Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 84 829 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 767 zł
Ubezpieczenie chorobowe 2 886 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9 148 zł
Zaliczka na podatek 7 664 zł
Całość - kwota brutto 117 789 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 117 789,00 11 496,21 1 766,84 2 885,83 9 147,61 101 390,00 7 664,00 84 828,51
Luty 117 789,00 5 843,41 898,06 2 885,83 9 734,55 107 912,00 21 581,00 76 846,15
Marzec 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Kwiecień 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Maj 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Czerwiec 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Lipiec 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Sierpień 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Wrzesień 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Październik 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Listopad 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Grudzień 117 789,00 0,00 0,00 2 885,83 10 341,29 114 653,00 26 348,00 78 213,88
Rocznie 1 413 468,00 17 339,62 2 664,90 34 629,96 122 295,06 1 355 832,00 292 725,00 943 813,46
Wynagrodzenie pracownika 117 789 zł
Ubezpieczenie emerytalne 11 496 zł
Ubezpieczenie rentowe 7 656 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 967 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 886 zł
FGŚP 118 zł
Cała kwota 141 912 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 117 789,00 11 496,21 7 656,29 1 967,08 3 003,62 141 912,20 zł
Luty 117 789,00 5 843,41 3 891,61 1 967,08 3 003,62 132 494,72 zł
Marzec 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Kwiecień 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Maj 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Czerwiec 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Lipiec 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Sierpień 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Wrzesień 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Październik 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Listopad 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Grudzień 117 789,00 0,00 0,00 1 967,08 3 003,62 122 759,70 zł
Rocznie 1 413 468,00 17 339,62 11 547,90 23 604,96 36 043,44 1 502 003,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 117 789 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 84 829 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 84 829 zł netto poniesie łączny koszt równy 141 912 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 604 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 8 540 zł
Zaliczka na podatek 5 551 zł
Całość - kwota brutto 106 932 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 106 932,00 10 436,56 1 603,98 0,00 8 540,23 75 913,00 5 551,00 80 800,23
Luty 106 932,00 6 903,06 1 060,92 0,00 8 907,12 79 174,00 5 790,00 84 270,90
Marzec 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Kwiecień 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Maj 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Czerwiec 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Lipiec 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Sierpień 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Wrzesień 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Październik 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Listopad 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Grudzień 106 932,00 0,00 0,00 0,00 9 623,88 85 546,00 6 256,00 91 052,12
Rocznie 1 283 184,00 17 339,62 2 664,90 0,00 113 686,15 1 010 547,00 73 901,00 1 075 592,33
Wynagrodzenie pracownika 106 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 10 437 zł
Ubezpieczenie rentowe 6 951 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 2 620 zł
FGŚP 107 zł
Cała kwota 127 046 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 106 932,00 10 436,56 6 950,58 0,00 2 726,76 127 045,90 zł
Luty 106 932,00 6 903,06 4 597,32 0,00 2 726,76 121 159,14 zł
Marzec 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Kwiecień 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Maj 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Czerwiec 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Lipiec 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Sierpień 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Wrzesień 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Październik 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Listopad 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Grudzień 106 932,00 0,00 0,00 0,00 2 726,76 109 658,76 zł
Rocznie 1 283 184,00 17 339,62 11 547,90 0,00 32 721,12 1 344 792,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 106 932 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 127 046 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 80 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 12 719 zł
Całość - kwota brutto 93 519 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Luty 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Marzec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Kwiecień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Maj 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Czerwiec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Lipiec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Sierpień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Wrzesień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Październik 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Listopad 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Grudzień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 815,00 12 719,00 80 800,00
Rocznie 1 122 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897 780,00 152 628,00 969 600,00
Wynagrodzenie pracownika 93 519 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 93 519 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Luty 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Marzec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Kwiecień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Maj 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Czerwiec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Lipiec 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Sierpień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Wrzesień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Październik 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Listopad 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Grudzień 93 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 519,00 zł
Rocznie 1 122 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 122 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 93 519 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 80 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 519 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 70 205 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 29 766 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 99 971 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 99 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 766,00 0,00 70 205,00
Luty 99 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 566,00 0,00 68 405,00
Marzec 99 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 566,00 0,00 68 405,00
Kwiecień 99 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 566,00 0,00 68 405,00
Maj 99 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 566,00 0,00 68 405,00
Czerwiec 99 971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 566,00 0,00 68 405,00
Lipiec 99 971,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 481,00 0,00 68 226,41
Sierpień 99 971,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 481,00 0,00 68 226,41
Wrzesień 99 971,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 481,00 0,00 68 226,41
Październik 99 971,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 481,00 0,00 68 226,41
Listopad 99 971,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 481,00 0,00 68 226,41
Grudzień 99 971,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 31 481,00 0,00 68 226,41
Rocznie 1 199 652,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 376 482,00 0,00 821 588,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 99 971 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 70 205 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.