,00 8 131,00 68 945,80
Październik 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 67 760,00 8 131,00 68 945,80
Listopad 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 67 760,00 8 131,00 68 945,80
Grudzień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 67 760,00 8 131,00 68 945,80
Rocznie 1 016 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 89 367,62 794 378,00 5 956,00 808 280,59
Wynagrodzenie pracownika 84 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 267 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 506 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 075 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 100 632 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 700,00 8 266,72 5 505,50 0,00 2 159,85 100 632,07 zł
Luty 84 700,00 8 266,72 5 505,50 0,00 2 159,85 100 632,07 zł
Marzec 84 700,00 3 772,24 2 512,25 0,00 2 159,85 93 144,34 zł
Kwiecień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 2 159,85 86 859,85 zł
Maj 84 700,00 0,00 0,00 0,00 2 159,85 86 859,85 zł
Czerwiec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 2 159,85 86 859,85 zł
Lipiec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 2 159,85 86 859,85 zł
Sierpień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 2 159,85 86 859,85 zł
Wrzesień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 2 159,85 86 859,85 zł
Październik 84 700,00 0,00 0,00 0,00 2 159,85 86 859,85 zł
Listopad 84 700,00 0,00 0,00 0,00 2 159,85 86 859,85 zł
Grudzień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 2 159,85 86 859,85 zł
Rocznie 1 016 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 918,20 1 076 147,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 183 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 100 632 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 84700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 84 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 73 181 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 519 zł
Całość - kwota brutto 84 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Luty 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Marzec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Kwiecień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Maj 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Czerwiec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Lipiec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Sierpień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Wrzesień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Październik 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Listopad 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Grudzień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 760,00 11 519,00 73 181,00
Rocznie 1 016 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 813 120,00 138 228,00 878 172,00
Wynagrodzenie pracownika 84 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 84 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Luty 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Marzec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Kwiecień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Maj 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Czerwiec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Lipiec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Sierpień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Wrzesień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Październik 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Listopad 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Grudzień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 700,00 zł
Rocznie 1 016 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 016 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 84 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 181 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 84700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 84 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 198 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 623 zł
Zaliczka na podatek 24 879 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 84 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 0,00 24 879,00 0,00 52 198,00
Luty 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 0,00 26 679,00 0,00 50 398,00
Marzec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 0,00 26 679,00 0,00 50 398,00
Kwiecień 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 0,00 26 679,00 0,00 50 398,00
Maj 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 0,00 26 679,00 0,00 50 398,00
Czerwiec 84 700,00 0,00 0,00 0,00 7 623,00 0,00 26 679,00 0,00 50 398,00
Lipiec 84 700,00 176,27 72,24 0,00 7 623,00 15,08 26 595,00 0,00 50 218,41
Sierpień 84 700,00 176,27 72,24 0,00 7 623,00 15,08 26 595,00 0,00 50 218,41
Wrzesień 84 700,00 176,27 72,24 0,00 7 623,00 15,08 26 595,00 0,00 50 218,41
Październik 84 700,00 176,27 72,24 0,00 7 623,00 15,08 26 595,00 0,00 50 218,41
Listopad 84 700,00 176,27 72,24 0,00 7 623,00 15,08 26 595,00 0,00 50 218,41
Grudzień 84 700,00 176,27 72,24 0,00 7 623,00 15,08 26 595,00 0,00 50 218,41
Rocznie 1 016 400,00 1 057,62 433,44 0,00 91 476,00 0,00 317 844,00 0,00 605 498,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 84 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 198 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.