Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 206 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 857 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 208 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 972 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 252 zł
Zaliczka na podatek 8 006 zł
Całość - kwota brutto 80 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 500,00 7 856,80 1 207,50 1 972,25 6 251,71 69 213,00 8 006,00 55 205,74
Luty 80 500,00 7 856,80 1 207,50 1 972,25 6 251,71 69 213,00 11 691,00 51 520,74
Marzec 80 500,00 4 592,08 705,75 1 972,25 6 590,69 72 980,00 23 354,00 43 285,23
Kwiecień 80 500,00 0,00 0,00 1 972,25 7 067,50 78 278,00 25 049,00 46 411,25
Maj 80 500,00 0,00 0,00 1 972,25 7 067,50 78 278,00 25 049,00 46 411,25
Czerwiec 80 500,00 0,00 0,00 1 972,25 7 067,50 78 278,00 25 049,00 46 411,25
Lipiec 80 500,00 0,00 0,00 1 972,25 7 067,50 78 278,00 25 049,00 46 411,25
Sierpień 80 500,00 0,00 0,00 1 972,25 7 067,50 78 278,00 25 049,00 46 411,25
Wrzesień 80 500,00 0,00 0,00 1 972,25 7 067,50 78 278,00 25 049,00 46 411,25
Październik 80 500,00 0,00 0,00 1 972,25 7 067,50 78 278,00 25 049,00 46 411,25
Listopad 80 500,00 0,00 0,00 1 972,25 7 067,50 78 278,00 25 049,00 46 411,25
Grudzień 80 500,00 0,00 0,00 1 972,25 7 067,50 78 278,00 25 049,00 46 411,25
Rocznie 966 000,00 20 305,68 3 120,75 23 667,00 82 701,61 915 908,00 185 785,00 567 712,96
Wynagrodzenie pracownika 80 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 857 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 344 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 972 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 96 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 500,00 7 856,80 5 232,50 1 344,35 2 052,75 96 986,40 zł
Luty 80 500,00 7 856,80 5 232,50 1 344,35 2 052,75 96 986,40 zł
Marzec 80 500,00 4 592,08 3 058,25 1 344,35 2 052,75 91 547,43 zł
Kwiecień 80 500,00 0,00 0,00 1 344,35 2 052,75 83 897,10 zł
Maj 80 500,00 0,00 0,00 1 344,35 2 052,75 83 897,10 zł
Czerwiec 80 500,00 0,00 0,00 1 344,35 2 052,75 83 897,10 zł
Lipiec 80 500,00 0,00 0,00 1 344,35 2 052,75 83 897,10 zł
Sierpień 80 500,00 0,00 0,00 1 344,35 2 052,75 83 897,10 zł
Wrzesień 80 500,00 0,00 0,00 1 344,35 2 052,75 83 897,10 zł
Październik 80 500,00 0,00 0,00 1 344,35 2 052,75 83 897,10 zł
Listopad 80 500,00 0,00 0,00 1 344,35 2 052,75 83 897,10 zł
Grudzień 80 500,00 0,00 0,00 1 344,35 2 052,75 83 897,10 zł
Rocznie 966 000,00 20 305,68 13 523,25 16 132,20 24 633,00 1 040 594,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 80 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 206 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 96 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 149 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 857 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 208 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 429 zł
Zaliczka na podatek 6 858 zł
Całość - kwota brutto 80 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 500,00 7 856,80 1 207,50 0,00 6 429,21 57 149,00 6 858,00 58 148,61
Luty 80 500,00 7 856,80 1 207,50 0,00 6 429,21 57 149,00 6 858,00 58 148,61
Marzec 80 500,00 4 592,08 705,75 0,00 6 768,20 60 162,00 7 219,00 61 214,53
Kwiecień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 64 400,00 7 728,00 65 527,00
Maj 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 64 400,00 7 728,00 65 527,00
Czerwiec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 64 400,00 7 728,00 65 527,00
Lipiec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 64 400,00 7 728,00 65 527,00
Sierpień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 64 400,00 7 728,00 65 527,00
Wrzesień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 64 400,00 7 728,00 65 527,00
Październik 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 64 400,00 7 728,00 65 527,00
Listopad 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 64 400,00 7 728,00 65 527,00
Grudzień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 64 400,00 7 728,00 65 527,00
Rocznie 966 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 84 831,62 754 060,00 5 656,00 767 254,75
Wynagrodzenie pracownika 80 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 857 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 233 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 972 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 95 642 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 500,00 7 856,80 5 232,50 0,00 2 052,75 95 642,05 zł
Luty 80 500,00 7 856,80 5 232,50 0,00 2 052,75 95 642,05 zł
Marzec 80 500,00 4 592,08 3 058,25 0,00 2 052,75 90 203,08 zł
Kwiecień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 2 052,75 82 552,75 zł
Maj 80 500,00 0,00 0,00 0,00 2 052,75 82 552,75 zł
Czerwiec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 2 052,75 82 552,75 zł
Lipiec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 2 052,75 82 552,75 zł
Sierpień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 2 052,75 82 552,75 zł
Wrzesień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 2 052,75 82 552,75 zł
Październik 80 500,00 0,00 0,00 0,00 2 052,75 82 552,75 zł
Listopad 80 500,00 0,00 0,00 0,00 2 052,75 82 552,75 zł
Grudzień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 2 052,75 82 552,75 zł
Rocznie 966 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 633,00 1 024 461,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 80 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 149 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 95 642 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 552 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 948 zł
Całość - kwota brutto 80 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Luty 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Marzec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Kwiecień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Maj 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Czerwiec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Lipiec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Sierpień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Wrzesień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Październik 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Listopad 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Grudzień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 400,00 10 948,00 69 552,00
Rocznie 966 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772 800,00 131 376,00 834 624,00
Wynagrodzenie pracownika 80 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 80 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Luty 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Marzec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Kwiecień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Maj 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Czerwiec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Lipiec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Sierpień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Wrzesień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Październik 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Listopad 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Grudzień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 500,00 zł
Rocznie 966 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 80 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 552 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 49 720 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 245 zł
Zaliczka na podatek 23 535 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 80 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 0,00 23 535,00 0,00 49 720,00
Luty 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 0,00 25 335,00 0,00 47 920,00
Marzec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 0,00 25 335,00 0,00 47 920,00
Kwiecień 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 0,00 25 335,00 0,00 47 920,00
Maj 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 0,00 25 335,00 0,00 47 920,00
Czerwiec 80 500,00 0,00 0,00 0,00 7 245,00 0,00 25 335,00 0,00 47 920,00
Lipiec 80 500,00 176,27 72,24 0,00 7 245,00 15,08 25 251,00 0,00 47 740,41
Sierpień 80 500,00 176,27 72,24 0,00 7 245,00 15,08 25 251,00 0,00 47 740,41
Wrzesień 80 500,00 176,27 72,24 0,00 7 245,00 15,08 25 251,00 0,00 47 740,41
Październik 80 500,00 176,27 72,24 0,00 7 245,00 15,08 25 251,00 0,00 47 740,41
Listopad 80 500,00 176,27 72,24 0,00 7 245,00 15,08 25 251,00 0,00 47 740,41
Grudzień 80 500,00 176,27 72,24 0,00 7 245,00 15,08 25 251,00 0,00 47 740,41
Rocznie 966 000,00 1 057,62 433,44 0,00 86 940,00 0,00 301 716,00 0,00 575 762,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 80 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 720 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.