Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 952 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 769 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 890 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 161 zł
Zaliczka na podatek 7 676 zł
Całość - kwota brutto 117 962 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 117 962,00 11 513,09 1 769,43 2 890,07 9 161,05 101 539,00 7 676,00 84 952,36
Luty 117 962,00 5 826,53 895,47 2 890,07 9 751,49 108 100,00 21 646,00 76 952,44
Marzec 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Kwiecień 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Maj 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Czerwiec 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Lipiec 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Sierpień 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Wrzesień 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Październik 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Listopad 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Grudzień 117 962,00 0,00 0,00 2 890,07 10 356,47 114 822,00 26 387,00 78 328,46
Rocznie 1 415 544,00 17 339,62 2 664,90 34 680,84 122 477,24 1 357 859,00 293 192,00 945 189,40
Wynagrodzenie pracownika 117 962 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 668 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 970 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 890 zł
FGŚP 118 zł
Cała kwota 142 121 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 117 962,00 11 513,09 7 667,53 1 969,97 3 008,03 142 120,62 zł
Luty 117 962,00 5 826,53 3 880,37 1 969,97 3 008,03 132 646,90 zł
Marzec 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Kwiecień 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Maj 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Czerwiec 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Lipiec 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Sierpień 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Wrzesień 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Październik 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Listopad 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Grudzień 117 962,00 0,00 0,00 1 969,97 3 008,03 122 940,00 zł
Rocznie 1 415 544,00 17 339,62 11 547,90 23 639,64 36 096,36 1 504 167,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 117 962 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 952 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 952 zł netto poniesie łączny koszt równy 142 121 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 606 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 551 zł
Zaliczka na podatek 5 558 zł
Całość - kwota brutto 107 064 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 107 064,00 10 449,45 1 605,96 0,00 8 550,77 76 007,00 5 558,00 80 899,82
Luty 107 064,00 6 890,17 1 058,94 0,00 8 920,34 79 292,00 5 798,00 84 396,55
Marzec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Kwiecień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Maj 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Czerwiec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Lipiec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Sierpień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Wrzesień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Październik 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Listopad 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Grudzień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Rocznie 1 284 768,00 17 339,62 2 664,90 0,00 113 828,71 1 011 809,00 73 986,00 1 076 948,77
Wynagrodzenie pracownika 107 064 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 959 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 623 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 127 203 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 107 064,00 10 449,45 6 959,16 0,00 2 730,13 127 202,74 zł
Luty 107 064,00 6 890,17 4 588,74 0,00 2 730,13 121 273,04 zł
Marzec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Kwiecień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Maj 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Czerwiec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Lipiec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Sierpień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Wrzesień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Październik 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Listopad 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Grudzień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Rocznie 1 284 768,00 17 339,62 11 547,90 0,00 32 761,56 1 346 417,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 107 064 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 127 203 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 734 zł
Całość - kwota brutto 93 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Luty 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Marzec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Kwiecień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Maj 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Czerwiec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Lipiec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Sierpień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Wrzesień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Październik 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Listopad 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Grudzień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Rocznie 1 123 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898 884,00 152 808,00 970 800,00
Wynagrodzenie pracownika 93 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Luty 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Marzec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Kwiecień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Maj 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Czerwiec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Lipiec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Sierpień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Wrzesień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Październik 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Listopad 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Grudzień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Rocznie 1 123 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 70 305 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 813 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 100 118 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 100 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 813,00 0,00 70 305,00
Luty 100 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 613,00 0,00 68 505,00
Marzec 100 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 613,00 0,00 68 505,00
Kwiecień 100 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 613,00 0,00 68 505,00
Maj 100 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 613,00 0,00 68 505,00
Czerwiec 100 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 613,00 0,00 68 505,00
Lipiec 100 118,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 528,00 0,00 68 326,41
Sierpień 100 118,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 528,00 0,00 68 326,41
Wrzesień 100 118,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 528,00 0,00 68 326,41
Październik 100 118,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 528,00 0,00 68 326,41
Listopad 100 118,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 528,00 0,00 68 326,41
Grudzień 100 118,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 528,00 0,00 68 326,41
Rocznie 1 201 416,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 377 046,00 0,00 822 788,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 100 118 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 305 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.