Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 80000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 80 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 551 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 808 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 200 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 960 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 213 zł
Zaliczka na podatek 11 268 zł
Całość - kwota brutto 80 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 000,00 7 808,00 1 200,00 1 960,00 6 212,88 68 782,00 11 268,00 51 551,12
Luty 80 000,00 7 808,00 1 200,00 1 960,00 6 212,88 68 782,00 13 903,00 48 916,12
Marzec 80 000,00 1 723,62 264,90 1 960,00 6 844,63 75 801,00 24 256,00 44 950,85
Kwiecień 80 000,00 0,00 0,00 1 960,00 7 023,60 77 790,00 24 893,00 46 123,40
Maj 80 000,00 0,00 0,00 1 960,00 7 023,60 77 790,00 24 893,00 46 123,40
Czerwiec 80 000,00 0,00 0,00 1 960,00 7 023,60 77 790,00 24 893,00 46 123,40
Lipiec 80 000,00 0,00 0,00 1 960,00 7 023,60 77 790,00 24 893,00 46 123,40
Sierpień 80 000,00 0,00 0,00 1 960,00 7 023,60 77 790,00 24 893,00 46 123,40
Wrzesień 80 000,00 0,00 0,00 1 960,00 7 023,60 77 790,00 24 893,00 46 123,40
Październik 80 000,00 0,00 0,00 1 960,00 7 023,60 77 790,00 24 893,00 46 123,40
Listopad 80 000,00 0,00 0,00 1 960,00 7 023,60 77 790,00 24 893,00 46 123,40
Grudzień 80 000,00 0,00 0,00 1 960,00 7 023,60 77 790,00 24 893,00 46 123,40
Rocznie 960 000,00 17 339,62 2 664,90 23 520,00 82 482,79 913 475,00 190 978,00 560 528,69
Wynagrodzenie pracownika 80 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 808 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 336 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 960 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 96 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 000,00 7 808,00 5 200,00 1 336,00 2 040,00 96 384,00 zł
Luty 80 000,00 7 808,00 5 200,00 1 336,00 2 040,00 96 384,00 zł
Marzec 80 000,00 1 723,62 1 147,90 1 336,00 2 040,00 86 247,52 zł
Kwiecień 80 000,00 0,00 0,00 1 336,00 2 040,00 83 376,00 zł
Maj 80 000,00 0,00 0,00 1 336,00 2 040,00 83 376,00 zł
Czerwiec 80 000,00 0,00 0,00 1 336,00 2 040,00 83 376,00 zł
Lipiec 80 000,00 0,00 0,00 1 336,00 2 040,00 83 376,00 zł
Sierpień 80 000,00 0,00 0,00 1 336,00 2 040,00 83 376,00 zł
Wrzesień 80 000,00 0,00 0,00 1 336,00 2 040,00 83 376,00 zł
Październik 80 000,00 0,00 0,00 1 336,00 2 040,00 83 376,00 zł
Listopad 80 000,00 0,00 0,00 1 336,00 2 040,00 83 376,00 zł
Grudzień 80 000,00 0,00 0,00 1 336,00 2 040,00 83 376,00 zł
Rocznie 960 000,00 17 339,62 11 547,90 16 032,00 24 480,00 1 029 399,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 80 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 551 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 96 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 80000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 80 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 808 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 200 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 389 zł
Zaliczka na podatek 9 655 zł
Całość - kwota brutto 80 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 000,00 7 808,00 1 200,00 0,00 6 389,28 56 794,00 9 655,00 54 947,74
Luty 80 000,00 7 808,00 1 200,00 0,00 6 389,28 56 794,00 9 655,00 54 947,74
Marzec 80 000,00 1 723,62 264,90 0,00 7 021,03 62 409,00 10 610,00 60 380,92
Kwiecień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 64 000,00 10 880,00 61 920,00
Maj 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 64 000,00 10 880,00 61 920,00
Czerwiec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 64 000,00 10 880,00 61 920,00
Lipiec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 64 000,00 10 880,00 61 920,00
Sierpień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 64 000,00 10 880,00 61 920,00
Wrzesień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 64 000,00 10 880,00 61 920,00
Październik 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 64 000,00 10 880,00 61 920,00
Listopad 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 64 000,00 10 880,00 61 920,00
Grudzień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 64 000,00 10 880,00 61 920,00
Rocznie 960 000,00 17 339,62 2 664,90 0,00 84 599,59 751 997,00 54 990,00 727 556,40
Wynagrodzenie pracownika 80 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 808 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 200 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 960 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 95 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 000,00 7 808,00 5 200,00 0,00 2 040,00 95 048,00 zł
Luty 80 000,00 7 808,00 5 200,00 0,00 2 040,00 95 048,00 zł
Marzec 80 000,00 1 723,62 1 147,90 0,00 2 040,00 84 911,52 zł
Kwiecień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 82 040,00 zł
Maj 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 82 040,00 zł
Czerwiec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 82 040,00 zł
Lipiec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 82 040,00 zł
Sierpień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 82 040,00 zł
Wrzesień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 82 040,00 zł
Październik 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 82 040,00 zł
Listopad 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 82 040,00 zł
Grudzień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2 040,00 82 040,00 zł
Rocznie 960 000,00 17 339,62 11 547,90 0,00 24 480,00 1 013 367,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 80 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 948 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 95 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 80000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 80 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 120 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 880 zł
Całość - kwota brutto 80 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Luty 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Marzec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Kwiecień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Maj 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Czerwiec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Lipiec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Sierpień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Wrzesień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Październik 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Listopad 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Grudzień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 000,00 10 880,00 69 120,00
Rocznie 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768 000,00 130 560,00 829 440,00
Wynagrodzenie pracownika 80 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 80 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Luty 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Marzec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Kwiecień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Maj 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Czerwiec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Lipiec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Sierpień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Wrzesień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Październik 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Listopad 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Grudzień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 zł
Rocznie 960 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 80 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 120 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 80 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 80 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 80000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 80 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 49 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 200 zł
Zaliczka na podatek 23 375 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 80 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 23 375,00 0,00 49 425,00
Luty 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 25 175,00 0,00 47 625,00
Marzec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 25 175,00 0,00 47 625,00
Kwiecień 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 25 175,00 0,00 47 625,00
Maj 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 25 175,00 0,00 47 625,00
Czerwiec 80 000,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 0,00 25 175,00 0,00 47 625,00
Lipiec 80 000,00 176,27 72,24 0,00 7 200,00 15,08 25 091,00 0,00 47 445,41
Sierpień 80 000,00 176,27 72,24 0,00 7 200,00 15,08 25 091,00 0,00 47 445,41
Wrzesień 80 000,00 176,27 72,24 0,00 7 200,00 15,08 25 091,00 0,00 47 445,41
Październik 80 000,00 176,27 72,24 0,00 7 200,00 15,08 25 091,00 0,00 47 445,41
Listopad 80 000,00 176,27 72,24 0,00 7 200,00 15,08 25 091,00 0,00 47 445,41
Grudzień 80 000,00 176,27 72,24 0,00 7 200,00 15,08 25 091,00 0,00 47 445,41
Rocznie 960 000,00 1 057,62 433,44 0,00 86 400,00 0,00 299 796,00 0,00 572 222,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 80 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 425 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ