Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 81100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 81 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 775 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 899 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 189 zł
Zaliczka na podatek 11 922 zł
Całość - kwota brutto 118 318 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 118 318,00 11 547,84 1 774,77 2 898,79 9 188,69 101 847,00 11 922,00 80 985,91
Luty 118 318,00 8 757,84 1 345,98 2 898,79 9 478,39 105 065,00 29 690,00 66 147,00
Marzec 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Kwiecień 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Maj 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Czerwiec 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Lipiec 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Sierpień 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Wrzesień 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Październik 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Listopad 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Grudzień 118 318,00 0,00 0,00 2 898,79 10 387,73 115 169,00 36 854,00 68 177,48
Rocznie 1 419 816,00 20 305,68 3 120,75 34 785,48 122 544,38 1 358 602,00 287 605,00 828 907,71
Wynagrodzenie pracownika 118 318 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 548 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 691 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 976 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 899 zł
FGŚP 118 zł
Cała kwota 142 550 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 118 318,00 11 547,84 7 690,67 1 975,91 3 017,11 142 549,53 zł
Luty 118 318,00 8 757,84 5 832,58 1 975,91 3 017,11 137 901,44 zł
Marzec 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Kwiecień 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Maj 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Czerwiec 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Lipiec 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Sierpień 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Wrzesień 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Październik 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Listopad 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Grudzień 118 318,00 0,00 0,00 1 975,91 3 017,11 123 311,02 zł
Rocznie 1 419 816,00 20 305,68 13 523,25 23 710,92 36 205,32 1 513 561,17 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 118 318 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 986 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 986 zł netto poniesie łączny koszt równy 142 550 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 81100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 81 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 531 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 610 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 572 zł
Zaliczka na podatek 9 144 zł
Całość - kwota brutto 107 333 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 107 333,00 10 475,70 1 610,00 0,00 8 572,26 76 198,00 9 144,00 77 531,28
Luty 107 333,00 9 829,98 1 510,75 0,00 8 639,30 76 794,00 9 215,00 78 137,69
Marzec 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Kwiecień 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Maj 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Czerwiec 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Lipiec 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Sierpień 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Wrzesień 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Październik 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Listopad 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Grudzień 107 333,00 0,00 0,00 0,00 9 659,97 85 866,00 10 304,00 87 369,11
Rocznie 1 287 996,00 20 305,68 3 120,75 0,00 113 811,26 1 011 652,00 7 588,00 1 029 360,07
Wynagrodzenie pracownika 107 333 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 476 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 977 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 630 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 127 522 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 107 333,00 10 475,70 6 976,65 0,00 2 736,99 127 522,34 zł
Luty 107 333,00 9 829,98 6 546,60 0,00 2 736,99 126 446,57 zł
Marzec 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Kwiecień 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Maj 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Czerwiec 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Lipiec 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Sierpień 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Wrzesień 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Październik 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Listopad 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Grudzień 107 333,00 0,00 0,00 0,00 2 736,99 110 069,99 zł
Rocznie 1 287 996,00 20 305,68 13 523,25 0,00 32 843,88 1 354 668,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 107 333 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 531 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 531 zł netto poniesie łączny koszt równy 127 522 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 81100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 81 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 81 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 766 zł
Całość - kwota brutto 93 866 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Luty 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Marzec 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Kwiecień 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Maj 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Czerwiec 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Lipiec 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Sierpień 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Wrzesień 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Październik 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Listopad 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Grudzień 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 093,00 12 766,00 81 100,00
Rocznie 1 126 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901 116,00 153 192,00 973 200,00
Wynagrodzenie pracownika 93 866 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Luty 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Marzec 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Kwiecień 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Maj 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Czerwiec 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Lipiec 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Sierpień 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Wrzesień 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Październik 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Listopad 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Grudzień 93 866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 866,00 zł
Rocznie 1 126 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 126 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 866 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 81 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 81 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 81100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 81 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 61 468 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 037 zł
Zaliczka na podatek 29 907 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 100 412 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 100 412,00 0,00 0,00 0,00 9 037,08 0,00 29 907,00 0,00 61 467,92
Luty 100 412,00 0,00 0,00 0,00 9 037,08 0,00 31 707,00 0,00 59 667,92
Marzec 100 412,00 0,00 0,00 0,00 9 037,08 0,00 31 707,00 0,00 59 667,92
Kwiecień 100 412,00 0,00 0,00 0,00 9 037,08 0,00 31 707,00 0,00 59 667,92
Maj 100 412,00 0,00 0,00 0,00 9 037,08 0,00 31 707,00 0,00 59 667,92
Czerwiec 100 412,00 0,00 0,00 0,00 9 037,08 0,00 31 707,00 0,00 59 667,92
Lipiec 100 412,00 176,27 72,24 0,00 9 037,08 15,08 31 622,00 0,00 59 489,33
Sierpień 100 412,00 176,27 72,24 0,00 9 037,08 15,08 31 622,00 0,00 59 489,33
Wrzesień 100 412,00 176,27 72,24 0,00 9 037,08 15,08 31 622,00 0,00 59 489,33
Październik 100 412,00 176,27 72,24 0,00 9 037,08 15,08 31 622,00 0,00 59 489,33
Listopad 100 412,00 176,27 72,24 0,00 9 037,08 15,08 31 622,00 0,00 59 489,33
Grudzień 100 412,00 176,27 72,24 0,00 9 037,08 15,08 31 622,00 0,00 59 489,33
Rocznie 1 204 944,00 1 057,62 433,44 0,00 108 444,96 0,00 378 174,00 0,00 716 743,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 100 412 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 468 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.