Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 847 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 206 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 970 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 244 zł
Zaliczka na podatek 7 995 zł
Całość - kwota brutto 80 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 400,00 7 847,04 1 206,00 1 969,80 6 243,94 69 127,00 7 995,00 55 138,22
Luty 80 400,00 7 847,04 1 206,00 1 969,80 6 243,94 69 127,00 11 646,00 51 487,22
Marzec 80 400,00 4 611,60 708,75 1 969,80 6 579,89 72 860,00 23 315,00 43 214,96
Kwiecień 80 400,00 0,00 0,00 1 969,80 7 058,72 78 180,00 25 018,00 46 353,48
Maj 80 400,00 0,00 0,00 1 969,80 7 058,72 78 180,00 25 018,00 46 353,48
Czerwiec 80 400,00 0,00 0,00 1 969,80 7 058,72 78 180,00 25 018,00 46 353,48
Lipiec 80 400,00 0,00 0,00 1 969,80 7 058,72 78 180,00 25 018,00 46 353,48
Sierpień 80 400,00 0,00 0,00 1 969,80 7 058,72 78 180,00 25 018,00 46 353,48
Wrzesień 80 400,00 0,00 0,00 1 969,80 7 058,72 78 180,00 25 018,00 46 353,48
Październik 80 400,00 0,00 0,00 1 969,80 7 058,72 78 180,00 25 018,00 46 353,48
Listopad 80 400,00 0,00 0,00 1 969,80 7 058,72 78 180,00 25 018,00 46 353,48
Grudzień 80 400,00 0,00 0,00 1 969,80 7 058,72 78 180,00 25 018,00 46 353,48
Rocznie 964 800,00 20 305,68 3 120,75 23 637,60 82 596,25 914 734,00 185 519,00 567 021,72
Wynagrodzenie pracownika 80 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 847 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 343 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 970 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 96 866 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 400,00 7 847,04 5 226,00 1 342,68 2 050,20 96 865,92 zł
Luty 80 400,00 7 847,04 5 226,00 1 342,68 2 050,20 96 865,92 zł
Marzec 80 400,00 4 611,60 3 071,25 1 342,68 2 050,20 91 475,73 zł
Kwiecień 80 400,00 0,00 0,00 1 342,68 2 050,20 83 792,88 zł
Maj 80 400,00 0,00 0,00 1 342,68 2 050,20 83 792,88 zł
Czerwiec 80 400,00 0,00 0,00 1 342,68 2 050,20 83 792,88 zł
Lipiec 80 400,00 0,00 0,00 1 342,68 2 050,20 83 792,88 zł
Sierpień 80 400,00 0,00 0,00 1 342,68 2 050,20 83 792,88 zł
Wrzesień 80 400,00 0,00 0,00 1 342,68 2 050,20 83 792,88 zł
Październik 80 400,00 0,00 0,00 1 342,68 2 050,20 83 792,88 zł
Listopad 80 400,00 0,00 0,00 1 342,68 2 050,20 83 792,88 zł
Grudzień 80 400,00 0,00 0,00 1 342,68 2 050,20 83 792,88 zł
Rocznie 964 800,00 20 305,68 13 523,25 16 112,16 24 602,40 1 039 343,49 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 80 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 138 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 96 866 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 076 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 847 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 206 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 421 zł
Zaliczka na podatek 6 849 zł
Całość - kwota brutto 80 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 400,00 7 847,04 1 206,00 0,00 6 421,23 57 078,00 6 849,00 58 076,37
Luty 80 400,00 7 847,04 1 206,00 0,00 6 421,23 57 078,00 6 849,00 58 076,37
Marzec 80 400,00 4 611,60 708,75 0,00 6 757,17 60 064,00 7 208,00 61 114,80
Kwiecień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 64 320,00 7 718,00 65 445,60
Maj 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 64 320,00 7 718,00 65 445,60
Czerwiec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 64 320,00 7 718,00 65 445,60
Lipiec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 64 320,00 7 718,00 65 445,60
Sierpień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 64 320,00 7 718,00 65 445,60
Wrzesień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 64 320,00 7 718,00 65 445,60
Październik 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 64 320,00 7 718,00 65 445,60
Listopad 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 64 320,00 7 718,00 65 445,60
Grudzień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 64 320,00 7 718,00 65 445,60
Rocznie 964 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 84 723,63 753 100,00 5 645,00 766 277,94
Wynagrodzenie pracownika 80 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 847 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 226 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 970 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 95 523 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 400,00 7 847,04 5 226,00 0,00 2 050,20 95 523,24 zł
Luty 80 400,00 7 847,04 5 226,00 0,00 2 050,20 95 523,24 zł
Marzec 80 400,00 4 611,60 3 071,25 0,00 2 050,20 90 133,05 zł
Kwiecień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 82 450,20 zł
Maj 80 400,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 82 450,20 zł
Czerwiec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 82 450,20 zł
Lipiec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 82 450,20 zł
Sierpień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 82 450,20 zł
Wrzesień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 82 450,20 zł
Październik 80 400,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 82 450,20 zł
Listopad 80 400,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 82 450,20 zł
Grudzień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 2 050,20 82 450,20 zł
Rocznie 964 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 602,40 1 023 231,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 80 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 076 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 95 523 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 466 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 934 zł
Całość - kwota brutto 80 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Luty 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Marzec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Kwiecień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Maj 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Czerwiec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Lipiec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Sierpień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Wrzesień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Październik 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Listopad 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Grudzień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 320,00 10 934,00 69 466,00
Rocznie 964 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771 840,00 131 208,00 833 592,00
Wynagrodzenie pracownika 80 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 80 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Luty 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Marzec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Kwiecień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Maj 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Czerwiec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Lipiec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Sierpień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Wrzesień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Październik 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Listopad 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Grudzień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 400,00 zł
Rocznie 964 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 80 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 466 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 49 661 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 236 zł
Zaliczka na podatek 23 503 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 80 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 0,00 23 503,00 0,00 49 661,00
Luty 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 0,00 25 303,00 0,00 47 861,00
Marzec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 0,00 25 303,00 0,00 47 861,00
Kwiecień 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 0,00 25 303,00 0,00 47 861,00
Maj 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 0,00 25 303,00 0,00 47 861,00
Czerwiec 80 400,00 0,00 0,00 0,00 7 236,00 0,00 25 303,00 0,00 47 861,00
Lipiec 80 400,00 176,27 72,24 0,00 7 236,00 15,08 25 219,00 0,00 47 681,41
Sierpień 80 400,00 176,27 72,24 0,00 7 236,00 15,08 25 219,00 0,00 47 681,41
Wrzesień 80 400,00 176,27 72,24 0,00 7 236,00 15,08 25 219,00 0,00 47 681,41
Październik 80 400,00 176,27 72,24 0,00 7 236,00 15,08 25 219,00 0,00 47 681,41
Listopad 80 400,00 176,27 72,24 0,00 7 236,00 15,08 25 219,00 0,00 47 681,41
Grudzień 80 400,00 176,27 72,24 0,00 7 236,00 15,08 25 219,00 0,00 47 681,41
Rocznie 964 800,00 1 057,62 433,44 0,00 86 832,00 0,00 301 332,00 0,00 575 054,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 80 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 661 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.