Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 886 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 212 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 980 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 275 zł
Zaliczka na podatek 8 037 zł
Całość - kwota brutto 80 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 800,00 7 886,08 1 212,00 1 979,60 6 275,01 69 472,00 8 037,00 55 410,31
Luty 80 800,00 7 886,08 1 212,00 1 979,60 6 275,01 69 472,00 11 825,00 51 622,31
Marzec 80 800,00 4 533,52 696,75 1 979,60 6 623,11 73 340,00 23 469,00 43 498,02
Kwiecień 80 800,00 0,00 0,00 1 979,60 7 093,84 78 570,00 25 142,00 46 584,56
Maj 80 800,00 0,00 0,00 1 979,60 7 093,84 78 570,00 25 142,00 46 584,56
Czerwiec 80 800,00 0,00 0,00 1 979,60 7 093,84 78 570,00 25 142,00 46 584,56
Lipiec 80 800,00 0,00 0,00 1 979,60 7 093,84 78 570,00 25 142,00 46 584,56
Sierpień 80 800,00 0,00 0,00 1 979,60 7 093,84 78 570,00 25 142,00 46 584,56
Wrzesień 80 800,00 0,00 0,00 1 979,60 7 093,84 78 570,00 25 142,00 46 584,56
Październik 80 800,00 0,00 0,00 1 979,60 7 093,84 78 570,00 25 142,00 46 584,56
Listopad 80 800,00 0,00 0,00 1 979,60 7 093,84 78 570,00 25 142,00 46 584,56
Grudzień 80 800,00 0,00 0,00 1 979,60 7 093,84 78 570,00 25 142,00 46 584,56
Rocznie 969 600,00 20 305,68 3 120,75 23 755,20 83 017,69 919 414,00 186 599,00 569 791,68
Wynagrodzenie pracownika 80 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 886 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 349 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 980 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 97 348 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 800,00 7 886,08 5 252,00 1 349,36 2 060,40 97 347,84 zł
Luty 80 800,00 7 886,08 5 252,00 1 349,36 2 060,40 97 347,84 zł
Marzec 80 800,00 4 533,52 3 019,25 1 349,36 2 060,40 91 762,53 zł
Kwiecień 80 800,00 0,00 0,00 1 349,36 2 060,40 84 209,76 zł
Maj 80 800,00 0,00 0,00 1 349,36 2 060,40 84 209,76 zł
Czerwiec 80 800,00 0,00 0,00 1 349,36 2 060,40 84 209,76 zł
Lipiec 80 800,00 0,00 0,00 1 349,36 2 060,40 84 209,76 zł
Sierpień 80 800,00 0,00 0,00 1 349,36 2 060,40 84 209,76 zł
Wrzesień 80 800,00 0,00 0,00 1 349,36 2 060,40 84 209,76 zł
Październik 80 800,00 0,00 0,00 1 349,36 2 060,40 84 209,76 zł
Listopad 80 800,00 0,00 0,00 1 349,36 2 060,40 84 209,76 zł
Grudzień 80 800,00 0,00 0,00 1 349,36 2 060,40 84 209,76 zł
Rocznie 969 600,00 20 305,68 13 523,25 16 192,32 24 724,80 1 044 346,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 80 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 410 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 97 348 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 58 365 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 886 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 212 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 453 zł
Zaliczka na podatek 6 883 zł
Całość - kwota brutto 80 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 800,00 7 886,08 1 212,00 0,00 6 453,17 57 362,00 6 883,00 58 365,31
Luty 80 800,00 7 886,08 1 212,00 0,00 6 453,17 57 362,00 6 883,00 58 365,31
Marzec 80 800,00 4 533,52 696,75 0,00 6 801,28 60 456,00 7 255,00 61 513,73
Kwiecień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 64 640,00 7 757,00 65 771,20
Maj 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 64 640,00 7 757,00 65 771,20
Czerwiec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 64 640,00 7 757,00 65 771,20
Lipiec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 64 640,00 7 757,00 65 771,20
Sierpień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 64 640,00 7 757,00 65 771,20
Wrzesień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 64 640,00 7 757,00 65 771,20
Październik 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 64 640,00 7 757,00 65 771,20
Listopad 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 64 640,00 7 757,00 65 771,20
Grudzień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 64 640,00 7 757,00 65 771,20
Rocznie 969 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 85 155,62 756 940,00 5 678,00 770 185,15
Wynagrodzenie pracownika 80 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 886 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 252 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 980 zł
FGŚP 81 zł
Cała kwota 95 998 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 800,00 7 886,08 5 252,00 0,00 2 060,40 95 998,48 zł
Luty 80 800,00 7 886,08 5 252,00 0,00 2 060,40 95 998,48 zł
Marzec 80 800,00 4 533,52 3 019,25 0,00 2 060,40 90 413,17 zł
Kwiecień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 2 060,40 82 860,40 zł
Maj 80 800,00 0,00 0,00 0,00 2 060,40 82 860,40 zł
Czerwiec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 2 060,40 82 860,40 zł
Lipiec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 2 060,40 82 860,40 zł
Sierpień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 2 060,40 82 860,40 zł
Wrzesień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 2 060,40 82 860,40 zł
Październik 80 800,00 0,00 0,00 0,00 2 060,40 82 860,40 zł
Listopad 80 800,00 0,00 0,00 0,00 2 060,40 82 860,40 zł
Grudzień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 2 060,40 82 860,40 zł
Rocznie 969 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 724,80 1 028 153,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 80 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 58 365 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 95 998 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 989 zł
Całość - kwota brutto 80 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Luty 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Marzec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Kwiecień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Maj 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Czerwiec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Lipiec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Sierpień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Wrzesień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Październik 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Listopad 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Grudzień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 640,00 10 989,00 69 811,00
Rocznie 969 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775 680,00 131 868,00 837 732,00
Wynagrodzenie pracownika 80 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 80 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Luty 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Marzec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Kwiecień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Maj 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Czerwiec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Lipiec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Sierpień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Wrzesień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Październik 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Listopad 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Grudzień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 800,00 zł
Rocznie 969 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 80 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 811 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 49 897 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 272 zł
Zaliczka na podatek 23 631 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 80 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 0,00 23 631,00 0,00 49 897,00
Luty 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 0,00 25 431,00 0,00 48 097,00
Marzec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 0,00 25 431,00 0,00 48 097,00
Kwiecień 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 0,00 25 431,00 0,00 48 097,00
Maj 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 0,00 25 431,00 0,00 48 097,00
Czerwiec 80 800,00 0,00 0,00 0,00 7 272,00 0,00 25 431,00 0,00 48 097,00
Lipiec 80 800,00 176,27 72,24 0,00 7 272,00 15,08 25 347,00 0,00 47 917,41
Sierpień 80 800,00 176,27 72,24 0,00 7 272,00 15,08 25 347,00 0,00 47 917,41
Wrzesień 80 800,00 176,27 72,24 0,00 7 272,00 15,08 25 347,00 0,00 47 917,41
Październik 80 800,00 176,27 72,24 0,00 7 272,00 15,08 25 347,00 0,00 47 917,41
Listopad 80 800,00 176,27 72,24 0,00 7 272,00 15,08 25 347,00 0,00 47 917,41
Grudzień 80 800,00 176,27 72,24 0,00 7 272,00 15,08 25 347,00 0,00 47 917,41
Rocznie 969 600,00 1 057,62 433,44 0,00 87 264,00 0,00 302 868,00 0,00 577 886,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 80 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 897 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.