Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 56 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 837 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 205 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 967 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 236 zł
Zaliczka na podatek 6 323 zł
Całość - kwota brutto 80 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 300,00 7 837,28 1 204,50 1 967,35 6 236,18 69 041,00 6 323,00 56 731,69
Luty 80 300,00 7 561,07 1 162,05 1 967,35 6 264,86 69 360,00 14 284,00 49 060,67
Marzec 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Kwiecień 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Maj 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Czerwiec 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Lipiec 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Sierpień 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Wrzesień 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Październik 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Listopad 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Grudzień 80 300,00 0,00 0,00 1 967,35 7 049,94 78 083,00 18 916,00 52 366,71
Rocznie 963 600,00 15 398,35 2 366,55 23 608,20 83 000,44 919 231,00 209 767,00 629 459,46
Wynagrodzenie pracownika 80 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 837 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 341 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 967 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 96 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 300,00 7 837,28 5 219,50 1 341,01 2 047,65 96 745,44 zł
Luty 80 300,00 7 561,07 5 035,55 1 341,01 2 047,65 96 285,28 zł
Marzec 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Kwiecień 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Maj 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Czerwiec 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Lipiec 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Sierpień 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Wrzesień 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Październik 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Listopad 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Grudzień 80 300,00 0,00 0,00 1 341,01 2 047,65 83 688,66 zł
Rocznie 963 600,00 15 398,35 10 255,05 16 092,12 24 571,80 1 029 917,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 80 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 56 732 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 96 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 60 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 837 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 205 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 413 zł
Zaliczka na podatek 4 169 zł
Całość - kwota brutto 80 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 300,00 7 837,28 1 204,50 0,00 6 413,24 57 007,00 4 169,00 60 675,98
Luty 80 300,00 7 561,07 1 162,05 0,00 6 441,92 57 262,00 4 187,00 60 947,96
Marzec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Kwiecień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Maj 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Czerwiec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Lipiec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Sierpień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Wrzesień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Październik 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Listopad 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Grudzień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 7 227,00 64 240,00 4 698,00 68 375,00
Rocznie 963 600,00 15 398,35 2 366,55 0,00 85 125,16 756 669,00 55 336,00 805 373,94
Wynagrodzenie pracownika 80 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 837 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 967 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 95 404 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 300,00 7 837,28 5 219,50 0,00 2 047,65 95 404,43 zł
Luty 80 300,00 7 561,07 5 035,55 0,00 2 047,65 94 944,27 zł
Marzec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Kwiecień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Maj 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Czerwiec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Lipiec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Sierpień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Wrzesień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Październik 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Listopad 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Grudzień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 2 047,65 82 347,65 zł
Rocznie 963 600,00 15 398,35 10 255,05 0,00 24 571,80 1 013 825,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 80 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 60 676 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 95 404 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 921 zł
Całość - kwota brutto 80 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Luty 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Marzec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Kwiecień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Maj 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Czerwiec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Lipiec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Sierpień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Wrzesień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Październik 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Listopad 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Grudzień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 240,00 10 921,00 69 379,00
Rocznie 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 880,00 131 052,00 832 548,00
Wynagrodzenie pracownika 80 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 80 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Luty 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Marzec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Kwiecień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Maj 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Czerwiec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Lipiec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Sierpień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Wrzesień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Październik 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Listopad 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Grudzień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 300,00 zł
Rocznie 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 80 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 379 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 66 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 13 278 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 80 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 80 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 13 278,00 0,00 66 640,19
Luty 80 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 24 539,00 0,00 55 379,19
Marzec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25 323,00 0,00 54 595,19
Kwiecień 80 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25 323,00 0,00 54 595,19
Maj 80 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25 323,00 0,00 54 595,19
Czerwiec 80 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 25 323,00 0,00 54 595,19
Lipiec 80 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 25 245,00 0,00 54 427,99
Sierpień 80 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 25 245,00 0,00 54 427,99
Wrzesień 80 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 25 245,00 0,00 54 427,99
Październik 80 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 25 245,00 0,00 54 427,99
Listopad 80 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 25 245,00 0,00 54 427,99
Grudzień 80 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 25 245,00 0,00 54 427,99
Rocznie 963 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 290 579,00 0,00 666 968,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 80 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 66 640 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ