Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 81000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 81 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 85 077 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 772 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 894 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 175 zł
Zaliczka na podatek 7 688 zł
Całość - kwota brutto 118 136 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 118 136,00 11 530,07 1 772,04 2 894,33 9 174,56 101 690,00 7 688,00 85 077,00
Luty 118 136,00 5 809,55 892,86 2 894,33 9 768,53 108 289,00 21 712,00 77 058,73
Marzec 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Kwiecień 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Maj 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Czerwiec 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Lipiec 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Sierpień 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Wrzesień 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Październik 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Listopad 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Grudzień 118 136,00 0,00 0,00 2 894,33 10 371,75 114 992,00 26 426,00 78 443,92
Rocznie 1 417 632,00 17 339,62 2 664,90 34 731,96 122 660,59 1 359 899,00 293 660,00 946 574,93
Wynagrodzenie pracownika 118 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 530 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 679 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 973 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 894 zł
FGŚP 118 zł
Cała kwota 142 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 118 136,00 11 530,07 7 678,84 1 972,87 3 012,47 142 330,25 zł
Luty 118 136,00 5 809,55 3 869,06 1 972,87 3 012,47 132 799,95 zł
Marzec 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Kwiecień 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Maj 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Czerwiec 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Lipiec 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Sierpień 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Wrzesień 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Październik 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Listopad 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Grudzień 118 136,00 0,00 0,00 1 972,87 3 012,47 123 121,34 zł
Rocznie 1 417 632,00 17 339,62 11 547,90 23 674,44 36 149,64 1 506 343,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 118 136 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 85 077 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 85 077 zł netto poniesie łączny koszt równy 142 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 81000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 81 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 81 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 608 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 561 zł
Zaliczka na podatek 5 565 zł
Całość - kwota brutto 107 197 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 107 197,00 10 462,43 1 607,96 0,00 8 561,39 76 101,00 5 565,00 81 000,22
Luty 107 197,00 6 877,19 1 056,94 0,00 8 933,66 79 410,00 5 807,00 84 522,21
Marzec 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Kwiecień 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Maj 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Czerwiec 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Lipiec 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Sierpień 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Wrzesień 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Październik 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Listopad 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Grudzień 107 197,00 0,00 0,00 0,00 9 647,73 85 758,00 6 271,00 91 278,27
Rocznie 1 286 364,00 17 339,62 2 664,90 0,00 113 972,35 1 013 091,00 74 082,00 1 078 305,13
Wynagrodzenie pracownika 107 197 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 968 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 626 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 127 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 107 197,00 10 462,43 6 967,81 0,00 2 733,53 127 360,77 zł
Luty 107 197,00 6 877,19 4 580,09 0,00 2 733,53 121 387,81 zł
Marzec 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Kwiecień 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Maj 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Czerwiec 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Lipiec 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Sierpień 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Wrzesień 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Październik 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Listopad 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Grudzień 107 197,00 0,00 0,00 0,00 2 733,53 109 930,53 zł
Rocznie 1 286 364,00 17 339,62 11 547,90 0,00 32 802,36 1 348 053,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 107 197 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 81 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 81 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 127 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 81000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 81 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 81 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 750 zł
Całość - kwota brutto 93 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Luty 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Marzec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Kwiecień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Maj 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Czerwiec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Lipiec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Sierpień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Wrzesień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Październik 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Listopad 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Grudzień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Rocznie 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 153 000,00 972 000,00
Wynagrodzenie pracownika 93 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Luty 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Marzec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Kwiecień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Maj 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Czerwiec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Lipiec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Sierpień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Wrzesień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Październik 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Listopad 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Grudzień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Rocznie 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 81 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 81 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 81000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 81 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 70 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 860 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 100 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 100 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 860,00 0,00 70 405,00
Luty 100 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 660,00 0,00 68 605,00
Marzec 100 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 660,00 0,00 68 605,00
Kwiecień 100 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 660,00 0,00 68 605,00
Maj 100 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 660,00 0,00 68 605,00
Czerwiec 100 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 660,00 0,00 68 605,00
Lipiec 100 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 575,00 0,00 68 426,41
Sierpień 100 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 575,00 0,00 68 426,41
Wrzesień 100 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 575,00 0,00 68 426,41
Październik 100 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 575,00 0,00 68 426,41
Listopad 100 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 575,00 0,00 68 426,41
Grudzień 100 265,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 575,00 0,00 68 426,41
Rocznie 1 203 180,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 377 610,00 0,00 823 988,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 100 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 405 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.