Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 764 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 882 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 134 zł
Zaliczka na podatek 7 652 zł
Całość - kwota brutto 117 615 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 117 615,00 11 479,22 1 764,23 2 881,57 9 134,10 101 240,00 7 652,00 84 703,88
Luty 117 615,00 5 860,40 900,67 2 881,57 9 717,51 107 722,00 21 515,00 76 739,85
Marzec 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Kwiecień 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Maj 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Czerwiec 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Lipiec 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Sierpień 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Wrzesień 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Październik 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Listopad 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Grudzień 117 615,00 0,00 0,00 2 881,57 10 326,01 114 483,00 26 309,00 78 098,42
Rocznie 1 411 380,00 17 339,62 2 664,90 34 578,84 122 111,71 1 353 792,00 292 257,00 942 427,93
Wynagrodzenie pracownika 117 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 479 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 645 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 964 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 882 zł
FGŚP 118 zł
Cała kwota 141 703 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 117 615,00 11 479,22 7 644,98 1 964,17 2 999,19 141 702,56 zł
Luty 117 615,00 5 860,40 3 902,92 1 964,17 2 999,19 132 341,68 zł
Marzec 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Kwiecień 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Maj 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Czerwiec 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Lipiec 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Sierpień 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Wrzesień 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Październik 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Listopad 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Grudzień 117 615,00 0,00 0,00 1 964,17 2 999,19 122 578,36 zł
Rocznie 1 411 380,00 17 339,62 11 547,90 23 570,04 35 990,28 1 499 827,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 117 615 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 704 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 704 zł netto poniesie łączny koszt równy 141 703 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 602 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 530 zł
Zaliczka na podatek 5 544 zł
Całość - kwota brutto 106 799 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 106 799,00 10 423,58 1 601,99 0,00 8 529,61 75 819,00 5 544,00 80 699,82
Luty 106 799,00 6 916,04 1 062,91 0,00 8 893,80 79 056,00 5 781,00 84 145,25
Marzec 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Kwiecień 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Maj 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Czerwiec 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Lipiec 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Sierpień 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Wrzesień 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Październik 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Listopad 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Grudzień 106 799,00 0,00 0,00 0,00 9 611,91 85 439,00 6 248,00 90 939,09
Rocznie 1 281 588,00 17 339,62 2 664,90 0,00 113 542,51 1 009 265,00 73 805,00 1 074 235,97
Wynagrodzenie pracownika 106 799 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 424 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 942 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 617 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 126 888 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 106 799,00 10 423,58 6 941,94 0,00 2 723,38 126 887,90 zł
Luty 106 799,00 6 916,04 4 605,96 0,00 2 723,38 121 044,38 zł
Marzec 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Kwiecień 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Maj 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Czerwiec 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Lipiec 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Sierpień 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Wrzesień 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Październik 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Listopad 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Grudzień 106 799,00 0,00 0,00 0,00 2 723,38 109 522,38 zł
Rocznie 1 281 588,00 17 339,62 11 547,90 0,00 32 680,56 1 343 156,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 106 799 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 126 888 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 703 zł
Całość - kwota brutto 93 403 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Luty 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Marzec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Kwiecień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Maj 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Czerwiec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Lipiec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Sierpień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Wrzesień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Październik 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Listopad 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Grudzień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 722,00 12 703,00 80 700,00
Rocznie 1 120 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896 664,00 152 436,00 968 400,00
Wynagrodzenie pracownika 93 403 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 403 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Luty 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Marzec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Kwiecień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Maj 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Czerwiec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Lipiec 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Sierpień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Wrzesień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Październik 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Listopad 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Grudzień 93 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 403,00 zł
Rocznie 1 120 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 403 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 403 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 70 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 719 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 99 824 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 99 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 719,00 0,00 70 105,00
Luty 99 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 519,00 0,00 68 305,00
Marzec 99 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 519,00 0,00 68 305,00
Kwiecień 99 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 519,00 0,00 68 305,00
Maj 99 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 519,00 0,00 68 305,00
Czerwiec 99 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 519,00 0,00 68 305,00
Lipiec 99 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 434,00 0,00 68 126,41
Sierpień 99 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 434,00 0,00 68 126,41
Wrzesień 99 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 434,00 0,00 68 126,41
Październik 99 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 434,00 0,00 68 126,41
Listopad 99 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 434,00 0,00 68 126,41
Grudzień 99 824,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 434,00 0,00 68 126,41
Rocznie 1 197 888,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 375 918,00 0,00 820 388,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 99 824 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 105 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.