Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80200 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 001 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 828 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 203 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 965 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 228 zł
Zaliczka na podatek 7 975 zł
Całość - kwota brutto 80 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 200,00 7 827,52 1 203,00 1 964,90 6 228,41 68 955,00 7 975,00 55 001,17
Luty 80 200,00 7 827,52 1 203,00 1 964,90 6 228,41 68 955,00 11 557,00 51 419,17
Marzec 80 200,00 4 650,64 714,75 1 964,90 6 558,27 72 620,00 23 238,00 43 073,44
Kwiecień 80 200,00 0,00 0,00 1 964,90 7 041,16 77 985,00 24 955,00 46 238,94
Maj 80 200,00 0,00 0,00 1 964,90 7 041,16 77 985,00 24 955,00 46 238,94
Czerwiec 80 200,00 0,00 0,00 1 964,90 7 041,16 77 985,00 24 955,00 46 238,94
Lipiec 80 200,00 0,00 0,00 1 964,90 7 041,16 77 985,00 24 955,00 46 238,94
Sierpień 80 200,00 0,00 0,00 1 964,90 7 041,16 77 985,00 24 955,00 46 238,94
Wrzesień 80 200,00 0,00 0,00 1 964,90 7 041,16 77 985,00 24 955,00 46 238,94
Październik 80 200,00 0,00 0,00 1 964,90 7 041,16 77 985,00 24 955,00 46 238,94
Listopad 80 200,00 0,00 0,00 1 964,90 7 041,16 77 985,00 24 955,00 46 238,94
Grudzień 80 200,00 0,00 0,00 1 964,90 7 041,16 77 985,00 24 955,00 46 238,94
Rocznie 962 400,00 20 305,68 3 120,75 23 578,80 82 385,53 912 395,00 184 980,00 565 644,24
Wynagrodzenie pracownika 80 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 828 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 339 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 965 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 96 625 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 200,00 7 827,52 5 213,00 1 339,34 2 045,10 96 624,96 zł
Luty 80 200,00 7 827,52 5 213,00 1 339,34 2 045,10 96 624,96 zł
Marzec 80 200,00 4 650,64 3 097,25 1 339,34 2 045,10 91 332,33 zł
Kwiecień 80 200,00 0,00 0,00 1 339,34 2 045,10 83 584,44 zł
Maj 80 200,00 0,00 0,00 1 339,34 2 045,10 83 584,44 zł
Czerwiec 80 200,00 0,00 0,00 1 339,34 2 045,10 83 584,44 zł
Lipiec 80 200,00 0,00 0,00 1 339,34 2 045,10 83 584,44 zł
Sierpień 80 200,00 0,00 0,00 1 339,34 2 045,10 83 584,44 zł
Wrzesień 80 200,00 0,00 0,00 1 339,34 2 045,10 83 584,44 zł
Październik 80 200,00 0,00 0,00 1 339,34 2 045,10 83 584,44 zł
Listopad 80 200,00 0,00 0,00 1 339,34 2 045,10 83 584,44 zł
Grudzień 80 200,00 0,00 0,00 1 339,34 2 045,10 83 584,44 zł
Rocznie 962 400,00 20 305,68 13 523,25 16 072,08 24 541,20 1 036 842,21 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 80 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 001 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 96 625 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80200 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 932 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 828 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 203 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 405 zł
Zaliczka na podatek 6 832 zł
Całość - kwota brutto 80 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 200,00 7 827,52 1 203,00 0,00 6 405,25 56 936,00 6 832,00 57 931,91
Luty 80 200,00 7 827,52 1 203,00 0,00 6 405,25 56 936,00 6 832,00 57 931,91
Marzec 80 200,00 4 650,64 714,75 0,00 6 735,11 59 868,00 7 184,00 60 915,34
Kwiecień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 64 160,00 7 699,00 65 282,80
Maj 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 64 160,00 7 699,00 65 282,80
Czerwiec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 64 160,00 7 699,00 65 282,80
Lipiec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 64 160,00 7 699,00 65 282,80
Sierpień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 64 160,00 7 699,00 65 282,80
Wrzesień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 64 160,00 7 699,00 65 282,80
Październik 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 64 160,00 7 699,00 65 282,80
Listopad 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 64 160,00 7 699,00 65 282,80
Grudzień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 64 160,00 7 699,00 65 282,80
Rocznie 962 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 84 507,61 751 180,00 5 632,00 764 324,36
Wynagrodzenie pracownika 80 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 828 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 213 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 965 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 95 286 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 200,00 7 827,52 5 213,00 0,00 2 045,10 95 285,62 zł
Luty 80 200,00 7 827,52 5 213,00 0,00 2 045,10 95 285,62 zł
Marzec 80 200,00 4 650,64 3 097,25 0,00 2 045,10 89 992,99 zł
Kwiecień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 2 045,10 82 245,10 zł
Maj 80 200,00 0,00 0,00 0,00 2 045,10 82 245,10 zł
Czerwiec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 2 045,10 82 245,10 zł
Lipiec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 2 045,10 82 245,10 zł
Sierpień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 2 045,10 82 245,10 zł
Wrzesień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 2 045,10 82 245,10 zł
Październik 80 200,00 0,00 0,00 0,00 2 045,10 82 245,10 zł
Listopad 80 200,00 0,00 0,00 0,00 2 045,10 82 245,10 zł
Grudzień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 2 045,10 82 245,10 zł
Rocznie 962 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 541,20 1 020 770,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 80 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 932 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 95 286 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80200 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 293 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 907 zł
Całość - kwota brutto 80 200 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Luty 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Marzec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Kwiecień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Maj 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Czerwiec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Lipiec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Sierpień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Wrzesień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Październik 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Listopad 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Grudzień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 160,00 10 907,00 69 293,00
Rocznie 962 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769 920,00 130 884,00 831 516,00
Wynagrodzenie pracownika 80 200 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 80 200 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Luty 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Marzec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Kwiecień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Maj 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Czerwiec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Lipiec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Sierpień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Wrzesień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Październik 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Listopad 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Grudzień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 200,00 zł
Rocznie 962 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 80 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 293 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 200 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 200 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80200 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 200 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 49 543 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 218 zł
Zaliczka na podatek 23 439 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 80 200 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 0,00 23 439,00 0,00 49 543,00
Luty 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 0,00 25 239,00 0,00 47 743,00
Marzec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 0,00 25 239,00 0,00 47 743,00
Kwiecień 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 0,00 25 239,00 0,00 47 743,00
Maj 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 0,00 25 239,00 0,00 47 743,00
Czerwiec 80 200,00 0,00 0,00 0,00 7 218,00 0,00 25 239,00 0,00 47 743,00
Lipiec 80 200,00 176,27 72,24 0,00 7 218,00 15,08 25 155,00 0,00 47 563,41
Sierpień 80 200,00 176,27 72,24 0,00 7 218,00 15,08 25 155,00 0,00 47 563,41
Wrzesień 80 200,00 176,27 72,24 0,00 7 218,00 15,08 25 155,00 0,00 47 563,41
Październik 80 200,00 176,27 72,24 0,00 7 218,00 15,08 25 155,00 0,00 47 563,41
Listopad 80 200,00 176,27 72,24 0,00 7 218,00 15,08 25 155,00 0,00 47 563,41
Grudzień 80 200,00 176,27 72,24 0,00 7 218,00 15,08 25 155,00 0,00 47 563,41
Rocznie 962 400,00 1 057,62 433,44 0,00 86 616,00 0,00 300 564,00 0,00 573 638,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 80 200 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 543 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.