Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 53 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 612 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 170 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 911 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 6 057 zł
Zaliczka na podatek 7 746 zł
Całość - kwota brutto 77 991 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 77 991,00 7 611,92 1 169,87 1 910,78 6 056,86 67 048,00 7 746,00 53 495,57
Luty 77 991,00 7 611,92 1 169,87 1 910,78 6 056,86 67 048,00 10 565,00 50 676,57
Marzec 77 991,00 5 081,84 781,01 1 910,78 6 319,56 69 967,00 22 389,00 41 508,81
Kwiecień 77 991,00 0,00 0,00 1 910,78 6 847,22 75 830,00 24 266,00 44 967,00
Maj 77 991,00 0,00 0,00 1 910,78 6 847,22 75 830,00 24 266,00 44 967,00
Czerwiec 77 991,00 0,00 0,00 1 910,78 6 847,22 75 830,00 24 266,00 44 967,00
Lipiec 77 991,00 0,00 0,00 1 910,78 6 847,22 75 830,00 24 266,00 44 967,00
Sierpień 77 991,00 0,00 0,00 1 910,78 6 847,22 75 830,00 24 266,00 44 967,00
Wrzesień 77 991,00 0,00 0,00 1 910,78 6 847,22 75 830,00 24 266,00 44 967,00
Październik 77 991,00 0,00 0,00 1 910,78 6 847,22 75 830,00 24 266,00 44 967,00
Listopad 77 991,00 0,00 0,00 1 910,78 6 847,22 75 830,00 24 266,00 44 967,00
Grudzień 77 991,00 0,00 0,00 1 910,78 6 847,22 75 830,00 24 266,00 44 967,00
Rocznie 935 892,00 20 305,68 3 120,75 22 929,36 80 058,26 886 533,00 179 029,00 550 383,95
Wynagrodzenie pracownika 77 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 612 zł
Ubezpieczenie rentowe 5 069 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 302 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 911 zł
FGŚP 78 zł
Cała kwota 93 964 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 77 991,00 7 611,92 5 069,42 1 302,45 1 988,77 93 963,56 zł
Luty 77 991,00 7 611,92 5 069,42 1 302,45 1 988,77 93 963,56 zł
Marzec 77 991,00 5 081,84 3 384,41 1 302,45 1 988,77 89 748,47 zł
Kwiecień 77 991,00 0,00 0,00 1 302,45 1 988,77 81 282,22 zł
Maj 77 991,00 0,00 0,00 1 302,45 1 988,77 81 282,22 zł
Czerwiec 77 991,00 0,00 0,00 1 302,45 1 988,77 81 282,22 zł
Lipiec 77 991,00 0,00 0,00 1 302,45 1 988,77 81 282,22 zł
Sierpień 77 991,00 0,00 0,00 1 302,45 1 988,77 81 282,22 zł
Wrzesień 77 991,00 0,00 0,00 1 302,45 1 988,77 81 282,22 zł
Październik 77 991,00 0,00 0,00 1 302,45 1 988,77 81 282,22 zł
Listopad 77 991,00 0,00 0,00 1 302,45 1 988,77 81 282,22 zł
Grudzień 77 991,00 0,00 0,00 1 302,45 1 988,77 81 282,22 zł
Rocznie 935 892,00 20 305,68 13 523,25 15 629,40 23 865,24 1 009 215,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 77 991 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 53 496 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 53 496 zł netto poniesie łączny koszt równy 93 964 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 52 676 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 117 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 094 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 824 zł
Zaliczka na podatek 6 212 zł
Całość - kwota brutto 72 924 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 72 924,00 7 117,38 1 093,86 0,00 5 824,15 51 770,00 6 212,00 52 676,21
Luty 72 924,00 7 117,38 1 093,86 0,00 5 824,15 51 770,00 6 212,00 52 676,21
Marzec 72 924,00 6 070,92 933,03 0,00 5 932,80 52 736,00 6 328,00 53 658,93
Kwiecień 72 924,00 0,00 0,00 0,00 6 563,16 58 339,00 7 001,00 59 360,16
Maj 72 924,00 0,00 0,00 0,00 6 563,16 58 339,00 7 001,00 59 360,16
Czerwiec 72 924,00 0,00 0,00 0,00 6 563,16 58 339,00 7 001,00 59 360,16
Lipiec 72 924,00 0,00 0,00 0,00 6 563,16 58 339,00 7 001,00 59 360,16
Sierpień 72 924,00 0,00 0,00 0,00 6 563,16 58 339,00 7 001,00 59 360,16
Wrzesień 72 924,00 0,00 0,00 0,00 6 563,16 58 339,00 7 001,00 59 360,16
Październik 72 924,00 0,00 0,00 0,00 6 563,16 58 339,00 7 001,00 59 360,16
Listopad 72 924,00 0,00 0,00 0,00 6 563,16 58 339,00 7 001,00 59 360,16
Grudzień 72 924,00 0,00 0,00 0,00 6 563,16 58 339,00 7 001,00 59 360,16
Rocznie 875 088,00 20 305,68 3 120,75 0,00 76 649,54 681 327,00 5 114,00 693 252,79
Wynagrodzenie pracownika 72 924 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 117 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 740 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 787 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 86 641 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 72 924,00 7 117,38 4 740,06 0,00 1 859,56 86 641,00 zł
Luty 72 924,00 7 117,38 4 740,06 0,00 1 859,56 86 641,00 zł
Marzec 72 924,00 6 070,92 4 043,13 0,00 1 859,56 84 897,61 zł
Kwiecień 72 924,00 0,00 0,00 0,00 1 859,56 74 783,56 zł
Maj 72 924,00 0,00 0,00 0,00 1 859,56 74 783,56 zł
Czerwiec 72 924,00 0,00 0,00 0,00 1 859,56 74 783,56 zł
Lipiec 72 924,00 0,00 0,00 0,00 1 859,56 74 783,56 zł
Sierpień 72 924,00 0,00 0,00 0,00 1 859,56 74 783,56 zł
Wrzesień 72 924,00 0,00 0,00 0,00 1 859,56 74 783,56 zł
Październik 72 924,00 0,00 0,00 0,00 1 859,56 74 783,56 zł
Listopad 72 924,00 0,00 0,00 0,00 1 859,56 74 783,56 zł
Grudzień 72 924,00 0,00 0,00 0,00 1 859,56 74 783,56 zł
Rocznie 875 088,00 20 305,68 13 523,25 0,00 22 314,72 931 231,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 72 924 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 52 676 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 52 676 zł netto poniesie łączny koszt równy 86 641 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 55 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 673 zł
Całość - kwota brutto 63 773 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Luty 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Marzec 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Kwiecień 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Maj 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Czerwiec 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Lipiec 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Sierpień 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Wrzesień 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Październik 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Listopad 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Grudzień 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 018,00 8 673,00 55 100,00
Rocznie 765 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 216,00 104 076,00 661 200,00
Wynagrodzenie pracownika 63 773 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 63 773 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Luty 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Marzec 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Kwiecień 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Maj 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Czerwiec 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Lipiec 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Sierpień 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Wrzesień 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Październik 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Listopad 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Grudzień 63 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63 773,00 zł
Rocznie 765 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 63 773 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 55 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 63 773 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 41 399 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 976 zł
Zaliczka na podatek 19 022 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 66 397 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 66 397,00 0,00 0,00 0,00 5 975,73 0,00 19 022,00 0,00 41 399,27
Luty 66 397,00 0,00 0,00 0,00 5 975,73 0,00 20 822,00 0,00 39 599,27
Marzec 66 397,00 0,00 0,00 0,00 5 975,73 0,00 20 822,00 0,00 39 599,27
Kwiecień 66 397,00 0,00 0,00 0,00 5 975,73 0,00 20 822,00 0,00 39 599,27
Maj 66 397,00 0,00 0,00 0,00 5 975,73 0,00 20 822,00 0,00 39 599,27
Czerwiec 66 397,00 0,00 0,00 0,00 5 975,73 0,00 20 822,00 0,00 39 599,27
Lipiec 66 397,00 176,27 72,24 0,00 5 975,73 15,08 20 738,00 0,00 39 419,68
Sierpień 66 397,00 176,27 72,24 0,00 5 975,73 15,08 20 738,00 0,00 39 419,68
Wrzesień 66 397,00 176,27 72,24 0,00 5 975,73 15,08 20 738,00 0,00 39 419,68
Październik 66 397,00 176,27 72,24 0,00 5 975,73 15,08 20 738,00 0,00 39 419,68
Listopad 66 397,00 176,27 72,24 0,00 5 975,73 15,08 20 738,00 0,00 39 419,68
Grudzień 66 397,00 176,27 72,24 0,00 5 975,73 15,08 20 738,00 0,00 39 419,68
Rocznie 796 764,00 1 057,62 433,44 0,00 71 708,76 0,00 247 560,00 0,00 475 913,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 66 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 41 399 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.