Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 85000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 85 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 273 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 275 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 083 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 601 zł
Zaliczka na podatek 8 472 zł
Całość - kwota brutto 85 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 000,00 8 296,00 1 275,00 2 082,50 6 601,19 73 097,00 8 472,00 58 273,31
Luty 85 000,00 8 296,00 1 275,00 2 082,50 6 601,19 73 097,00 13 710,00 53 035,31
Marzec 85 000,00 3 713,68 570,75 2 082,50 7 076,98 78 383,00 25 083,00 46 473,09
Kwiecień 85 000,00 0,00 0,00 2 082,50 7 462,58 82 668,00 26 454,00 49 000,92
Maj 85 000,00 0,00 0,00 2 082,50 7 462,58 82 668,00 26 454,00 49 000,92
Czerwiec 85 000,00 0,00 0,00 2 082,50 7 462,58 82 668,00 26 454,00 49 000,92
Lipiec 85 000,00 0,00 0,00 2 082,50 7 462,58 82 668,00 26 454,00 49 000,92
Sierpień 85 000,00 0,00 0,00 2 082,50 7 462,58 82 668,00 26 454,00 49 000,92
Wrzesień 85 000,00 0,00 0,00 2 082,50 7 462,58 82 668,00 26 454,00 49 000,92
Październik 85 000,00 0,00 0,00 2 082,50 7 462,58 82 668,00 26 454,00 49 000,92
Listopad 85 000,00 0,00 0,00 2 082,50 7 462,58 82 668,00 26 454,00 49 000,92
Grudzień 85 000,00 0,00 0,00 2 082,50 7 462,58 82 668,00 26 454,00 49 000,92
Rocznie 1 020 000,00 20 305,68 3 120,75 24 990,00 87 442,58 968 589,00 197 904,00 598 789,99
Wynagrodzenie pracownika 85 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 525 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 420 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 083 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 102 408 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 000,00 8 296,00 5 525,00 1 419,50 2 167,50 102 408,00 zł
Luty 85 000,00 8 296,00 5 525,00 1 419,50 2 167,50 102 408,00 zł
Marzec 85 000,00 3 713,68 2 473,25 1 419,50 2 167,50 94 773,93 zł
Kwiecień 85 000,00 0,00 0,00 1 419,50 2 167,50 88 587,00 zł
Maj 85 000,00 0,00 0,00 1 419,50 2 167,50 88 587,00 zł
Czerwiec 85 000,00 0,00 0,00 1 419,50 2 167,50 88 587,00 zł
Lipiec 85 000,00 0,00 0,00 1 419,50 2 167,50 88 587,00 zł
Sierpień 85 000,00 0,00 0,00 1 419,50 2 167,50 88 587,00 zł
Wrzesień 85 000,00 0,00 0,00 1 419,50 2 167,50 88 587,00 zł
Październik 85 000,00 0,00 0,00 1 419,50 2 167,50 88 587,00 zł
Listopad 85 000,00 0,00 0,00 1 419,50 2 167,50 88 587,00 zł
Grudzień 85 000,00 0,00 0,00 1 419,50 2 167,50 88 587,00 zł
Rocznie 1 020 000,00 20 305,68 13 523,25 17 034,00 26 010,00 1 096 872,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 85 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 273 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 102 408 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 85000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 85 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 275 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 789 zł
Zaliczka na podatek 7 241 zł
Całość - kwota brutto 85 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 000,00 8 296,00 1 275,00 0,00 6 788,61 60 343,00 7 241,00 61 399,23
Luty 85 000,00 8 296,00 1 275,00 0,00 6 788,61 60 343,00 7 241,00 61 399,23
Marzec 85 000,00 3 713,68 570,75 0,00 7 264,40 64 572,00 7 749,00 65 702,53
Kwiecień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 68 000,00 8 160,00 69 190,00
Maj 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 68 000,00 8 160,00 69 190,00
Czerwiec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 68 000,00 8 160,00 69 190,00
Lipiec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 68 000,00 8 160,00 69 190,00
Sierpień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 68 000,00 8 160,00 69 190,00
Wrzesień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 68 000,00 8 160,00 69 190,00
Październik 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 68 000,00 8 160,00 69 190,00
Listopad 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 68 000,00 8 160,00 69 190,00
Grudzień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 68 000,00 8 160,00 69 190,00
Rocznie 1 020 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 89 691,62 797 258,00 5 980,00 811 210,99
Wynagrodzenie pracownika 85 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 296 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 525 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 083 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 100 989 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 000,00 8 296,00 5 525,00 0,00 2 167,50 100 988,50 zł
Luty 85 000,00 8 296,00 5 525,00 0,00 2 167,50 100 988,50 zł
Marzec 85 000,00 3 713,68 2 473,25 0,00 2 167,50 93 354,43 zł
Kwiecień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 2 167,50 87 167,50 zł
Maj 85 000,00 0,00 0,00 0,00 2 167,50 87 167,50 zł
Czerwiec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 2 167,50 87 167,50 zł
Lipiec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 2 167,50 87 167,50 zł
Sierpień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 2 167,50 87 167,50 zł
Wrzesień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 2 167,50 87 167,50 zł
Październik 85 000,00 0,00 0,00 0,00 2 167,50 87 167,50 zł
Listopad 85 000,00 0,00 0,00 0,00 2 167,50 87 167,50 zł
Grudzień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 2 167,50 87 167,50 zł
Rocznie 1 020 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 26 010,00 1 079 838,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 85 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 399 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 100 989 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 85000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 85 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 73 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 560 zł
Całość - kwota brutto 85 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Luty 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Marzec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Kwiecień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Maj 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Czerwiec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Lipiec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Sierpień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Wrzesień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Październik 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Listopad 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Grudzień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 000,00 11 560,00 73 440,00
Rocznie 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816 000,00 138 720,00 881 280,00
Wynagrodzenie pracownika 85 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 85 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Luty 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Marzec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Kwiecień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Maj 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Czerwiec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Lipiec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Sierpień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Wrzesień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Październik 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Listopad 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Grudzień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 000,00 zł
Rocznie 1 020 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 020 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 85 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 85 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 85000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 85 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 375 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 650 zł
Zaliczka na podatek 24 975 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 85 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 0,00 24 975,00 0,00 52 375,00
Luty 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 0,00 26 775,00 0,00 50 575,00
Marzec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 0,00 26 775,00 0,00 50 575,00
Kwiecień 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 0,00 26 775,00 0,00 50 575,00
Maj 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 0,00 26 775,00 0,00 50 575,00
Czerwiec 85 000,00 0,00 0,00 0,00 7 650,00 0,00 26 775,00 0,00 50 575,00
Lipiec 85 000,00 176,27 72,24 0,00 7 650,00 15,08 26 691,00 0,00 50 395,41
Sierpień 85 000,00 176,27 72,24 0,00 7 650,00 15,08 26 691,00 0,00 50 395,41
Wrzesień 85 000,00 176,27 72,24 0,00 7 650,00 15,08 26 691,00 0,00 50 395,41
Październik 85 000,00 176,27 72,24 0,00 7 650,00 15,08 26 691,00 0,00 50 395,41
Listopad 85 000,00 176,27 72,24 0,00 7 650,00 15,08 26 691,00 0,00 50 395,41
Grudzień 85 000,00 176,27 72,24 0,00 7 650,00 15,08 26 691,00 0,00 50 395,41
Rocznie 1 020 000,00 1 057,62 433,44 0,00 91 800,00 0,00 318 996,00 0,00 607 622,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 85 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 375 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.