Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 84400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 84 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 361 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 266 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 068 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 555 zł
Zaliczka na podatek 11 913 zł
Całość - kwota brutto 84 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 400,00 8 237,44 1 266,00 2 067,80 6 554,59 72 579,00 11 913,00 54 361,17
Luty 84 400,00 8 237,44 1 266,00 2 067,80 6 554,59 72 579,00 15 687,00 50 587,17
Marzec 84 400,00 864,74 132,90 2 067,80 7 320,11 81 085,00 25 947,00 48 067,45
Kwiecień 84 400,00 0,00 0,00 2 067,80 7 409,90 82 082,00 26 266,00 48 656,30
Maj 84 400,00 0,00 0,00 2 067,80 7 409,90 82 082,00 26 266,00 48 656,30
Czerwiec 84 400,00 0,00 0,00 2 067,80 7 409,90 82 082,00 26 266,00 48 656,30
Lipiec 84 400,00 0,00 0,00 2 067,80 7 409,90 82 082,00 26 266,00 48 656,30
Sierpień 84 400,00 0,00 0,00 2 067,80 7 409,90 82 082,00 26 266,00 48 656,30
Wrzesień 84 400,00 0,00 0,00 2 067,80 7 409,90 82 082,00 26 266,00 48 656,30
Październik 84 400,00 0,00 0,00 2 067,80 7 409,90 82 082,00 26 266,00 48 656,30
Listopad 84 400,00 0,00 0,00 2 067,80 7 409,90 82 082,00 26 266,00 48 656,30
Grudzień 84 400,00 0,00 0,00 2 067,80 7 409,90 82 082,00 26 266,00 48 656,30
Rocznie 1 012 800,00 17 339,62 2 664,90 24 813,60 87 118,39 964 981,00 202 823,00 590 922,49
Wynagrodzenie pracownika 84 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 486 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 409 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 068 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 101 685 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 400,00 8 237,44 5 486,00 1 409,48 2 152,20 101 685,12 zł
Luty 84 400,00 8 237,44 5 486,00 1 409,48 2 152,20 101 685,12 zł
Marzec 84 400,00 864,74 575,90 1 409,48 2 152,20 89 402,32 zł
Kwiecień 84 400,00 0,00 0,00 1 409,48 2 152,20 87 961,68 zł
Maj 84 400,00 0,00 0,00 1 409,48 2 152,20 87 961,68 zł
Czerwiec 84 400,00 0,00 0,00 1 409,48 2 152,20 87 961,68 zł
Lipiec 84 400,00 0,00 0,00 1 409,48 2 152,20 87 961,68 zł
Sierpień 84 400,00 0,00 0,00 1 409,48 2 152,20 87 961,68 zł
Wrzesień 84 400,00 0,00 0,00 1 409,48 2 152,20 87 961,68 zł
Październik 84 400,00 0,00 0,00 1 409,48 2 152,20 87 961,68 zł
Listopad 84 400,00 0,00 0,00 1 409,48 2 152,20 87 961,68 zł
Grudzień 84 400,00 0,00 0,00 1 409,48 2 152,20 87 961,68 zł
Rocznie 1 012 800,00 17 339,62 11 547,90 16 913,76 25 826,40 1 084 427,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 361 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 101 685 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 84400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 84 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 970 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 266 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 741 zł
Zaliczka na podatek 10 186 zł
Całość - kwota brutto 84 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 400,00 8 237,44 1 266,00 0,00 6 740,69 59 917,00 10 186,00 57 969,98
Luty 84 400,00 8 237,44 1 266,00 0,00 6 740,69 59 917,00 10 186,00 57 969,98
Marzec 84 400,00 864,74 132,90 0,00 7 506,21 66 722,00 11 343,00 64 553,41
Kwiecień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 67 520,00 11 478,00 65 325,60
Maj 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 67 520,00 11 478,00 65 325,60
Czerwiec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 67 520,00 11 478,00 65 325,60
Lipiec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 67 520,00 11 478,00 65 325,60
Sierpień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 67 520,00 11 478,00 65 325,60
Wrzesień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 67 520,00 11 478,00 65 325,60
Październik 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 67 520,00 11 478,00 65 325,60
Listopad 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 67 520,00 11 478,00 65 325,60
Grudzień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 67 520,00 11 478,00 65 325,60
Rocznie 1 012 800,00 17 339,62 2 664,90 0,00 89 351,59 794 236,00 58 074,00 768 423,77
Wynagrodzenie pracownika 84 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 237 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 486 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 068 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 100 276 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 400,00 8 237,44 5 486,00 0,00 2 152,20 100 275,64 zł
Luty 84 400,00 8 237,44 5 486,00 0,00 2 152,20 100 275,64 zł
Marzec 84 400,00 864,74 575,90 0,00 2 152,20 87 992,84 zł
Kwiecień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 2 152,20 86 552,20 zł
Maj 84 400,00 0,00 0,00 0,00 2 152,20 86 552,20 zł
Czerwiec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 2 152,20 86 552,20 zł
Lipiec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 2 152,20 86 552,20 zł
Sierpień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 2 152,20 86 552,20 zł
Wrzesień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 2 152,20 86 552,20 zł
Październik 84 400,00 0,00 0,00 0,00 2 152,20 86 552,20 zł
Listopad 84 400,00 0,00 0,00 0,00 2 152,20 86 552,20 zł
Grudzień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 2 152,20 86 552,20 zł
Rocznie 1 012 800,00 17 339,62 11 547,90 0,00 25 826,40 1 067 513,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 970 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 100 276 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 84400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 84 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 72 922 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 478 zł
Całość - kwota brutto 84 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Luty 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Marzec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Kwiecień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Maj 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Czerwiec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Lipiec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Sierpień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Wrzesień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Październik 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Listopad 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Grudzień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 520,00 11 478,00 72 922,00
Rocznie 1 012 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 240,00 137 736,00 875 064,00
Wynagrodzenie pracownika 84 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 84 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Luty 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Marzec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Kwiecień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Maj 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Czerwiec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Lipiec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Sierpień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Wrzesień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Październik 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Listopad 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Grudzień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 400,00 zł
Rocznie 1 012 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 012 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 84 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 72 922 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 84400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 84 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 021 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 596 zł
Zaliczka na podatek 24 783 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 84 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 0,00 24 783,00 0,00 52 021,00
Luty 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 0,00 26 583,00 0,00 50 221,00
Marzec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 0,00 26 583,00 0,00 50 221,00
Kwiecień 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 0,00 26 583,00 0,00 50 221,00
Maj 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 0,00 26 583,00 0,00 50 221,00
Czerwiec 84 400,00 0,00 0,00 0,00 7 596,00 0,00 26 583,00 0,00 50 221,00
Lipiec 84 400,00 176,27 72,24 0,00 7 596,00 15,08 26 499,00 0,00 50 041,41
Sierpień 84 400,00 176,27 72,24 0,00 7 596,00 15,08 26 499,00 0,00 50 041,41
Wrzesień 84 400,00 176,27 72,24 0,00 7 596,00 15,08 26 499,00 0,00 50 041,41
Październik 84 400,00 176,27 72,24 0,00 7 596,00 15,08 26 499,00 0,00 50 041,41
Listopad 84 400,00 176,27 72,24 0,00 7 596,00 15,08 26 499,00 0,00 50 041,41
Grudzień 84 400,00 176,27 72,24 0,00 7 596,00 15,08 26 499,00 0,00 50 041,41
Rocznie 1 012 800,00 1 057,62 433,44 0,00 91 152,00 0,00 316 692,00 0,00 603 374,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 84 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 021 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.