Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 84300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 84 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 265 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 065 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 547 zł
Zaliczka na podatek 8 399 zł
Całość - kwota brutto 84 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 300,00 8 227,68 1 264,50 2 065,35 6 546,82 72 492,00 8 399,00 57 796,65
Luty 84 300,00 8 227,68 1 264,50 2 065,35 6 546,82 72 492,00 13 396,00 52 799,65
Marzec 84 300,00 3 850,32 591,75 2 065,35 7 001,33 77 543,00 24 814,00 45 977,25
Kwiecień 84 300,00 0,00 0,00 2 065,35 7 401,12 81 985,00 26 235,00 48 598,53
Maj 84 300,00 0,00 0,00 2 065,35 7 401,12 81 985,00 26 235,00 48 598,53
Czerwiec 84 300,00 0,00 0,00 2 065,35 7 401,12 81 985,00 26 235,00 48 598,53
Lipiec 84 300,00 0,00 0,00 2 065,35 7 401,12 81 985,00 26 235,00 48 598,53
Sierpień 84 300,00 0,00 0,00 2 065,35 7 401,12 81 985,00 26 235,00 48 598,53
Wrzesień 84 300,00 0,00 0,00 2 065,35 7 401,12 81 985,00 26 235,00 48 598,53
Październik 84 300,00 0,00 0,00 2 065,35 7 401,12 81 985,00 26 235,00 48 598,53
Listopad 84 300,00 0,00 0,00 2 065,35 7 401,12 81 985,00 26 235,00 48 598,53
Grudzień 84 300,00 0,00 0,00 2 065,35 7 401,12 81 985,00 26 235,00 48 598,53
Rocznie 1 011 600,00 20 305,68 3 120,75 24 784,20 86 705,05 960 392,00 196 019,00 593 960,32
Wynagrodzenie pracownika 84 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 480 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 408 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 065 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 101 565 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 300,00 8 227,68 5 479,50 1 407,81 2 149,65 101 564,64 zł
Luty 84 300,00 8 227,68 5 479,50 1 407,81 2 149,65 101 564,64 zł
Marzec 84 300,00 3 850,32 2 564,25 1 407,81 2 149,65 94 272,03 zł
Kwiecień 84 300,00 0,00 0,00 1 407,81 2 149,65 87 857,46 zł
Maj 84 300,00 0,00 0,00 1 407,81 2 149,65 87 857,46 zł
Czerwiec 84 300,00 0,00 0,00 1 407,81 2 149,65 87 857,46 zł
Lipiec 84 300,00 0,00 0,00 1 407,81 2 149,65 87 857,46 zł
Sierpień 84 300,00 0,00 0,00 1 407,81 2 149,65 87 857,46 zł
Wrzesień 84 300,00 0,00 0,00 1 407,81 2 149,65 87 857,46 zł
Październik 84 300,00 0,00 0,00 1 407,81 2 149,65 87 857,46 zł
Listopad 84 300,00 0,00 0,00 1 407,81 2 149,65 87 857,46 zł
Grudzień 84 300,00 0,00 0,00 1 407,81 2 149,65 87 857,46 zł
Rocznie 1 011 600,00 20 305,68 13 523,25 16 893,72 25 795,80 1 088 118,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 797 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 101 565 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 84300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 84 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 265 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 733 zł
Zaliczka na podatek 7 182 zł
Całość - kwota brutto 84 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 300,00 8 227,68 1 264,50 0,00 6 732,70 59 846,00 7 182,00 60 893,60
Luty 84 300,00 8 227,68 1 264,50 0,00 6 732,70 59 846,00 7 182,00 60 893,60
Marzec 84 300,00 3 850,32 591,75 0,00 7 187,21 63 886,00 7 666,00 65 004,40
Kwiecień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 67 440,00 8 093,00 68 620,20
Maj 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 67 440,00 8 093,00 68 620,20
Czerwiec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 67 440,00 8 093,00 68 620,20
Lipiec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 67 440,00 8 093,00 68 620,20
Sierpień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 67 440,00 8 093,00 68 620,20
Wrzesień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 67 440,00 8 093,00 68 620,20
Październik 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 67 440,00 8 093,00 68 620,20
Listopad 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 67 440,00 8 093,00 68 620,20
Grudzień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 67 440,00 8 093,00 68 620,20
Rocznie 1 011 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 88 935,61 790 538,00 5 931,00 804 373,40
Wynagrodzenie pracownika 84 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 228 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 480 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 065 zł
FGŚP 84 zł
Cała kwota 100 157 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 300,00 8 227,68 5 479,50 0,00 2 149,65 100 156,83 zł
Luty 84 300,00 8 227,68 5 479,50 0,00 2 149,65 100 156,83 zł
Marzec 84 300,00 3 850,32 2 564,25 0,00 2 149,65 92 864,22 zł
Kwiecień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 2 149,65 86 449,65 zł
Maj 84 300,00 0,00 0,00 0,00 2 149,65 86 449,65 zł
Czerwiec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 2 149,65 86 449,65 zł
Lipiec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 2 149,65 86 449,65 zł
Sierpień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 2 149,65 86 449,65 zł
Wrzesień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 2 149,65 86 449,65 zł
Październik 84 300,00 0,00 0,00 0,00 2 149,65 86 449,65 zł
Listopad 84 300,00 0,00 0,00 0,00 2 149,65 86 449,65 zł
Grudzień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 2 149,65 86 449,65 zł
Rocznie 1 011 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 795,80 1 071 224,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 894 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 100 157 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 84300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 84 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 72 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 465 zł
Całość - kwota brutto 84 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Luty 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Marzec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Kwiecień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Maj 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Czerwiec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Lipiec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Sierpień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Wrzesień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Październik 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Listopad 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Grudzień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 440,00 11 465,00 72 835,00
Rocznie 1 011 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809 280,00 137 580,00 874 020,00
Wynagrodzenie pracownika 84 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 84 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Luty 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Marzec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Kwiecień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Maj 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Czerwiec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Lipiec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Sierpień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Wrzesień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Październik 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Listopad 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Grudzień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 300,00 zł
Rocznie 1 011 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 011 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 84 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 72 835 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 84300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 84 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 51 962 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 587 zł
Zaliczka na podatek 24 751 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 84 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 0,00 24 751,00 0,00 51 962,00
Luty 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 0,00 26 551,00 0,00 50 162,00
Marzec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 0,00 26 551,00 0,00 50 162,00
Kwiecień 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 0,00 26 551,00 0,00 50 162,00
Maj 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 0,00 26 551,00 0,00 50 162,00
Czerwiec 84 300,00 0,00 0,00 0,00 7 587,00 0,00 26 551,00 0,00 50 162,00
Lipiec 84 300,00 176,27 72,24 0,00 7 587,00 15,08 26 467,00 0,00 49 982,41
Sierpień 84 300,00 176,27 72,24 0,00 7 587,00 15,08 26 467,00 0,00 49 982,41
Wrzesień 84 300,00 176,27 72,24 0,00 7 587,00 15,08 26 467,00 0,00 49 982,41
Październik 84 300,00 176,27 72,24 0,00 7 587,00 15,08 26 467,00 0,00 49 982,41
Listopad 84 300,00 176,27 72,24 0,00 7 587,00 15,08 26 467,00 0,00 49 982,41
Grudzień 84 300,00 176,27 72,24 0,00 7 587,00 15,08 26 467,00 0,00 49 982,41
Rocznie 1 011 600,00 1 057,62 433,44 0,00 91 044,00 0,00 316 308,00 0,00 602 666,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 84 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 962 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.