Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 759 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 873 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 108 zł
Zaliczka na podatek 11 814 zł
Całość - kwota brutto 117 276 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 117 276,00 11 446,14 1 759,14 2 873,26 9 107,77 100 947,00 11 814,00 80 275,69
Luty 117 276,00 8 859,54 1 361,61 2 873,26 9 376,34 103 932,00 29 148,00 65 657,25
Marzec 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Kwiecień 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Maj 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Czerwiec 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Lipiec 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Sierpień 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Wrzesień 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Październik 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Listopad 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Grudzień 117 276,00 0,00 0,00 2 873,26 10 296,25 114 153,00 36 529,00 67 577,49
Rocznie 1 407 312,00 20 305,68 3 120,75 34 479,12 121 446,61 1 346 409,00 284 807,00 821 707,84
Wynagrodzenie pracownika 117 276 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 623 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 959 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 873 zł
FGŚP 117 zł
Cała kwota 141 294 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 117 276,00 11 446,14 7 622,94 1 958,51 2 990,54 141 294,13 zł
Luty 117 276,00 8 859,54 5 900,31 1 958,51 2 990,54 136 984,90 zł
Marzec 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Kwiecień 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Maj 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Czerwiec 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Lipiec 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Sierpień 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Wrzesień 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Październik 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Listopad 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Grudzień 117 276,00 0,00 0,00 1 958,51 2 990,54 122 225,05 zł
Rocznie 1 407 312,00 20 305,68 13 523,25 23 502,12 35 886,48 1 500 529,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 117 276 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 276 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 276 zł netto poniesie łączny koszt równy 141 294 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 76 958 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 598 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 509 zł
Zaliczka na podatek 9 076 zł
Całość - kwota brutto 106 539 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 106 539,00 10 398,21 1 598,09 0,00 8 508,84 75 634,00 9 076,00 76 957,78
Luty 106 539,00 9 907,47 1 522,66 0,00 8 559,80 76 087,00 9 130,00 77 418,63
Marzec 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Kwiecień 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Maj 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Czerwiec 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Lipiec 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Sierpień 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Wrzesień 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Październik 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Listopad 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Grudzień 106 539,00 0,00 0,00 0,00 9 588,51 85 231,00 10 228,00 86 722,77
Rocznie 1 278 468,00 20 305,68 3 120,75 0,00 112 953,74 1 004 031,00 7 528,00 1 021 604,11
Wynagrodzenie pracownika 106 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 925 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 610 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 126 579 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 106 539,00 10 398,21 6 925,04 0,00 2 716,75 126 579,00 zł
Luty 106 539,00 9 907,47 6 598,21 0,00 2 716,75 125 761,43 zł
Marzec 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Kwiecień 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Maj 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Czerwiec 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Lipiec 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Sierpień 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Wrzesień 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Październik 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Listopad 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Grudzień 106 539,00 0,00 0,00 0,00 2 716,75 109 255,75 zł
Rocznie 1 278 468,00 20 305,68 13 523,25 0,00 32 601,00 1 344 897,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 106 539 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 76 958 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 76 958 zł netto poniesie łączny koszt równy 126 579 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 671 zł
Całość - kwota brutto 93 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Luty 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Marzec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Kwiecień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Maj 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Czerwiec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Lipiec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Sierpień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Wrzesień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Październik 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Listopad 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Grudzień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Rocznie 1 118 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894 444,00 152 052,00 966 000,00
Wynagrodzenie pracownika 93 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Luty 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Marzec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Kwiecień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Maj 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Czerwiec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Lipiec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Sierpień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Wrzesień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Październik 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Listopad 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Grudzień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Rocznie 1 118 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 60 947 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 958 zł
Zaliczka na podatek 29 625 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 99 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 99 530,00 0,00 0,00 0,00 8 957,70 0,00 29 625,00 0,00 60 947,30
Luty 99 530,00 0,00 0,00 0,00 8 957,70 0,00 31 425,00 0,00 59 147,30
Marzec 99 530,00 0,00 0,00 0,00 8 957,70 0,00 31 425,00 0,00 59 147,30
Kwiecień 99 530,00 0,00 0,00 0,00 8 957,70 0,00 31 425,00 0,00 59 147,30
Maj 99 530,00 0,00 0,00 0,00 8 957,70 0,00 31 425,00 0,00 59 147,30
Czerwiec 99 530,00 0,00 0,00 0,00 8 957,70 0,00 31 425,00 0,00 59 147,30
Lipiec 99 530,00 176,27 72,24 0,00 8 957,70 15,08 31 340,00 0,00 58 968,71
Sierpień 99 530,00 176,27 72,24 0,00 8 957,70 15,08 31 340,00 0,00 58 968,71
Wrzesień 99 530,00 176,27 72,24 0,00 8 957,70 15,08 31 340,00 0,00 58 968,71
Październik 99 530,00 176,27 72,24 0,00 8 957,70 15,08 31 340,00 0,00 58 968,71
Listopad 99 530,00 176,27 72,24 0,00 8 957,70 15,08 31 340,00 0,00 58 968,71
Grudzień 99 530,00 176,27 72,24 0,00 8 957,70 15,08 31 340,00 0,00 58 968,71
Rocznie 1 194 360,00 1 057,62 433,44 0,00 107 492,40 0,00 374 790,00 0,00 710 496,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 99 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 947 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.