Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 84900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 84 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 274 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 080 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 593 zł
Zaliczka na podatek 8 461 zł
Całość - kwota brutto 84 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 900,00 8 286,24 1 273,50 2 080,05 6 593,42 73 010,00 8 461,00 58 205,79
Luty 84 900,00 8 286,24 1 273,50 2 080,05 6 593,42 73 010,00 13 665,00 53 001,79
Marzec 84 900,00 3 733,20 573,75 2 080,05 7 066,17 78 263,00 25 044,00 46 402,83
Kwiecień 84 900,00 0,00 0,00 2 080,05 7 453,80 82 570,00 26 422,00 48 944,15
Maj 84 900,00 0,00 0,00 2 080,05 7 453,80 82 570,00 26 422,00 48 944,15
Czerwiec 84 900,00 0,00 0,00 2 080,05 7 453,80 82 570,00 26 422,00 48 944,15
Lipiec 84 900,00 0,00 0,00 2 080,05 7 453,80 82 570,00 26 422,00 48 944,15
Sierpień 84 900,00 0,00 0,00 2 080,05 7 453,80 82 570,00 26 422,00 48 944,15
Wrzesień 84 900,00 0,00 0,00 2 080,05 7 453,80 82 570,00 26 422,00 48 944,15
Październik 84 900,00 0,00 0,00 2 080,05 7 453,80 82 570,00 26 422,00 48 944,15
Listopad 84 900,00 0,00 0,00 2 080,05 7 453,80 82 570,00 26 422,00 48 944,15
Grudzień 84 900,00 0,00 0,00 2 080,05 7 453,80 82 570,00 26 422,00 48 944,15
Rocznie 1 018 800,00 20 305,68 3 120,75 24 960,60 87 337,21 967 413,00 197 639,00 598 107,76
Wynagrodzenie pracownika 84 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 519 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 418 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 080 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 102 288 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 900,00 8 286,24 5 518,50 1 417,83 2 164,95 102 287,52 zł
Luty 84 900,00 8 286,24 5 518,50 1 417,83 2 164,95 102 287,52 zł
Marzec 84 900,00 3 733,20 2 486,25 1 417,83 2 164,95 94 702,23 zł
Kwiecień 84 900,00 0,00 0,00 1 417,83 2 164,95 88 482,78 zł
Maj 84 900,00 0,00 0,00 1 417,83 2 164,95 88 482,78 zł
Czerwiec 84 900,00 0,00 0,00 1 417,83 2 164,95 88 482,78 zł
Lipiec 84 900,00 0,00 0,00 1 417,83 2 164,95 88 482,78 zł
Sierpień 84 900,00 0,00 0,00 1 417,83 2 164,95 88 482,78 zł
Wrzesień 84 900,00 0,00 0,00 1 417,83 2 164,95 88 482,78 zł
Październik 84 900,00 0,00 0,00 1 417,83 2 164,95 88 482,78 zł
Listopad 84 900,00 0,00 0,00 1 417,83 2 164,95 88 482,78 zł
Grudzień 84 900,00 0,00 0,00 1 417,83 2 164,95 88 482,78 zł
Rocznie 1 018 800,00 20 305,68 13 523,25 17 013,96 25 979,40 1 095 622,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 84 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 206 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 102 288 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 84900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 84 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 327 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 274 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 781 zł
Zaliczka na podatek 7 233 zł
Całość - kwota brutto 84 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 900,00 8 286,24 1 273,50 0,00 6 780,62 60 272,00 7 233,00 61 327,00
Luty 84 900,00 8 286,24 1 273,50 0,00 6 780,62 60 272,00 7 233,00 61 327,00
Marzec 84 900,00 3 733,20 573,75 0,00 7 253,37 64 474,00 7 737,00 65 602,80
Kwiecień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 67 920,00 8 150,00 69 108,60
Maj 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 67 920,00 8 150,00 69 108,60
Czerwiec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 67 920,00 8 150,00 69 108,60
Lipiec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 67 920,00 8 150,00 69 108,60
Sierpień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 67 920,00 8 150,00 69 108,60
Wrzesień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 67 920,00 8 150,00 69 108,60
Październik 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 67 920,00 8 150,00 69 108,60
Listopad 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 67 920,00 8 150,00 69 108,60
Grudzień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 67 920,00 8 150,00 69 108,60
Rocznie 1 018 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 89 583,61 796 298,00 5 969,00 810 234,20
Wynagrodzenie pracownika 84 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 286 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 519 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 080 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 100 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 900,00 8 286,24 5 518,50 0,00 2 164,95 100 869,69 zł
Luty 84 900,00 8 286,24 5 518,50 0,00 2 164,95 100 869,69 zł
Marzec 84 900,00 3 733,20 2 486,25 0,00 2 164,95 93 284,40 zł
Kwiecień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 2 164,95 87 064,95 zł
Maj 84 900,00 0,00 0,00 0,00 2 164,95 87 064,95 zł
Czerwiec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 2 164,95 87 064,95 zł
Lipiec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 2 164,95 87 064,95 zł
Sierpień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 2 164,95 87 064,95 zł
Wrzesień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 2 164,95 87 064,95 zł
Październik 84 900,00 0,00 0,00 0,00 2 164,95 87 064,95 zł
Listopad 84 900,00 0,00 0,00 0,00 2 164,95 87 064,95 zł
Grudzień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 2 164,95 87 064,95 zł
Rocznie 1 018 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 25 979,40 1 078 608,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 84 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 327 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 100 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 84900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 84 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 73 354 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 546 zł
Całość - kwota brutto 84 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Luty 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Marzec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Kwiecień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Maj 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Czerwiec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Lipiec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Sierpień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Wrzesień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Październik 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Listopad 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Grudzień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 920,00 11 546,00 73 354,00
Rocznie 1 018 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 040,00 138 552,00 880 248,00
Wynagrodzenie pracownika 84 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 84 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Luty 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Marzec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Kwiecień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Maj 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Czerwiec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Lipiec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Sierpień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Wrzesień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Październik 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Listopad 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Grudzień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 900,00 zł
Rocznie 1 018 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 018 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 84 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 354 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 84 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 84900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 84 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 316 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 641 zł
Zaliczka na podatek 24 943 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 84 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 0,00 24 943,00 0,00 52 316,00
Luty 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 0,00 26 743,00 0,00 50 516,00
Marzec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 0,00 26 743,00 0,00 50 516,00
Kwiecień 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 0,00 26 743,00 0,00 50 516,00
Maj 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 0,00 26 743,00 0,00 50 516,00
Czerwiec 84 900,00 0,00 0,00 0,00 7 641,00 0,00 26 743,00 0,00 50 516,00
Lipiec 84 900,00 176,27 72,24 0,00 7 641,00 15,08 26 659,00 0,00 50 336,41
Sierpień 84 900,00 176,27 72,24 0,00 7 641,00 15,08 26 659,00 0,00 50 336,41
Wrzesień 84 900,00 176,27 72,24 0,00 7 641,00 15,08 26 659,00 0,00 50 336,41
Październik 84 900,00 176,27 72,24 0,00 7 641,00 15,08 26 659,00 0,00 50 336,41
Listopad 84 900,00 176,27 72,24 0,00 7 641,00 15,08 26 659,00 0,00 50 336,41
Grudzień 84 900,00 176,27 72,24 0,00 7 641,00 15,08 26 659,00 0,00 50 336,41
Rocznie 1 018 800,00 1 057,62 433,44 0,00 91 692,00 0,00 318 612,00 0,00 606 914,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 84 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 316 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.