Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 55000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 55 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 823 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 825 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 348 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 271 zł
Zaliczka na podatek 5 365 zł
Całość - kwota brutto 55 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 000,00 5 368,00 825,00 1 347,50 4 271,36 47 210,00 5 365,00 37 823,14
Luty 55 000,00 5 368,00 825,00 1 347,50 4 271,36 47 210,00 5 365,00 37 823,14
Marzec 55 000,00 5 368,00 825,00 1 347,50 4 271,36 47 210,00 9 691,00 33 497,14
Kwiecień 55 000,00 4 201,68 645,75 1 347,50 4 392,46 48 555,00 15 538,00 28 874,61
Maj 55 000,00 0,00 0,00 1 347,50 4 828,73 53 403,00 17 089,00 31 734,77
Czerwiec 55 000,00 0,00 0,00 1 347,50 4 828,73 53 403,00 17 089,00 31 734,77
Lipiec 55 000,00 0,00 0,00 1 347,50 4 828,73 53 403,00 17 089,00 31 734,77
Sierpień 55 000,00 0,00 0,00 1 347,50 4 828,73 53 403,00 17 089,00 31 734,77
Wrzesień 55 000,00 0,00 0,00 1 347,50 4 828,73 53 403,00 17 089,00 31 734,77
Październik 55 000,00 0,00 0,00 1 347,50 4 828,73 53 403,00 17 089,00 31 734,77
Listopad 55 000,00 0,00 0,00 1 347,50 4 828,73 53 403,00 17 089,00 31 734,77
Grudzień 55 000,00 0,00 0,00 1 347,50 4 828,73 53 403,00 17 089,00 31 734,77
Rocznie 660 000,00 20 305,68 3 120,75 16 170,00 55 836,38 617 409,00 116 833,00 391 896,19
Wynagrodzenie pracownika 55 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 575 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 919 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 348 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 66 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 000,00 5 368,00 3 575,00 918,50 1 402,50 66 264,00 zł
Luty 55 000,00 5 368,00 3 575,00 918,50 1 402,50 66 264,00 zł
Marzec 55 000,00 5 368,00 3 575,00 918,50 1 402,50 66 264,00 zł
Kwiecień 55 000,00 4 201,68 2 798,25 918,50 1 402,50 64 320,93 zł
Maj 55 000,00 0,00 0,00 918,50 1 402,50 57 321,00 zł
Czerwiec 55 000,00 0,00 0,00 918,50 1 402,50 57 321,00 zł
Lipiec 55 000,00 0,00 0,00 918,50 1 402,50 57 321,00 zł
Sierpień 55 000,00 0,00 0,00 918,50 1 402,50 57 321,00 zł
Wrzesień 55 000,00 0,00 0,00 918,50 1 402,50 57 321,00 zł
Październik 55 000,00 0,00 0,00 918,50 1 402,50 57 321,00 zł
Listopad 55 000,00 0,00 0,00 918,50 1 402,50 57 321,00 zł
Grudzień 55 000,00 0,00 0,00 918,50 1 402,50 57 321,00 zł
Rocznie 660 000,00 20 305,68 13 523,25 11 022,00 16 830,00 721 680,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 55 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 823 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 66 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 55000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 55 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 39 729 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 825 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 393 zł
Zaliczka na podatek 4 686 zł
Całość - kwota brutto 55 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 000,00 5 368,00 825,00 0,00 4 392,63 39 046,00 4 686,00 39 728,85
Luty 55 000,00 5 368,00 825,00 0,00 4 392,63 39 046,00 4 686,00 39 728,85
Marzec 55 000,00 5 368,00 825,00 0,00 4 392,63 39 046,00 4 686,00 39 728,85
Kwiecień 55 000,00 4 201,68 645,75 0,00 4 513,73 40 122,00 4 815,00 40 824,20
Maj 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 44 000,00 5 280,00 44 770,00
Czerwiec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 44 000,00 5 280,00 44 770,00
Lipiec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 44 000,00 5 280,00 44 770,00
Sierpień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 44 000,00 5 280,00 44 770,00
Wrzesień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 44 000,00 5 280,00 44 770,00
Październik 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 44 000,00 5 280,00 44 770,00
Listopad 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 44 000,00 5 280,00 44 770,00
Grudzień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 44 000,00 5 280,00 44 770,00
Rocznie 660 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 57 291,62 509 260,00 3 820,00 518 170,75
Wynagrodzenie pracownika 55 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 368 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 575 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 348 zł
FGŚP 55 zł
Cała kwota 65 346 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 000,00 5 368,00 3 575,00 0,00 1 402,50 65 345,50 zł
Luty 55 000,00 5 368,00 3 575,00 0,00 1 402,50 65 345,50 zł
Marzec 55 000,00 5 368,00 3 575,00 0,00 1 402,50 65 345,50 zł
Kwiecień 55 000,00 4 201,68 2 798,25 0,00 1 402,50 63 402,43 zł
Maj 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 402,50 56 402,50 zł
Czerwiec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 402,50 56 402,50 zł
Lipiec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 402,50 56 402,50 zł
Sierpień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 402,50 56 402,50 zł
Wrzesień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 402,50 56 402,50 zł
Październik 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 402,50 56 402,50 zł
Listopad 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 402,50 56 402,50 zł
Grudzień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 1 402,50 56 402,50 zł
Rocznie 660 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 16 830,00 710 658,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 55 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 729 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 65 346 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 55000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 55 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 480 zł
Całość - kwota brutto 55 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Luty 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Marzec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Kwiecień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Maj 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Czerwiec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Lipiec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Sierpień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Wrzesień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Październik 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Listopad 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Grudzień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 000,00 7 480,00 47 520,00
Rocznie 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528 000,00 89 760,00 570 240,00
Wynagrodzenie pracownika 55 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Luty 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Marzec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Kwiecień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Maj 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Czerwiec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Lipiec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Sierpień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Wrzesień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Październik 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Listopad 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Grudzień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 000,00 zł
Rocznie 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 55 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 55 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 55000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 55 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 34 675 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 950 zł
Zaliczka na podatek 15 375 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 55 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 0,00 15 375,00 0,00 34 675,00
Luty 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 0,00 17 175,00 0,00 32 875,00
Marzec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 0,00 17 175,00 0,00 32 875,00
Kwiecień 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 0,00 17 175,00 0,00 32 875,00
Maj 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 0,00 17 175,00 0,00 32 875,00
Czerwiec 55 000,00 0,00 0,00 0,00 4 950,00 0,00 17 175,00 0,00 32 875,00
Lipiec 55 000,00 176,27 72,24 0,00 4 950,00 15,08 17 091,00 0,00 32 695,41
Sierpień 55 000,00 176,27 72,24 0,00 4 950,00 15,08 17 091,00 0,00 32 695,41
Wrzesień 55 000,00 176,27 72,24 0,00 4 950,00 15,08 17 091,00 0,00 32 695,41
Październik 55 000,00 176,27 72,24 0,00 4 950,00 15,08 17 091,00 0,00 32 695,41
Listopad 55 000,00 176,27 72,24 0,00 4 950,00 15,08 17 091,00 0,00 32 695,41
Grudzień 55 000,00 176,27 72,24 0,00 4 950,00 15,08 17 091,00 0,00 32 695,41
Rocznie 660 000,00 1 057,62 433,44 0,00 59 400,00 0,00 203 796,00 0,00 395 222,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 55 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 675 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.