Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 767 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 886 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 148 zł
Zaliczka na podatek 11 868 zł
Całość - kwota brutto 117 797 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 117 797,00 11 496,99 1 766,96 2 886,03 9 148,23 101 397,00 11 868,00 80 630,79
Luty 117 797,00 8 808,69 1 353,79 2 886,03 9 427,36 104 498,00 29 419,00 65 902,13
Marzec 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Kwiecień 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Maj 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Czerwiec 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Lipiec 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Sierpień 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Wrzesień 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Październik 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Listopad 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Grudzień 117 797,00 0,00 0,00 2 886,03 10 341,99 114 661,00 36 692,00 67 876,98
Rocznie 1 413 564,00 20 305,68 3 120,75 34 632,36 121 995,49 1 352 505,00 286 210,00 825 302,72
Wynagrodzenie pracownika 117 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 657 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 967 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 886 zł
FGŚP 118 zł
Cała kwota 141 922 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 117 797,00 11 496,99 7 656,81 1 967,21 3 003,83 141 921,84 zł
Luty 117 797,00 8 808,69 5 866,44 1 967,21 3 003,83 137 443,17 zł
Marzec 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Kwiecień 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Maj 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Czerwiec 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Lipiec 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Sierpień 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Wrzesień 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Październik 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Listopad 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Grudzień 117 797,00 0,00 0,00 1 967,21 3 003,83 122 768,04 zł
Rocznie 1 413 564,00 20 305,68 13 523,25 23 606,52 36 045,96 1 507 045,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 117 797 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 631 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 631 zł netto poniesie łączny koszt równy 141 922 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 77 245 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 604 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 541 zł
Zaliczka na podatek 9 110 zł
Całość - kwota brutto 106 936 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 106 936,00 10 436,95 1 604,04 0,00 8 540,55 75 916,00 9 110,00 77 244,54
Luty 106 936,00 9 868,73 1 516,71 0,00 8 599,55 76 440,00 9 173,00 77 778,21
Marzec 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Kwiecień 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Maj 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Czerwiec 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Lipiec 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Sierpień 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Wrzesień 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Październik 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Listopad 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Grudzień 106 936,00 0,00 0,00 0,00 9 624,24 85 549,00 10 266,00 87 045,88
Rocznie 1 283 232,00 20 305,68 3 120,75 0,00 113 382,50 1 007 846,00 7 562,00 1 025 481,55
Wynagrodzenie pracownika 106 936 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 951 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 620 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 127 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 106 936,00 10 436,95 6 950,84 0,00 2 726,87 127 050,66 zł
Luty 106 936,00 9 868,73 6 572,41 0,00 2 726,87 126 104,01 zł
Marzec 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Kwiecień 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Maj 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Czerwiec 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Lipiec 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Sierpień 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Wrzesień 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Październik 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Listopad 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Grudzień 106 936,00 0,00 0,00 0,00 2 726,87 109 662,87 zł
Rocznie 1 283 232,00 20 305,68 13 523,25 0,00 32 722,44 1 349 783,37 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 106 936 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 77 245 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 77 245 zł netto poniesie łączny koszt równy 127 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 719 zł
Całość - kwota brutto 93 519 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Luty 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Marzec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Kwiecień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Maj 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Czerwiec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Lipiec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Sierpień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Wrzesień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Październik 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Listopad 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Grudzień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Rocznie 1 122 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897 780,00 152 628,00 969 600,00
Wynagrodzenie pracownika 93 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 519 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Luty 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Marzec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Kwiecień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Maj 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Czerwiec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Lipiec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Sierpień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Wrzesień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Październik 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Listopad 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Grudzień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Rocznie 1 122 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 519 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 519 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 61 208 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 997 zł
Zaliczka na podatek 29 766 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 99 971 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 99 971,00 0,00 0,00 0,00 8 997,39 0,00 29 766,00 0,00 61 207,61
Luty 99 971,00 0,00 0,00 0,00 8 997,39 0,00 31 566,00 0,00 59 407,61
Marzec 99 971,00 0,00 0,00 0,00 8 997,39 0,00 31 566,00 0,00 59 407,61
Kwiecień 99 971,00 0,00 0,00 0,00 8 997,39 0,00 31 566,00 0,00 59 407,61
Maj 99 971,00 0,00 0,00 0,00 8 997,39 0,00 31 566,00 0,00 59 407,61
Czerwiec 99 971,00 0,00 0,00 0,00 8 997,39 0,00 31 566,00 0,00 59 407,61
Lipiec 99 971,00 176,27 72,24 0,00 8 997,39 15,08 31 481,00 0,00 59 229,02
Sierpień 99 971,00 176,27 72,24 0,00 8 997,39 15,08 31 481,00 0,00 59 229,02
Wrzesień 99 971,00 176,27 72,24 0,00 8 997,39 15,08 31 481,00 0,00 59 229,02
Październik 99 971,00 176,27 72,24 0,00 8 997,39 15,08 31 481,00 0,00 59 229,02
Listopad 99 971,00 176,27 72,24 0,00 8 997,39 15,08 31 481,00 0,00 59 229,02
Grudzień 99 971,00 176,27 72,24 0,00 8 997,39 15,08 31 481,00 0,00 59 229,02
Rocznie 1 199 652,00 1 057,62 433,44 0,00 107 968,68 0,00 376 482,00 0,00 713 619,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 99 971 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 61 208 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.