Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 81000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 81 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 867 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 772 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 895 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 175 zł
Zaliczka na podatek 11 904 zł
Całość - kwota brutto 118 144 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 118 144,00 11 530,85 1 772,16 2 894,53 9 175,18 101 696,00 11 904,00 80 867,28
Luty 118 144,00 8 774,83 1 348,59 2 894,53 9 461,34 104 876,00 29 600,00 66 064,71
Marzec 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Kwiecień 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Maj 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Czerwiec 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Lipiec 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Sierpień 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Wrzesień 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Październik 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Listopad 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Grudzień 118 144,00 0,00 0,00 2 894,53 10 372,45 114 999,00 36 800,00 68 077,02
Rocznie 1 417 728,00 20 305,68 3 120,75 34 734,36 122 361,02 1 356 562,00 287 136,00 827 702,19
Wynagrodzenie pracownika 118 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 531 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 679 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 973 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 895 zł
FGŚP 118 zł
Cała kwota 142 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 118 144,00 11 530,85 7 679,36 1 973,00 3 012,67 142 339,88 zł
Luty 118 144,00 8 774,83 5 843,89 1 973,00 3 012,67 137 748,39 zł
Marzec 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Kwiecień 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Maj 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Czerwiec 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Lipiec 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Sierpień 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Wrzesień 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Październik 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Listopad 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Grudzień 118 144,00 0,00 0,00 1 973,00 3 012,67 123 129,67 zł
Rocznie 1 417 728,00 20 305,68 13 523,25 23 676,00 36 152,04 1 511 384,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 118 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 867 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 867 zł netto poniesie łączny koszt równy 142 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 81000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 81 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 436 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 608 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 562 zł
Zaliczka na podatek 9 132 zł
Całość - kwota brutto 107 201 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 107 201,00 10 462,82 1 608,02 0,00 8 561,71 76 104,00 9 132,00 77 435,97
Luty 107 201,00 9 842,86 1 512,73 0,00 8 626,09 76 676,00 9 201,00 78 018,20
Marzec 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Kwiecień 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Maj 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Czerwiec 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Lipiec 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Sierpień 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Wrzesień 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Październik 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Listopad 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Grudzień 107 201,00 0,00 0,00 0,00 9 648,09 85 761,00 10 291,00 87 261,59
Rocznie 1 286 412,00 20 305,68 3 120,75 0,00 113 668,70 1 010 390,00 7 576,00 1 028 070,07
Wynagrodzenie pracownika 107 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 968 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 626 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 127 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 107 201,00 10 462,82 6 968,07 0,00 2 733,62 127 365,51 zł
Luty 107 201,00 9 842,86 6 555,18 0,00 2 733,62 126 332,66 zł
Marzec 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Kwiecień 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Maj 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Czerwiec 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Lipiec 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Sierpień 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Wrzesień 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Październik 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Listopad 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Grudzień 107 201,00 0,00 0,00 0,00 2 733,62 109 934,62 zł
Rocznie 1 286 412,00 20 305,68 13 523,25 0,00 32 803,44 1 353 044,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 107 201 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 436 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 436 zł netto poniesie łączny koszt równy 127 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 81000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 81 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 81 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 750 zł
Całość - kwota brutto 93 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Luty 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Marzec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Kwiecień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Maj 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Czerwiec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Lipiec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Sierpień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Wrzesień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Październik 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Listopad 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Grudzień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 12 750,00 81 000,00
Rocznie 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00 153 000,00 972 000,00
Wynagrodzenie pracownika 93 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 750 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Luty 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Marzec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Kwiecień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Maj 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Czerwiec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Lipiec 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Sierpień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Wrzesień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Październik 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Listopad 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Grudzień 93 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 750,00 zł
Rocznie 1 125 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 125 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 81 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 81 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 750 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 81000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 81 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 61 381 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 024 zł
Zaliczka na podatek 29 860 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 100 265 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 100 265,00 0,00 0,00 0,00 9 023,85 0,00 29 860,00 0,00 61 381,15
Luty 100 265,00 0,00 0,00 0,00 9 023,85 0,00 31 660,00 0,00 59 581,15
Marzec 100 265,00 0,00 0,00 0,00 9 023,85 0,00 31 660,00 0,00 59 581,15
Kwiecień 100 265,00 0,00 0,00 0,00 9 023,85 0,00 31 660,00 0,00 59 581,15
Maj 100 265,00 0,00 0,00 0,00 9 023,85 0,00 31 660,00 0,00 59 581,15
Czerwiec 100 265,00 0,00 0,00 0,00 9 023,85 0,00 31 660,00 0,00 59 581,15
Lipiec 100 265,00 176,27 72,24 0,00 9 023,85 15,08 31 575,00 0,00 59 402,56
Sierpień 100 265,00 176,27 72,24 0,00 9 023,85 15,08 31 575,00 0,00 59 402,56
Wrzesień 100 265,00 176,27 72,24 0,00 9 023,85 15,08 31 575,00 0,00 59 402,56
Październik 100 265,00 176,27 72,24 0,00 9 023,85 15,08 31 575,00 0,00 59 402,56
Listopad 100 265,00 176,27 72,24 0,00 9 023,85 15,08 31 575,00 0,00 59 402,56
Grudzień 100 265,00 176,27 72,24 0,00 9 023,85 15,08 31 575,00 0,00 59 402,56
Rocznie 1 203 180,00 1 057,62 433,44 0,00 108 286,20 0,00 377 610,00 0,00 715 702,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 100 265 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 381 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.