Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 207 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 754 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 865 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 080 zł
Zaliczka na podatek 7 604 zł
Całość - kwota brutto 116 921 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 116 921,00 11 411,49 1 753,82 2 864,56 9 080,20 100 641,00 7 604,00 84 206,93
Luty 116 921,00 5 928,13 911,08 2 864,56 9 649,55 106 967,00 21 251,00 76 316,68
Marzec 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Kwiecień 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Maj 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Czerwiec 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Lipiec 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Sierpień 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Wrzesień 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Październik 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Listopad 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Grudzień 116 921,00 0,00 0,00 2 864,56 10 265,08 113 806,00 26 153,00 77 638,36
Rocznie 1 403 052,00 17 339,62 2 664,90 34 374,72 121 380,55 1 345 668,00 290 385,00 936 907,21
Wynagrodzenie pracownika 116 921 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 411 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 600 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 953 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 865 zł
FGŚP 117 zł
Cała kwota 140 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 116 921,00 11 411,49 7 599,87 1 952,58 2 981,48 140 866,42 zł
Luty 116 921,00 5 928,13 3 948,03 1 952,58 2 981,48 131 731,22 zł
Marzec 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Kwiecień 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Maj 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Czerwiec 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Lipiec 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Sierpień 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Wrzesień 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Październik 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Listopad 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Grudzień 116 921,00 0,00 0,00 1 952,58 2 981,48 121 855,06 zł
Rocznie 1 403 052,00 17 339,62 11 547,90 23 430,96 35 777,76 1 491 148,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 116 921 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 207 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 207 zł netto poniesie łączny koszt równy 140 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 594 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 487 zł
Zaliczka na podatek 5 517 zł
Całość - kwota brutto 106 270 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 106 270,00 10 371,95 1 594,05 0,00 8 487,36 75 443,00 5 517,00 80 299,64
Luty 106 270,00 6 967,67 1 070,85 0,00 8 840,83 78 585,00 5 747,00 83 643,65
Marzec 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Kwiecień 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Maj 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Czerwiec 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Lipiec 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Sierpień 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Wrzesień 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Październik 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Listopad 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Grudzień 106 270,00 0,00 0,00 0,00 9 564,30 85 016,00 6 217,00 90 488,70
Rocznie 1 275 240,00 17 339,62 2 664,90 0,00 112 971,19 1 004 188,00 73 434,00 1 068 830,29
Wynagrodzenie pracownika 106 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 372 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 908 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 604 zł
FGŚP 106 zł
Cała kwota 126 259 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 106 270,00 10 371,95 6 907,55 0,00 2 709,89 126 259,39 zł
Luty 106 270,00 6 967,67 4 640,35 0,00 2 709,89 120 587,91 zł
Marzec 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Kwiecień 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Maj 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Czerwiec 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Lipiec 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Sierpień 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Wrzesień 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Październik 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Listopad 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Grudzień 106 270,00 0,00 0,00 0,00 2 709,89 108 979,89 zł
Rocznie 1 275 240,00 17 339,62 11 547,90 0,00 32 518,68 1 336 646,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 106 270 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 126 259 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 640 zł
Całość - kwota brutto 92 940 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Luty 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Marzec 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Kwiecień 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Maj 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Czerwiec 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Lipiec 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Sierpień 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Wrzesień 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Październik 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Listopad 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Grudzień 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 352,00 12 640,00 80 300,00
Rocznie 1 115 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 892 224,00 151 680,00 963 600,00
Wynagrodzenie pracownika 92 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 92 940 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Luty 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Marzec 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Kwiecień 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Maj 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Czerwiec 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Lipiec 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Sierpień 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Wrzesień 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Październik 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Listopad 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Grudzień 92 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 940,00 zł
Rocznie 1 115 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 115 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 92 940 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 92 940 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 69 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 530 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 99 235 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 99 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 530,00 0,00 69 705,00
Luty 99 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 330,00 0,00 67 905,00
Marzec 99 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 330,00 0,00 67 905,00
Kwiecień 99 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 330,00 0,00 67 905,00
Maj 99 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 330,00 0,00 67 905,00
Czerwiec 99 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 330,00 0,00 67 905,00
Lipiec 99 235,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 246,00 0,00 67 725,41
Sierpień 99 235,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 246,00 0,00 67 725,41
Wrzesień 99 235,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 246,00 0,00 67 725,41
Październik 99 235,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 246,00 0,00 67 725,41
Listopad 99 235,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 246,00 0,00 67 725,41
Grudzień 99 235,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 246,00 0,00 67 725,41
Rocznie 1 190 820,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 373 656,00 0,00 815 582,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 99 235 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 705 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.