Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 85100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 85 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 342 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 277 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 085 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 609 zł
Zaliczka na podatek 8 482 zł
Całość - kwota brutto 85 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 100,00 8 305,76 1 276,50 2 084,95 6 608,95 73 183,00 8 482,00 58 341,84
Luty 85 100,00 8 305,76 1 276,50 2 084,95 6 608,95 73 183,00 13 755,00 53 068,84
Marzec 85 100,00 3 694,16 567,75 2 084,95 7 087,78 78 503,00 25 121,00 46 544,36
Kwiecień 85 100,00 0,00 0,00 2 084,95 7 471,35 82 765,00 26 485,00 49 058,70
Maj 85 100,00 0,00 0,00 2 084,95 7 471,35 82 765,00 26 485,00 49 058,70
Czerwiec 85 100,00 0,00 0,00 2 084,95 7 471,35 82 765,00 26 485,00 49 058,70
Lipiec 85 100,00 0,00 0,00 2 084,95 7 471,35 82 765,00 26 485,00 49 058,70
Sierpień 85 100,00 0,00 0,00 2 084,95 7 471,35 82 765,00 26 485,00 49 058,70
Wrzesień 85 100,00 0,00 0,00 2 084,95 7 471,35 82 765,00 26 485,00 49 058,70
Październik 85 100,00 0,00 0,00 2 084,95 7 471,35 82 765,00 26 485,00 49 058,70
Listopad 85 100,00 0,00 0,00 2 084,95 7 471,35 82 765,00 26 485,00 49 058,70
Grudzień 85 100,00 0,00 0,00 2 084,95 7 471,35 82 765,00 26 485,00 49 058,70
Rocznie 1 021 200,00 20 305,68 3 120,75 25 019,40 87 547,83 969 754,00 198 169,00 599 483,34
Wynagrodzenie pracownika 85 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 532 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 421 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 085 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 102 528 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 100,00 8 305,76 5 531,50 1 421,17 2 170,05 102 528,48 zł
Luty 85 100,00 8 305,76 5 531,50 1 421,17 2 170,05 102 528,48 zł
Marzec 85 100,00 3 694,16 2 460,25 1 421,17 2 170,05 94 845,63 zł
Kwiecień 85 100,00 0,00 0,00 1 421,17 2 170,05 88 691,22 zł
Maj 85 100,00 0,00 0,00 1 421,17 2 170,05 88 691,22 zł
Czerwiec 85 100,00 0,00 0,00 1 421,17 2 170,05 88 691,22 zł
Lipiec 85 100,00 0,00 0,00 1 421,17 2 170,05 88 691,22 zł
Sierpień 85 100,00 0,00 0,00 1 421,17 2 170,05 88 691,22 zł
Wrzesień 85 100,00 0,00 0,00 1 421,17 2 170,05 88 691,22 zł
Październik 85 100,00 0,00 0,00 1 421,17 2 170,05 88 691,22 zł
Listopad 85 100,00 0,00 0,00 1 421,17 2 170,05 88 691,22 zł
Grudzień 85 100,00 0,00 0,00 1 421,17 2 170,05 88 691,22 zł
Rocznie 1 021 200,00 20 305,68 13 523,25 17 054,04 26 040,60 1 098 123,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 85 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 342 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 102 528 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 85100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 85 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 61 471 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 277 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 797 zł
Zaliczka na podatek 7 250 zł
Całość - kwota brutto 85 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 100,00 8 305,76 1 276,50 0,00 6 796,60 60 414,00 7 250,00 61 471,46
Luty 85 100,00 8 305,76 1 276,50 0,00 6 796,60 60 414,00 7 250,00 61 471,46
Marzec 85 100,00 3 694,16 567,75 0,00 7 275,43 64 670,00 7 760,00 65 802,26
Kwiecień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 68 080,00 8 170,00 69 271,40
Maj 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 68 080,00 8 170,00 69 271,40
Czerwiec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 68 080,00 8 170,00 69 271,40
Lipiec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 68 080,00 8 170,00 69 271,40
Sierpień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 68 080,00 8 170,00 69 271,40
Wrzesień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 68 080,00 8 170,00 69 271,40
Październik 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 68 080,00 8 170,00 69 271,40
Listopad 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 68 080,00 8 170,00 69 271,40
Grudzień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 68 080,00 8 170,00 69 271,40
Rocznie 1 021 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 89 799,63 798 218,00 5 990,00 812 187,78
Wynagrodzenie pracownika 85 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 8 306 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 532 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 085 zł
FGŚP 85 zł
Cała kwota 101 107 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 100,00 8 305,76 5 531,50 0,00 2 170,05 101 107,31 zł
Luty 85 100,00 8 305,76 5 531,50 0,00 2 170,05 101 107,31 zł
Marzec 85 100,00 3 694,16 2 460,25 0,00 2 170,05 93 424,46 zł
Kwiecień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 2 170,05 87 270,05 zł
Maj 85 100,00 0,00 0,00 0,00 2 170,05 87 270,05 zł
Czerwiec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 2 170,05 87 270,05 zł
Lipiec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 2 170,05 87 270,05 zł
Sierpień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 2 170,05 87 270,05 zł
Wrzesień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 2 170,05 87 270,05 zł
Październik 85 100,00 0,00 0,00 0,00 2 170,05 87 270,05 zł
Listopad 85 100,00 0,00 0,00 0,00 2 170,05 87 270,05 zł
Grudzień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 2 170,05 87 270,05 zł
Rocznie 1 021 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 26 040,60 1 081 069,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 85 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 471 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 101 107 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 85100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 85 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 73 526 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 574 zł
Całość - kwota brutto 85 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Luty 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Marzec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Kwiecień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Maj 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Czerwiec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Lipiec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Sierpień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Wrzesień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Październik 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Listopad 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Grudzień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 080,00 11 574,00 73 526,00
Rocznie 1 021 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816 960,00 138 888,00 882 312,00
Wynagrodzenie pracownika 85 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 85 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Luty 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Marzec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Kwiecień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Maj 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Czerwiec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Lipiec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Sierpień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Wrzesień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Październik 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Listopad 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Grudzień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 100,00 zł
Rocznie 1 021 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 021 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 85 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 73 526 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 85 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 85100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 85 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 52 434 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 659 zł
Zaliczka na podatek 25 007 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 85 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 0,00 25 007,00 0,00 52 434,00
Luty 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 0,00 26 807,00 0,00 50 634,00
Marzec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 0,00 26 807,00 0,00 50 634,00
Kwiecień 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 0,00 26 807,00 0,00 50 634,00
Maj 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 0,00 26 807,00 0,00 50 634,00
Czerwiec 85 100,00 0,00 0,00 0,00 7 659,00 0,00 26 807,00 0,00 50 634,00
Lipiec 85 100,00 176,27 72,24 0,00 7 659,00 15,08 26 723,00 0,00 50 454,41
Sierpień 85 100,00 176,27 72,24 0,00 7 659,00 15,08 26 723,00 0,00 50 454,41
Wrzesień 85 100,00 176,27 72,24 0,00 7 659,00 15,08 26 723,00 0,00 50 454,41
Październik 85 100,00 176,27 72,24 0,00 7 659,00 15,08 26 723,00 0,00 50 454,41
Listopad 85 100,00 176,27 72,24 0,00 7 659,00 15,08 26 723,00 0,00 50 454,41
Grudzień 85 100,00 176,27 72,24 0,00 7 659,00 15,08 26 723,00 0,00 50 454,41
Rocznie 1 021 200,00 1 057,62 433,44 0,00 91 908,00 0,00 319 380,00 0,00 608 330,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 85 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 434 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.