Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 479 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 214 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 982 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 283 zł
Zaliczka na podatek 8 047 zł
Całość - kwota brutto 80 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 900,00 7 895,84 1 213,50 1 982,05 6 282,77 69 559,00 8 047,00 55 478,84
Luty 80 900,00 7 895,84 1 213,50 1 982,05 6 282,77 69 559,00 11 871,00 51 654,84
Marzec 80 900,00 4 514,00 693,75 1 982,05 6 633,92 73 460,00 23 507,00 43 569,28
Kwiecień 80 900,00 0,00 0,00 1 982,05 7 102,62 78 668,00 25 174,00 46 641,33
Maj 80 900,00 0,00 0,00 1 982,05 7 102,62 78 668,00 25 174,00 46 641,33
Czerwiec 80 900,00 0,00 0,00 1 982,05 7 102,62 78 668,00 25 174,00 46 641,33
Lipiec 80 900,00 0,00 0,00 1 982,05 7 102,62 78 668,00 25 174,00 46 641,33
Sierpień 80 900,00 0,00 0,00 1 982,05 7 102,62 78 668,00 25 174,00 46 641,33
Wrzesień 80 900,00 0,00 0,00 1 982,05 7 102,62 78 668,00 25 174,00 46 641,33
Październik 80 900,00 0,00 0,00 1 982,05 7 102,62 78 668,00 25 174,00 46 641,33
Listopad 80 900,00 0,00 0,00 1 982,05 7 102,62 78 668,00 25 174,00 46 641,33
Grudzień 80 900,00 0,00 0,00 1 982,05 7 102,62 78 668,00 25 174,00 46 641,33
Rocznie 970 800,00 20 305,68 3 120,75 23 784,60 83 123,04 920 590,00 186 864,00 570 474,93
Wynagrodzenie pracownika 80 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 351 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 982 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 97 468 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 900,00 7 895,84 5 258,50 1 351,03 2 062,95 97 468,32 zł
Luty 80 900,00 7 895,84 5 258,50 1 351,03 2 062,95 97 468,32 zł
Marzec 80 900,00 4 514,00 3 006,25 1 351,03 2 062,95 91 834,23 zł
Kwiecień 80 900,00 0,00 0,00 1 351,03 2 062,95 84 313,98 zł
Maj 80 900,00 0,00 0,00 1 351,03 2 062,95 84 313,98 zł
Czerwiec 80 900,00 0,00 0,00 1 351,03 2 062,95 84 313,98 zł
Lipiec 80 900,00 0,00 0,00 1 351,03 2 062,95 84 313,98 zł
Sierpień 80 900,00 0,00 0,00 1 351,03 2 062,95 84 313,98 zł
Wrzesień 80 900,00 0,00 0,00 1 351,03 2 062,95 84 313,98 zł
Październik 80 900,00 0,00 0,00 1 351,03 2 062,95 84 313,98 zł
Listopad 80 900,00 0,00 0,00 1 351,03 2 062,95 84 313,98 zł
Grudzień 80 900,00 0,00 0,00 1 351,03 2 062,95 84 313,98 zł
Rocznie 970 800,00 20 305,68 13 523,25 16 212,36 24 755,40 1 045 596,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 80 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 479 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 468 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 438 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 214 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 461 zł
Zaliczka na podatek 6 892 zł
Całość - kwota brutto 80 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 900,00 7 895,84 1 213,50 0,00 6 461,16 57 433,00 6 892,00 58 437,54
Luty 80 900,00 7 895,84 1 213,50 0,00 6 461,16 57 433,00 6 892,00 58 437,54
Marzec 80 900,00 4 514,00 693,75 0,00 6 812,30 60 554,00 7 266,00 61 613,47
Kwiecień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 64 720,00 7 766,00 65 852,60
Maj 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 64 720,00 7 766,00 65 852,60
Czerwiec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 64 720,00 7 766,00 65 852,60
Lipiec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 64 720,00 7 766,00 65 852,60
Sierpień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 64 720,00 7 766,00 65 852,60
Wrzesień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 64 720,00 7 766,00 65 852,60
Październik 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 64 720,00 7 766,00 65 852,60
Listopad 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 64 720,00 7 766,00 65 852,60
Grudzień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 64 720,00 7 766,00 65 852,60
Rocznie 970 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 85 263,62 757 900,00 5 681,00 771 161,95
Wynagrodzenie pracownika 80 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 896 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 259 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 982 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 96 117 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 900,00 7 895,84 5 258,50 0,00 2 062,95 96 117,29 zł
Luty 80 900,00 7 895,84 5 258,50 0,00 2 062,95 96 117,29 zł
Marzec 80 900,00 4 514,00 3 006,25 0,00 2 062,95 90 483,20 zł
Kwiecień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 2 062,95 82 962,95 zł
Maj 80 900,00 0,00 0,00 0,00 2 062,95 82 962,95 zł
Czerwiec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 2 062,95 82 962,95 zł
Lipiec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 2 062,95 82 962,95 zł
Sierpień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 2 062,95 82 962,95 zł
Wrzesień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 2 062,95 82 962,95 zł
Październik 80 900,00 0,00 0,00 0,00 2 062,95 82 962,95 zł
Listopad 80 900,00 0,00 0,00 0,00 2 062,95 82 962,95 zł
Grudzień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 2 062,95 82 962,95 zł
Rocznie 970 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 755,40 1 029 384,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 80 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 438 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 96 117 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 898 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 11 002 zł
Całość - kwota brutto 80 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Luty 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Marzec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Kwiecień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Maj 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Czerwiec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Lipiec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Sierpień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Wrzesień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Październik 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Listopad 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Grudzień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 720,00 11 002,00 69 898,00
Rocznie 970 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776 640,00 132 024,00 838 776,00
Wynagrodzenie pracownika 80 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 80 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Luty 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Marzec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Kwiecień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Maj 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Czerwiec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Lipiec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Sierpień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Wrzesień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Październik 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Listopad 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Grudzień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 900,00 zł
Rocznie 970 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 80 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 898 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 49 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 281 zł
Zaliczka na podatek 23 663 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 80 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 0,00 23 663,00 0,00 49 956,00
Luty 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 0,00 25 463,00 0,00 48 156,00
Marzec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 0,00 25 463,00 0,00 48 156,00
Kwiecień 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 0,00 25 463,00 0,00 48 156,00
Maj 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 0,00 25 463,00 0,00 48 156,00
Czerwiec 80 900,00 0,00 0,00 0,00 7 281,00 0,00 25 463,00 0,00 48 156,00
Lipiec 80 900,00 176,27 72,24 0,00 7 281,00 15,08 25 379,00 0,00 47 976,41
Sierpień 80 900,00 176,27 72,24 0,00 7 281,00 15,08 25 379,00 0,00 47 976,41
Wrzesień 80 900,00 176,27 72,24 0,00 7 281,00 15,08 25 379,00 0,00 47 976,41
Październik 80 900,00 176,27 72,24 0,00 7 281,00 15,08 25 379,00 0,00 47 976,41
Listopad 80 900,00 176,27 72,24 0,00 7 281,00 15,08 25 379,00 0,00 47 976,41
Grudzień 80 900,00 176,27 72,24 0,00 7 281,00 15,08 25 379,00 0,00 47 976,41
Rocznie 970 800,00 1 057,62 433,44 0,00 87 372,00 0,00 303 252,00 0,00 578 594,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 80 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 956 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.