Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 343 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 876 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 211 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 977 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 267 zł
Zaliczka na podatek 8 026 zł
Całość - kwota brutto 80 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 700,00 7 876,32 1 210,50 1 977,15 6 267,24 69 386,00 8 026,00 55 342,79
Luty 80 700,00 7 876,32 1 210,50 1 977,15 6 267,24 69 386,00 11 781,00 51 587,79
Marzec 80 700,00 4 553,04 699,75 1 977,15 6 612,31 73 220,00 23 430,00 43 427,75
Kwiecień 80 700,00 0,00 0,00 1 977,15 7 085,06 78 473,00 25 111,00 46 526,79
Maj 80 700,00 0,00 0,00 1 977,15 7 085,06 78 473,00 25 111,00 46 526,79
Czerwiec 80 700,00 0,00 0,00 1 977,15 7 085,06 78 473,00 25 111,00 46 526,79
Lipiec 80 700,00 0,00 0,00 1 977,15 7 085,06 78 473,00 25 111,00 46 526,79
Sierpień 80 700,00 0,00 0,00 1 977,15 7 085,06 78 473,00 25 111,00 46 526,79
Wrzesień 80 700,00 0,00 0,00 1 977,15 7 085,06 78 473,00 25 111,00 46 526,79
Październik 80 700,00 0,00 0,00 1 977,15 7 085,06 78 473,00 25 111,00 46 526,79
Listopad 80 700,00 0,00 0,00 1 977,15 7 085,06 78 473,00 25 111,00 46 526,79
Grudzień 80 700,00 0,00 0,00 1 977,15 7 085,06 78 473,00 25 111,00 46 526,79
Rocznie 968 400,00 20 305,68 3 120,75 23 725,80 82 912,33 918 249,00 186 324,00 569 099,44
Wynagrodzenie pracownika 80 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 876 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 246 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 348 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 977 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 97 227 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 700,00 7 876,32 5 245,50 1 347,69 2 057,85 97 227,36 zł
Luty 80 700,00 7 876,32 5 245,50 1 347,69 2 057,85 97 227,36 zł
Marzec 80 700,00 4 553,04 3 032,25 1 347,69 2 057,85 91 690,83 zł
Kwiecień 80 700,00 0,00 0,00 1 347,69 2 057,85 84 105,54 zł
Maj 80 700,00 0,00 0,00 1 347,69 2 057,85 84 105,54 zł
Czerwiec 80 700,00 0,00 0,00 1 347,69 2 057,85 84 105,54 zł
Lipiec 80 700,00 0,00 0,00 1 347,69 2 057,85 84 105,54 zł
Sierpień 80 700,00 0,00 0,00 1 347,69 2 057,85 84 105,54 zł
Wrzesień 80 700,00 0,00 0,00 1 347,69 2 057,85 84 105,54 zł
Październik 80 700,00 0,00 0,00 1 347,69 2 057,85 84 105,54 zł
Listopad 80 700,00 0,00 0,00 1 347,69 2 057,85 84 105,54 zł
Grudzień 80 700,00 0,00 0,00 1 347,69 2 057,85 84 105,54 zł
Rocznie 968 400,00 20 305,68 13 523,25 16 172,28 24 694,20 1 043 095,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 80 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 343 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 227 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 876 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 211 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 445 zł
Zaliczka na podatek 6 875 zł
Całość - kwota brutto 80 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 700,00 7 876,32 1 210,50 0,00 6 445,19 57 291,00 6 875,00 58 293,07
Luty 80 700,00 7 876,32 1 210,50 0,00 6 445,19 57 291,00 6 875,00 58 293,07
Marzec 80 700,00 4 553,04 699,75 0,00 6 790,25 60 358,00 7 243,00 61 414,00
Kwiecień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 64 560,00 7 747,00 65 689,80
Maj 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 64 560,00 7 747,00 65 689,80
Czerwiec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 64 560,00 7 747,00 65 689,80
Lipiec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 64 560,00 7 747,00 65 689,80
Sierpień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 64 560,00 7 747,00 65 689,80
Wrzesień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 64 560,00 7 747,00 65 689,80
Październik 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 64 560,00 7 747,00 65 689,80
Listopad 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 64 560,00 7 747,00 65 689,80
Grudzień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 64 560,00 7 747,00 65 689,80
Rocznie 968 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 85 047,63 755 980,00 5 669,00 769 208,34
Wynagrodzenie pracownika 80 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 876 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 246 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 977 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 95 880 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 700,00 7 876,32 5 245,50 0,00 2 057,85 95 879,67 zł
Luty 80 700,00 7 876,32 5 245,50 0,00 2 057,85 95 879,67 zł
Marzec 80 700,00 4 553,04 3 032,25 0,00 2 057,85 90 343,14 zł
Kwiecień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 2 057,85 82 757,85 zł
Maj 80 700,00 0,00 0,00 0,00 2 057,85 82 757,85 zł
Czerwiec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 2 057,85 82 757,85 zł
Lipiec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 2 057,85 82 757,85 zł
Sierpień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 2 057,85 82 757,85 zł
Wrzesień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 2 057,85 82 757,85 zł
Październik 80 700,00 0,00 0,00 0,00 2 057,85 82 757,85 zł
Listopad 80 700,00 0,00 0,00 0,00 2 057,85 82 757,85 zł
Grudzień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 2 057,85 82 757,85 zł
Rocznie 968 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 694,20 1 026 923,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 80 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 293 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 95 880 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 725 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 975 zł
Całość - kwota brutto 80 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Luty 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Marzec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Kwiecień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Maj 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Czerwiec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Lipiec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Sierpień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Wrzesień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Październik 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Listopad 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Grudzień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 560,00 10 975,00 69 725,00
Rocznie 968 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774 720,00 131 700,00 836 700,00
Wynagrodzenie pracownika 80 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 80 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Luty 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Marzec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Kwiecień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Maj 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Czerwiec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Lipiec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Sierpień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Wrzesień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Październik 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Listopad 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Grudzień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 700,00 zł
Rocznie 968 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 968 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 80 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 725 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 49 838 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 263 zł
Zaliczka na podatek 23 599 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 80 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 0,00 23 599,00 0,00 49 838,00
Luty 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 0,00 25 399,00 0,00 48 038,00
Marzec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 0,00 25 399,00 0,00 48 038,00
Kwiecień 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 0,00 25 399,00 0,00 48 038,00
Maj 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 0,00 25 399,00 0,00 48 038,00
Czerwiec 80 700,00 0,00 0,00 0,00 7 263,00 0,00 25 399,00 0,00 48 038,00
Lipiec 80 700,00 176,27 72,24 0,00 7 263,00 15,08 25 315,00 0,00 47 858,41
Sierpień 80 700,00 176,27 72,24 0,00 7 263,00 15,08 25 315,00 0,00 47 858,41
Wrzesień 80 700,00 176,27 72,24 0,00 7 263,00 15,08 25 315,00 0,00 47 858,41
Październik 80 700,00 176,27 72,24 0,00 7 263,00 15,08 25 315,00 0,00 47 858,41
Listopad 80 700,00 176,27 72,24 0,00 7 263,00 15,08 25 315,00 0,00 47 858,41
Grudzień 80 700,00 176,27 72,24 0,00 7 263,00 15,08 25 315,00 0,00 47 858,41
Rocznie 968 400,00 1 057,62 433,44 0,00 87 156,00 0,00 302 484,00 0,00 577 178,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 80 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 838 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.