Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 455 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 445 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 759 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 873 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 107 zł
Zaliczka na podatek 7 628 zł
Całość - kwota brutto 117 268 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 117 268,00 11 445,36 1 759,02 2 873,07 9 107,15 100 941,00 7 628,00 84 455,40
Luty 117 268,00 5 894,26 905,88 2 873,07 9 683,53 107 345,00 21 383,00 76 528,26
Marzec 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Kwiecień 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Maj 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Czerwiec 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Lipiec 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Sierpień 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Wrzesień 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Październik 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Listopad 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Grudzień 117 268,00 0,00 0,00 2 873,07 10 295,54 114 145,00 26 231,00 77 868,39
Rocznie 1 407 216,00 17 339,62 2 664,90 34 476,84 121 746,08 1 349 736,00 291 321,00 939 667,56
Wynagrodzenie pracownika 117 268 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 445 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 622 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 958 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 873 zł
FGŚP 117 zł
Cała kwota 141 285 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 117 268,00 11 445,36 7 622,42 1 958,38 2 990,34 141 284,50 zł
Luty 117 268,00 5 894,26 3 925,48 1 958,38 2 990,34 132 036,46 zł
Marzec 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Kwiecień 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Maj 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Czerwiec 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Lipiec 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Sierpień 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Wrzesień 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Październik 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Listopad 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Grudzień 117 268,00 0,00 0,00 1 958,38 2 990,34 122 216,72 zł
Rocznie 1 407 216,00 17 339,62 11 547,90 23 500,56 35 884,08 1 495 488,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 117 268 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 455 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 455 zł netto poniesie łączny koszt równy 141 285 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 598 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 509 zł
Zaliczka na podatek 5 531 zł
Całość - kwota brutto 106 536 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 106 536,00 10 397,91 1 598,04 0,00 8 508,60 75 632,00 5 531,00 80 500,45
Luty 106 536,00 6 941,71 1 066,86 0,00 8 867,47 78 822,00 5 764,00 83 895,96
Marzec 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Kwiecień 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Maj 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Czerwiec 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Lipiec 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Sierpień 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Wrzesień 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Październik 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Listopad 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Grudzień 106 536,00 0,00 0,00 0,00 9 588,24 85 229,00 6 232,00 90 715,76
Rocznie 1 278 432,00 17 339,62 2 664,90 0,00 113 258,47 1 006 744,00 73 615,00 1 071 554,01
Wynagrodzenie pracownika 106 536 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 398 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 925 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 610 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 126 575 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 106 536,00 10 397,91 6 924,84 0,00 2 716,67 126 575,42 zł
Luty 106 536,00 6 941,71 4 623,06 0,00 2 716,67 120 817,44 zł
Marzec 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Kwiecień 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Maj 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Czerwiec 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Lipiec 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Sierpień 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Wrzesień 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Październik 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Listopad 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Grudzień 106 536,00 0,00 0,00 0,00 2 716,67 109 252,67 zł
Rocznie 1 278 432,00 17 339,62 11 547,90 0,00 32 600,04 1 339 919,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 106 536 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 126 575 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 671 zł
Całość - kwota brutto 93 171 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Luty 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Marzec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Kwiecień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Maj 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Czerwiec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Lipiec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Sierpień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Wrzesień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Październik 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Listopad 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Grudzień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 537,00 12 671,00 80 500,00
Rocznie 1 118 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894 444,00 152 052,00 966 000,00
Wynagrodzenie pracownika 93 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 171 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Luty 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Marzec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Kwiecień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Maj 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Czerwiec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Lipiec 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Sierpień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Wrzesień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Październik 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Listopad 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Grudzień 93 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 171,00 zł
Rocznie 1 118 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118 052,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 171 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 171 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 69 905 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 625 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 99 530 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 99 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 625,00 0,00 69 905,00
Luty 99 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 425,00 0,00 68 105,00
Marzec 99 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 425,00 0,00 68 105,00
Kwiecień 99 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 425,00 0,00 68 105,00
Maj 99 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 425,00 0,00 68 105,00
Czerwiec 99 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 425,00 0,00 68 105,00
Lipiec 99 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 340,00 0,00 67 926,41
Sierpień 99 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 340,00 0,00 67 926,41
Wrzesień 99 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 340,00 0,00 67 926,41
Październik 99 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 340,00 0,00 67 926,41
Listopad 99 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 340,00 0,00 67 926,41
Grudzień 99 530,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 340,00 0,00 67 926,41
Rocznie 1 194 360,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 374 790,00 0,00 817 988,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 99 530 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 905 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.