Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 81000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 81 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 189 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 906 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 215 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 985 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 291 zł
Zaliczka na podatek 11 415 zł
Całość - kwota brutto 81 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 81 000,00 7 905,60 1 215,00 1 984,50 6 290,54 69 645,00 11 415,00 52 189,36
Luty 81 000,00 7 905,60 1 215,00 1 984,50 6 290,54 69 645,00 14 308,00 49 296,36
Marzec 81 000,00 1 528,42 234,90 1 984,50 6 952,70 77 002,00 24 641,00 45 658,48
Kwiecień 81 000,00 0,00 0,00 1 984,50 7 111,40 78 766,00 25 205,00 46 699,10
Maj 81 000,00 0,00 0,00 1 984,50 7 111,40 78 766,00 25 205,00 46 699,10
Czerwiec 81 000,00 0,00 0,00 1 984,50 7 111,40 78 766,00 25 205,00 46 699,10
Lipiec 81 000,00 0,00 0,00 1 984,50 7 111,40 78 766,00 25 205,00 46 699,10
Sierpień 81 000,00 0,00 0,00 1 984,50 7 111,40 78 766,00 25 205,00 46 699,10
Wrzesień 81 000,00 0,00 0,00 1 984,50 7 111,40 78 766,00 25 205,00 46 699,10
Październik 81 000,00 0,00 0,00 1 984,50 7 111,40 78 766,00 25 205,00 46 699,10
Listopad 81 000,00 0,00 0,00 1 984,50 7 111,40 78 766,00 25 205,00 46 699,10
Grudzień 81 000,00 0,00 0,00 1 984,50 7 111,40 78 766,00 25 205,00 46 699,10
Rocznie 972 000,00 17 339,62 2 664,90 23 814,00 83 536,38 925 186,00 193 676,00 567 436,10
Wynagrodzenie pracownika 81 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 906 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 353 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 985 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 97 589 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 81 000,00 7 905,60 5 265,00 1 352,70 2 065,50 97 588,80 zł
Luty 81 000,00 7 905,60 5 265,00 1 352,70 2 065,50 97 588,80 zł
Marzec 81 000,00 1 528,42 1 017,90 1 352,70 2 065,50 86 964,52 zł
Kwiecień 81 000,00 0,00 0,00 1 352,70 2 065,50 84 418,20 zł
Maj 81 000,00 0,00 0,00 1 352,70 2 065,50 84 418,20 zł
Czerwiec 81 000,00 0,00 0,00 1 352,70 2 065,50 84 418,20 zł
Lipiec 81 000,00 0,00 0,00 1 352,70 2 065,50 84 418,20 zł
Sierpień 81 000,00 0,00 0,00 1 352,70 2 065,50 84 418,20 zł
Wrzesień 81 000,00 0,00 0,00 1 352,70 2 065,50 84 418,20 zł
Październik 81 000,00 0,00 0,00 1 352,70 2 065,50 84 418,20 zł
Listopad 81 000,00 0,00 0,00 1 352,70 2 065,50 84 418,20 zł
Grudzień 81 000,00 0,00 0,00 1 352,70 2 065,50 84 418,20 zł
Rocznie 972 000,00 17 339,62 11 547,90 16 232,40 24 786,00 1 041 905,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 81 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 189 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 81 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 589 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 81000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 81 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 635 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 906 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 215 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 469 zł
Zaliczka na podatek 9 776 zł
Całość - kwota brutto 81 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 81 000,00 7 905,60 1 215,00 0,00 6 469,15 57 504,00 9 776,00 55 634,57
Luty 81 000,00 7 905,60 1 215,00 0,00 6 469,15 57 504,00 9 776,00 55 634,57
Marzec 81 000,00 1 528,42 234,90 0,00 7 131,30 63 389,00 10 776,00 61 329,25
Kwiecień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 64 800,00 11 016,00 62 694,00
Maj 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 64 800,00 11 016,00 62 694,00
Czerwiec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 64 800,00 11 016,00 62 694,00
Lipiec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 64 800,00 11 016,00 62 694,00
Sierpień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 64 800,00 11 016,00 62 694,00
Wrzesień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 64 800,00 11 016,00 62 694,00
Październik 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 64 800,00 11 016,00 62 694,00
Listopad 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 64 800,00 11 016,00 62 694,00
Grudzień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 64 800,00 11 016,00 62 694,00
Rocznie 972 000,00 17 339,62 2 664,90 0,00 85 679,60 761 597,00 55 696,00 736 844,39
Wynagrodzenie pracownika 81 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 906 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 265 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 985 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 96 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 81 000,00 7 905,60 5 265,00 0,00 2 065,50 96 236,10 zł
Luty 81 000,00 7 905,60 5 265,00 0,00 2 065,50 96 236,10 zł
Marzec 81 000,00 1 528,42 1 017,90 0,00 2 065,50 85 611,82 zł
Kwiecień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 065,50 83 065,50 zł
Maj 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 065,50 83 065,50 zł
Czerwiec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 065,50 83 065,50 zł
Lipiec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 065,50 83 065,50 zł
Sierpień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 065,50 83 065,50 zł
Wrzesień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 065,50 83 065,50 zł
Październik 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 065,50 83 065,50 zł
Listopad 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 065,50 83 065,50 zł
Grudzień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 2 065,50 83 065,50 zł
Rocznie 972 000,00 17 339,62 11 547,90 0,00 24 786,00 1 025 673,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 81 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 635 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 81 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 96 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 81000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 81 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 984 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 016 zł
Całość - kwota brutto 81 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Luty 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Marzec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Kwiecień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Maj 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Czerwiec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Lipiec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Sierpień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Wrzesień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Październik 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Listopad 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Grudzień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 800,00 11 016,00 69 984,00
Rocznie 972 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777 600,00 132 192,00 839 808,00
Wynagrodzenie pracownika 81 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 81 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Luty 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Marzec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Kwiecień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Maj 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Czerwiec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Lipiec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Sierpień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Wrzesień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Październik 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Listopad 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Grudzień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 zł
Rocznie 972 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 81 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 984 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 81 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 81 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 81000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 81 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 50 015 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 290 zł
Zaliczka na podatek 23 695 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 81 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 23 695,00 0,00 50 015,00
Luty 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 25 495,00 0,00 48 215,00
Marzec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 25 495,00 0,00 48 215,00
Kwiecień 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 25 495,00 0,00 48 215,00
Maj 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 25 495,00 0,00 48 215,00
Czerwiec 81 000,00 0,00 0,00 0,00 7 290,00 0,00 25 495,00 0,00 48 215,00
Lipiec 81 000,00 176,27 72,24 0,00 7 290,00 15,08 25 411,00 0,00 48 035,41
Sierpień 81 000,00 176,27 72,24 0,00 7 290,00 15,08 25 411,00 0,00 48 035,41
Wrzesień 81 000,00 176,27 72,24 0,00 7 290,00 15,08 25 411,00 0,00 48 035,41
Październik 81 000,00 176,27 72,24 0,00 7 290,00 15,08 25 411,00 0,00 48 035,41
Listopad 81 000,00 176,27 72,24 0,00 7 290,00 15,08 25 411,00 0,00 48 035,41
Grudzień 81 000,00 176,27 72,24 0,00 7 290,00 15,08 25 411,00 0,00 48 035,41
Rocznie 972 000,00 1 057,62 433,44 0,00 87 480,00 0,00 303 636,00 0,00 579 302,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 81 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 015 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.