Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 512 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 764 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 882 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 135 zł
Zaliczka na podatek 11 850 zł
Całość - kwota brutto 117 623 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 117 623,00 11 480,00 1 764,35 2 881,76 9 134,72 101 247,00 11 850,00 80 512,17
Luty 117 623,00 8 825,68 1 356,40 2 881,76 9 410,32 104 309,00 29 328,00 65 820,84
Marzec 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Kwiecień 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Maj 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Czerwiec 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Lipiec 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Sierpień 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Wrzesień 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Październik 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Listopad 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Grudzień 117 623,00 0,00 0,00 2 881,76 10 326,71 114 491,00 36 637,00 67 777,53
Rocznie 1 411 476,00 20 305,68 3 120,75 34 581,12 121 812,14 1 350 466,00 285 733,00 824 108,31
Wynagrodzenie pracownika 117 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 480 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 646 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 964 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 882 zł
FGŚP 118 zł
Cała kwota 141 712 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 117 623,00 11 480,00 7 645,50 1 964,30 2 999,38 141 712,18 zł
Luty 117 623,00 8 825,68 5 877,75 1 964,30 2 999,38 137 290,11 zł
Marzec 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Kwiecień 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Maj 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Czerwiec 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Lipiec 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Sierpień 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Wrzesień 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Październik 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Listopad 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Grudzień 117 623,00 0,00 0,00 1 964,30 2 999,38 122 586,68 zł
Rocznie 1 411 476,00 20 305,68 13 523,25 23 571,60 35 992,56 1 504 869,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 117 623 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 512 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 512 zł netto poniesie łączny koszt równy 141 712 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 602 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 530 zł
Zaliczka na podatek 9 099 zł
Całość - kwota brutto 106 804 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 106 804,00 10 424,07 1 602,06 0,00 8 530,01 75 822,00 9 099,00 77 149,22
Luty 106 804,00 9 881,61 1 518,69 0,00 8 586,33 76 323,00 9 159,00 77 658,61
Marzec 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Kwiecień 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Maj 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Czerwiec 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Lipiec 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Sierpień 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Wrzesień 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Październik 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Listopad 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Grudzień 106 804,00 0,00 0,00 0,00 9 612,36 85 443,00 10 253,00 86 938,48
Rocznie 1 281 648,00 20 305,68 3 120,75 0,00 113 239,94 1 006 575,00 7 551,00 1 024 192,63
Wynagrodzenie pracownika 106 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 942 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 617 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 126 894 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 106 804,00 10 424,07 6 942,26 0,00 2 723,50 126 893,83 zł
Luty 106 804,00 9 881,61 6 580,99 0,00 2 723,50 125 990,10 zł
Marzec 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Kwiecień 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Maj 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Czerwiec 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Lipiec 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Sierpień 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Wrzesień 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Październik 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Listopad 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Grudzień 106 804,00 0,00 0,00 0,00 2 723,50 109 527,50 zł
Rocznie 1 281 648,00 20 305,68 13 523,25 0,00 32 682,00 1 348 158,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 106 804 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 149 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 149 zł netto poniesie łączny koszt równy 126 894 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 703 zł
Całość - kwota brutto 93 403 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Luty 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Marzec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Kwiecień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Maj 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Czerwiec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Lipiec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Sierpień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Wrzesień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Październik 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Listopad 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Grudzień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Rocznie 1 120 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896 664,00 152 436,00 968 400,00
Wynagrodzenie pracownika 93 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 403 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Luty 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Marzec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Kwiecień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Maj 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Czerwiec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Lipiec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Sierpień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Wrzesień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Październik 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Listopad 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Grudzień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Rocznie 1 120 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 403 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 403 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 61 121 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 984 zł
Zaliczka na podatek 29 719 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 99 824 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 99 824,00 0,00 0,00 0,00 8 984,16 0,00 29 719,00 0,00 61 120,84
Luty 99 824,00 0,00 0,00 0,00 8 984,16 0,00 31 519,00 0,00 59 320,84
Marzec 99 824,00 0,00 0,00 0,00 8 984,16 0,00 31 519,00 0,00 59 320,84
Kwiecień 99 824,00 0,00 0,00 0,00 8 984,16 0,00 31 519,00 0,00 59 320,84
Maj 99 824,00 0,00 0,00 0,00 8 984,16 0,00 31 519,00 0,00 59 320,84
Czerwiec 99 824,00 0,00 0,00 0,00 8 984,16 0,00 31 519,00 0,00 59 320,84
Lipiec 99 824,00 176,27 72,24 0,00 8 984,16 15,08 31 434,00 0,00 59 142,25
Sierpień 99 824,00 176,27 72,24 0,00 8 984,16 15,08 31 434,00 0,00 59 142,25
Wrzesień 99 824,00 176,27 72,24 0,00 8 984,16 15,08 31 434,00 0,00 59 142,25
Październik 99 824,00 176,27 72,24 0,00 8 984,16 15,08 31 434,00 0,00 59 142,25
Listopad 99 824,00 176,27 72,24 0,00 8 984,16 15,08 31 434,00 0,00 59 142,25
Grudzień 99 824,00 176,27 72,24 0,00 8 984,16 15,08 31 434,00 0,00 59 142,25
Rocznie 1 197 888,00 1 057,62 433,44 0,00 107 809,92 0,00 375 918,00 0,00 712 578,54

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 99 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 121 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.