Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 79900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 79 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 54 797 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 798 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 199 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 958 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 205 zł
Zaliczka na podatek 7 944 zł
Całość - kwota brutto 79 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 900,00 7 798,24 1 198,50 1 957,55 6 205,11 68 696,00 7 944,00 54 796,60
Luty 79 900,00 7 798,24 1 198,50 1 957,55 6 205,11 68 696,00 11 422,00 51 318,60
Marzec 79 900,00 4 709,20 723,75 1 957,55 6 525,86 72 260,00 23 123,00 42 860,64
Kwiecień 79 900,00 0,00 0,00 1 957,55 7 014,82 77 692,00 24 861,00 46 066,63
Maj 79 900,00 0,00 0,00 1 957,55 7 014,82 77 692,00 24 861,00 46 066,63
Czerwiec 79 900,00 0,00 0,00 1 957,55 7 014,82 77 692,00 24 861,00 46 066,63
Lipiec 79 900,00 0,00 0,00 1 957,55 7 014,82 77 692,00 24 861,00 46 066,63
Sierpień 79 900,00 0,00 0,00 1 957,55 7 014,82 77 692,00 24 861,00 46 066,63
Wrzesień 79 900,00 0,00 0,00 1 957,55 7 014,82 77 692,00 24 861,00 46 066,63
Październik 79 900,00 0,00 0,00 1 957,55 7 014,82 77 692,00 24 861,00 46 066,63
Listopad 79 900,00 0,00 0,00 1 957,55 7 014,82 77 692,00 24 861,00 46 066,63
Grudzień 79 900,00 0,00 0,00 1 957,55 7 014,82 77 692,00 24 861,00 46 066,63
Rocznie 958 800,00 20 305,68 3 120,75 23 490,60 82 069,46 908 880,00 184 175,00 563 575,51
Wynagrodzenie pracownika 79 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 798 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 334 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 958 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 96 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 900,00 7 798,24 5 193,50 1 334,33 2 037,45 96 263,52 zł
Luty 79 900,00 7 798,24 5 193,50 1 334,33 2 037,45 96 263,52 zł
Marzec 79 900,00 4 709,20 3 136,25 1 334,33 2 037,45 91 117,23 zł
Kwiecień 79 900,00 0,00 0,00 1 334,33 2 037,45 83 271,78 zł
Maj 79 900,00 0,00 0,00 1 334,33 2 037,45 83 271,78 zł
Czerwiec 79 900,00 0,00 0,00 1 334,33 2 037,45 83 271,78 zł
Lipiec 79 900,00 0,00 0,00 1 334,33 2 037,45 83 271,78 zł
Sierpień 79 900,00 0,00 0,00 1 334,33 2 037,45 83 271,78 zł
Wrzesień 79 900,00 0,00 0,00 1 334,33 2 037,45 83 271,78 zł
Październik 79 900,00 0,00 0,00 1 334,33 2 037,45 83 271,78 zł
Listopad 79 900,00 0,00 0,00 1 334,33 2 037,45 83 271,78 zł
Grudzień 79 900,00 0,00 0,00 1 334,33 2 037,45 83 271,78 zł
Rocznie 958 800,00 20 305,68 13 523,25 16 011,96 24 449,40 1 033 090,29 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 79 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 54 797 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 96 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 79900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 79 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 57 715 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 798 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 199 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 381 zł
Zaliczka na podatek 6 807 zł
Całość - kwota brutto 79 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 900,00 7 798,24 1 198,50 0,00 6 381,29 56 723,00 6 807,00 57 715,21
Luty 79 900,00 7 798,24 1 198,50 0,00 6 381,29 56 723,00 6 807,00 57 715,21
Marzec 79 900,00 4 709,20 723,75 0,00 6 702,03 59 574,00 7 149,00 60 616,14
Kwiecień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 63 920,00 7 670,00 65 038,60
Maj 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 63 920,00 7 670,00 65 038,60
Czerwiec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 63 920,00 7 670,00 65 038,60
Lipiec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 63 920,00 7 670,00 65 038,60
Sierpień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 63 920,00 7 670,00 65 038,60
Wrzesień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 63 920,00 7 670,00 65 038,60
Październik 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 63 920,00 7 670,00 65 038,60
Listopad 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 63 920,00 7 670,00 65 038,60
Grudzień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 63 920,00 7 670,00 65 038,60
Rocznie 958 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 84 183,61 748 300,00 5 608,00 761 393,96
Wynagrodzenie pracownika 79 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 798 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 194 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 958 zł
FGŚP 80 zł
Cała kwota 94 929 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 900,00 7 798,24 5 193,50 0,00 2 037,45 94 929,19 zł
Luty 79 900,00 7 798,24 5 193,50 0,00 2 037,45 94 929,19 zł
Marzec 79 900,00 4 709,20 3 136,25 0,00 2 037,45 89 782,90 zł
Kwiecień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 2 037,45 81 937,45 zł
Maj 79 900,00 0,00 0,00 0,00 2 037,45 81 937,45 zł
Czerwiec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 2 037,45 81 937,45 zł
Lipiec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 2 037,45 81 937,45 zł
Sierpień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 2 037,45 81 937,45 zł
Wrzesień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 2 037,45 81 937,45 zł
Październik 79 900,00 0,00 0,00 0,00 2 037,45 81 937,45 zł
Listopad 79 900,00 0,00 0,00 0,00 2 037,45 81 937,45 zł
Grudzień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 2 037,45 81 937,45 zł
Rocznie 958 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 24 449,40 1 017 078,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 79 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 57 715 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 94 929 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 79900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 79 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 69 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 10 866 zł
Całość - kwota brutto 79 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Luty 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Marzec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Kwiecień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Maj 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Czerwiec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Lipiec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Sierpień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Wrzesień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Październik 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Listopad 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Grudzień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 920,00 10 866,00 69 034,00
Rocznie 958 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 040,00 130 392,00 828 408,00
Wynagrodzenie pracownika 79 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 79 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Luty 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Marzec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Kwiecień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Maj 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Czerwiec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Lipiec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Sierpień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Wrzesień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Październik 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Listopad 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Grudzień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 900,00 zł
Rocznie 958 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 958 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 79 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 69 034 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 79 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 79 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 79900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 79 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 49 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7 191 zł
Zaliczka na podatek 23 343 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 79 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 0,00 23 343,00 0,00 49 366,00
Luty 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 0,00 25 143,00 0,00 47 566,00
Marzec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 0,00 25 143,00 0,00 47 566,00
Kwiecień 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 0,00 25 143,00 0,00 47 566,00
Maj 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 0,00 25 143,00 0,00 47 566,00
Czerwiec 79 900,00 0,00 0,00 0,00 7 191,00 0,00 25 143,00 0,00 47 566,00
Lipiec 79 900,00 176,27 72,24 0,00 7 191,00 15,08 25 059,00 0,00 47 386,41
Sierpień 79 900,00 176,27 72,24 0,00 7 191,00 15,08 25 059,00 0,00 47 386,41
Wrzesień 79 900,00 176,27 72,24 0,00 7 191,00 15,08 25 059,00 0,00 47 386,41
Październik 79 900,00 176,27 72,24 0,00 7 191,00 15,08 25 059,00 0,00 47 386,41
Listopad 79 900,00 176,27 72,24 0,00 7 191,00 15,08 25 059,00 0,00 47 386,41
Grudzień 79 900,00 176,27 72,24 0,00 7 191,00 15,08 25 059,00 0,00 47 386,41
Rocznie 958 800,00 1 057,62 433,44 0,00 86 292,00 0,00 299 412,00 0,00 571 514,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 79 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 366 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.