Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 84500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 84 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 933 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 268 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 070 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 562 zł
Zaliczka na podatek 8 420 zł
Całość - kwota brutto 84 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 500,00 8 247,20 1 267,50 2 070,25 6 562,35 72 665,00 8 420,00 57 932,70
Luty 84 500,00 8 247,20 1 267,50 2 070,25 6 562,35 72 665,00 13 486,00 52 866,70
Marzec 84 500,00 3 811,28 585,75 2 070,25 7 022,94 77 783,00 24 891,00 46 118,78
Kwiecień 84 500,00 0,00 0,00 2 070,25 7 418,68 82 180,00 26 298,00 48 713,07
Maj 84 500,00 0,00 0,00 2 070,25 7 418,68 82 180,00 26 298,00 48 713,07
Czerwiec 84 500,00 0,00 0,00 2 070,25 7 418,68 82 180,00 26 298,00 48 713,07
Lipiec 84 500,00 0,00 0,00 2 070,25 7 418,68 82 180,00 26 298,00 48 713,07
Sierpień 84 500,00 0,00 0,00 2 070,25 7 418,68 82 180,00 26 298,00 48 713,07
Wrzesień 84 500,00 0,00 0,00 2 070,25 7 418,68 82 180,00 26 298,00 48 713,07
Październik 84 500,00 0,00 0,00 2 070,25 7 418,68 82 180,00 26 298,00 48 713,07
Listopad 84 500,00 0,00 0,00 2 070,25 7 418,68 82 180,00 26 298,00 48 713,07
Grudzień 84 500,00 0,00 0,00 2 070,25 7 418,68 82 180,00 26 298,00 48 713,07
Rocznie 1 014 000,00 20 305,68 3 120,75 24 843,00 86 915,76 962 733,00 196 559,00 595 335,81
Wynagrodzenie pracownika 84 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 493 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 411 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 070 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 101 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 500,00 8 247,20 5 492,50 1 411,15 2 154,75 101 805,60 zł
Luty 84 500,00 8 247,20 5 492,50 1 411,15 2 154,75 101 805,60 zł
Marzec 84 500,00 3 811,28 2 538,25 1 411,15 2 154,75 94 415,43 zł
Kwiecień 84 500,00 0,00 0,00 1 411,15 2 154,75 88 065,90 zł
Maj 84 500,00 0,00 0,00 1 411,15 2 154,75 88 065,90 zł
Czerwiec 84 500,00 0,00 0,00 1 411,15 2 154,75 88 065,90 zł
Lipiec 84 500,00 0,00 0,00 1 411,15 2 154,75 88 065,90 zł
Sierpień 84 500,00 0,00 0,00 1 411,15 2 154,75 88 065,90 zł
Wrzesień 84 500,00 0,00 0,00 1 411,15 2 154,75 88 065,90 zł
Październik 84 500,00 0,00 0,00 1 411,15 2 154,75 88 065,90 zł
Listopad 84 500,00 0,00 0,00 1 411,15 2 154,75 88 065,90 zł
Grudzień 84 500,00 0,00 0,00 1 411,15 2 154,75 88 065,90 zł
Rocznie 1 014 000,00 20 305,68 13 523,25 16 933,80 25 857,00 1 090 619,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 933 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 101 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 84500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 84 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 268 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 749 zł
Zaliczka na podatek 7 199 zł
Całość - kwota brutto 84 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 500,00 8 247,20 1 267,50 0,00 6 748,68 59 988,00 7 199,00 61 038,06
Luty 84 500,00 8 247,20 1 267,50 0,00 6 748,68 59 988,00 7 199,00 61 038,06
Marzec 84 500,00 3 811,28 585,75 0,00 7 209,27 64 082,00 7 690,00 65 203,86
Kwiecień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 67 600,00 8 112,00 68 783,00
Maj 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 67 600,00 8 112,00 68 783,00
Czerwiec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 67 600,00 8 112,00 68 783,00
Lipiec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 67 600,00 8 112,00 68 783,00
Sierpień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 67 600,00 8 112,00 68 783,00
Wrzesień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 67 600,00 8 112,00 68 783,00
Październik 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 67 600,00 8 112,00 68 783,00
Listopad 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 67 600,00 8 112,00 68 783,00
Grudzień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 67 600,00 8 112,00 68 783,00
Rocznie 1 014 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 89 151,63 792 458,00 5 944,00 806 326,98
Wynagrodzenie pracownika 84 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 247 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 493 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 070 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 100 394 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 500,00 8 247,20 5 492,50 0,00 2 154,75 100 394,45 zł
Luty 84 500,00 8 247,20 5 492,50 0,00 2 154,75 100 394,45 zł
Marzec 84 500,00 3 811,28 2 538,25 0,00 2 154,75 93 004,28 zł
Kwiecień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 2 154,75 86 654,75 zł
Maj 84 500,00 0,00 0,00 0,00 2 154,75 86 654,75 zł
Czerwiec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 2 154,75 86 654,75 zł
Lipiec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 2 154,75 86 654,75 zł
Sierpień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 2 154,75 86 654,75 zł
Wrzesień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 2 154,75 86 654,75 zł
Październik 84 500,00 0,00 0,00 0,00 2 154,75 86 654,75 zł
Listopad 84 500,00 0,00 0,00 0,00 2 154,75 86 654,75 zł
Grudzień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 2 154,75 86 654,75 zł
Rocznie 1 014 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 857,00 1 073 685,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 038 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 100 394 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 84500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 84 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 73 008 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 492 zł
Całość - kwota brutto 84 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Luty 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Marzec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Kwiecień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Maj 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Czerwiec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Lipiec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Sierpień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Wrzesień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Październik 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Listopad 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Grudzień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 600,00 11 492,00 73 008,00
Rocznie 1 014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811 200,00 137 904,00 876 096,00
Wynagrodzenie pracownika 84 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 84 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Luty 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Marzec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Kwiecień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Maj 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Czerwiec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Lipiec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Sierpień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Wrzesień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Październik 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Listopad 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Grudzień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500,00 zł
Rocznie 1 014 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 014 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 84 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 008 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 84500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 84 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 080 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 605 zł
Zaliczka na podatek 24 815 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 84 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 0,00 24 815,00 0,00 52 080,00
Luty 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 0,00 26 615,00 0,00 50 280,00
Marzec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 0,00 26 615,00 0,00 50 280,00
Kwiecień 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 0,00 26 615,00 0,00 50 280,00
Maj 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 0,00 26 615,00 0,00 50 280,00
Czerwiec 84 500,00 0,00 0,00 0,00 7 605,00 0,00 26 615,00 0,00 50 280,00
Lipiec 84 500,00 176,27 72,24 0,00 7 605,00 15,08 26 531,00 0,00 50 100,41
Sierpień 84 500,00 176,27 72,24 0,00 7 605,00 15,08 26 531,00 0,00 50 100,41
Wrzesień 84 500,00 176,27 72,24 0,00 7 605,00 15,08 26 531,00 0,00 50 100,41
Październik 84 500,00 176,27 72,24 0,00 7 605,00 15,08 26 531,00 0,00 50 100,41
Listopad 84 500,00 176,27 72,24 0,00 7 605,00 15,08 26 531,00 0,00 50 100,41
Grudzień 84 500,00 176,27 72,24 0,00 7 605,00 15,08 26 531,00 0,00 50 100,41
Rocznie 1 014 000,00 1 057,62 433,44 0,00 91 260,00 0,00 317 076,00 0,00 604 082,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 84 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 080 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.