Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 769 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 890 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 161 zł
Zaliczka na podatek 11 732 zł
Całość - kwota brutto 117 966 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 117 966,00 11 513,48 1 769,49 2 890,17 9 161,36 101 543,00 11 732,00 80 899,50
Luty 117 966,00 3 791,18 582,66 2 890,17 9 963,18 110 452,00 26 765,00 73 973,81
Marzec 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Kwiecień 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Maj 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Czerwiec 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Lipiec 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Sierpień 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Wrzesień 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Październik 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Listopad 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Grudzień 117 966,00 0,00 0,00 2 890,17 10 356,82 114 826,00 27 826,00 76 893,01
Rocznie 1 415 592,00 15 304,66 2 352,15 34 682,04 122 692,74 1 360 255,00 316 757,00 923 803,41
Wynagrodzenie pracownika 117 966 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 513 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 668 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 970 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 890 zł
FGŚP 118 zł
Cała kwota 142 125 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 117 966,00 11 513,48 7 667,79 1 970,03 3 008,14 142 125,44 zł
Luty 117 966,00 3 791,18 2 524,86 1 970,03 3 008,14 129 260,21 zł
Marzec 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Kwiecień 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Maj 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Czerwiec 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Lipiec 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Sierpień 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Wrzesień 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Październik 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Listopad 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Grudzień 117 966,00 0,00 0,00 1 970,03 3 008,14 122 944,17 zł
Rocznie 1 415 592,00 15 304,66 10 192,65 23 640,36 36 097,68 1 500 827,35 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 117 966 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 142 125 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 606 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 551 zł
Zaliczka na podatek 5 558 zł
Całość - kwota brutto 107 064 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 107 064,00 10 449,45 1 605,96 0,00 8 550,77 76 007,00 5 558,00 80 899,82
Luty 107 064,00 4 855,21 746,19 0,00 9 131,63 81 170,00 5 936,00 86 394,97
Marzec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Kwiecień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Maj 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Czerwiec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Lipiec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Sierpień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Wrzesień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Październik 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Listopad 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Grudzień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 9 635,76 85 651,00 6 263,00 91 165,24
Rocznie 1 284 768,00 15 304,66 2 352,15 0,00 114 040,00 1 013 687,00 74 124,00 1 078 947,19
Wynagrodzenie pracownika 107 064 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 959 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 623 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 127 203 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 107 064,00 10 449,45 6 959,16 0,00 2 730,13 127 202,74 zł
Luty 107 064,00 4 855,21 3 233,49 0,00 2 730,13 117 882,83 zł
Marzec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Kwiecień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Maj 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Czerwiec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Lipiec 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Sierpień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Wrzesień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Październik 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Listopad 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Grudzień 107 064,00 0,00 0,00 0,00 2 730,13 109 794,13 zł
Rocznie 1 284 768,00 15 304,66 10 192,65 0,00 32 761,56 1 343 026,87 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 107 064 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 127 203 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 734 zł
Całość - kwota brutto 93 634 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Luty 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Marzec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Kwiecień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Maj 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Czerwiec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Lipiec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Sierpień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Wrzesień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Październik 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Listopad 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Grudzień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 907,00 12 734,00 80 900,00
Rocznie 1 123 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 898 884,00 152 808,00 970 800,00
Wynagrodzenie pracownika 93 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Luty 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Marzec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Kwiecień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Maj 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Czerwiec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Lipiec 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Sierpień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Wrzesień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Październik 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Listopad 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Grudzień 93 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 634,00 zł
Rocznie 1 123 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 123 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 634 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 80 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 18 852 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 100 114 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 100 114,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 18 852,00 0,00 80 899,66
Luty 100 114,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 31 681,00 0,00 68 070,66
Marzec 100 114,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 31 681,00 0,00 68 070,66
Kwiecień 100 114,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 31 681,00 0,00 68 070,66
Maj 100 114,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 31 681,00 0,00 68 070,66
Czerwiec 100 114,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 31 681,00 0,00 68 070,66
Lipiec 100 114,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 31 608,00 0,00 67 915,97
Sierpień 100 114,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 31 608,00 0,00 67 915,97
Wrzesień 100 114,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 31 608,00 0,00 67 915,97
Październik 100 114,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 31 608,00 0,00 67 915,97
Listopad 100 114,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 31 608,00 0,00 67 915,97
Grudzień 100 114,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 31 608,00 0,00 67 915,97
Rocznie 1 201 368,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 366 905,00 0,00 828 748,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 100 114 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 900 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ