Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 102 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 800 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 705 zł
Zaliczka na podatek 7 276 zł
Całość - kwota brutto 73 455 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 455,00 7 169,21 1 101,83 1 799,65 5 704,59 63 134,00 7 276,00 50 403,72
Luty 73 455,00 7 169,21 1 101,83 1 799,65 5 704,59 63 134,00 8 530,00 49 149,72
Marzec 73 455,00 5 967,26 917,09 1 799,65 5 829,39 64 521,00 20 647,00 38 294,61
Kwiecień 73 455,00 0,00 0,00 1 799,65 6 448,98 71 405,00 22 850,00 42 356,37
Maj 73 455,00 0,00 0,00 1 799,65 6 448,98 71 405,00 22 850,00 42 356,37
Czerwiec 73 455,00 0,00 0,00 1 799,65 6 448,98 71 405,00 22 850,00 42 356,37
Lipiec 73 455,00 0,00 0,00 1 799,65 6 448,98 71 405,00 22 850,00 42 356,37
Sierpień 73 455,00 0,00 0,00 1 799,65 6 448,98 71 405,00 22 850,00 42 356,37
Wrzesień 73 455,00 0,00 0,00 1 799,65 6 448,98 71 405,00 22 850,00 42 356,37
Październik 73 455,00 0,00 0,00 1 799,65 6 448,98 71 405,00 22 850,00 42 356,37
Listopad 73 455,00 0,00 0,00 1 799,65 6 448,98 71 405,00 22 850,00 42 356,37
Grudzień 73 455,00 0,00 0,00 1 799,65 6 448,98 71 405,00 22 850,00 42 356,37
Rocznie 881 460,00 20 305,68 3 120,75 21 595,80 75 279,39 833 434,00 166 822,00 519 055,38
Wynagrodzenie pracownika 73 455 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 169 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 775 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 227 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 800 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 88 499 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 455,00 7 169,21 4 774,58 1 226,70 1 873,11 88 498,60 zł
Luty 73 455,00 7 169,21 4 774,58 1 226,70 1 873,11 88 498,60 zł
Marzec 73 455,00 5 967,26 3 974,09 1 226,70 1 873,11 86 496,16 zł
Kwiecień 73 455,00 0,00 0,00 1 226,70 1 873,11 76 554,81 zł
Maj 73 455,00 0,00 0,00 1 226,70 1 873,11 76 554,81 zł
Czerwiec 73 455,00 0,00 0,00 1 226,70 1 873,11 76 554,81 zł
Lipiec 73 455,00 0,00 0,00 1 226,70 1 873,11 76 554,81 zł
Sierpień 73 455,00 0,00 0,00 1 226,70 1 873,11 76 554,81 zł
Wrzesień 73 455,00 0,00 0,00 1 226,70 1 873,11 76 554,81 zł
Październik 73 455,00 0,00 0,00 1 226,70 1 873,11 76 554,81 zł
Listopad 73 455,00 0,00 0,00 1 226,70 1 873,11 76 554,81 zł
Grudzień 73 455,00 0,00 0,00 1 226,70 1 873,11 76 554,81 zł
Rocznie 881 460,00 20 305,68 13 523,25 14 720,40 22 477,32 952 486,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 73 455 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 404 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 404 zł netto poniesie łączny koszt równy 88 499 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 030 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 486 zł
Zaliczka na podatek 5 852 zł
Całość - kwota brutto 68 689 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 689,00 6 704,05 1 030,34 0,00 5 485,91 48 764,00 5 852,00 49 617,02
Luty 68 689,00 6 704,05 1 030,34 0,00 5 485,91 48 764,00 5 852,00 49 617,02
Marzec 68 689,00 6 704,05 1 030,34 0,00 5 485,91 48 764,00 5 852,00 49 617,02
Kwiecień 68 689,00 193,53 29,73 0,00 6 161,92 54 773,00 6 573,00 55 731,06
Maj 68 689,00 0,00 0,00 0,00 6 182,01 54 951,00 6 594,00 55 912,87
Czerwiec 68 689,00 0,00 0,00 0,00 6 182,01 54 951,00 6 594,00 55 912,87
Lipiec 68 689,00 0,00 0,00 0,00 6 182,01 54 951,00 6 594,00 55 912,87
Sierpień 68 689,00 0,00 0,00 0,00 6 182,01 54 951,00 6 594,00 55 912,87
Wrzesień 68 689,00 0,00 0,00 0,00 6 182,01 54 951,00 6 594,00 55 912,87
Październik 68 689,00 0,00 0,00 0,00 6 182,01 54 951,00 6 594,00 55 912,87
Listopad 68 689,00 0,00 0,00 0,00 6 182,01 54 951,00 6 594,00 55 912,87
Grudzień 68 689,00 0,00 0,00 0,00 6 182,01 54 951,00 6 594,00 55 912,87
Rocznie 824 268,00 20 305,68 3 120,75 0,00 72 075,73 640 673,00 4 805,00 651 885,08
Wynagrodzenie pracownika 68 689 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 704 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 465 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 683 zł
FGŚP 69 zł
Cała kwota 81 609 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 689,00 6 704,05 4 464,79 0,00 1 751,57 81 609,41 zł
Luty 68 689,00 6 704,05 4 464,79 0,00 1 751,57 81 609,41 zł
Marzec 68 689,00 6 704,05 4 464,79 0,00 1 751,57 81 609,41 zł
Kwiecień 68 689,00 193,53 128,88 0,00 1 751,57 70 762,98 zł
Maj 68 689,00 0,00 0,00 0,00 1 751,57 70 440,57 zł
Czerwiec 68 689,00 0,00 0,00 0,00 1 751,57 70 440,57 zł
Lipiec 68 689,00 0,00 0,00 0,00 1 751,57 70 440,57 zł
Sierpień 68 689,00 0,00 0,00 0,00 1 751,57 70 440,57 zł
Wrzesień 68 689,00 0,00 0,00 0,00 1 751,57 70 440,57 zł
Październik 68 689,00 0,00 0,00 0,00 1 751,57 70 440,57 zł
Listopad 68 689,00 0,00 0,00 0,00 1 751,57 70 440,57 zł
Grudzień 68 689,00 0,00 0,00 0,00 1 751,57 70 440,57 zł
Rocznie 824 268,00 20 305,68 13 523,25 0,00 21 018,84 879 115,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 68 689 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 617 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 617 zł netto poniesie łączny koszt równy 81 609 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 169 zł
Całość - kwota brutto 60 069 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Luty 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Marzec 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Kwiecień 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Maj 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Czerwiec 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Lipiec 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Sierpień 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Wrzesień 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Październik 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Listopad 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Grudzień 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 055,00 8 169,00 51 900,00
Rocznie 720 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576 660,00 98 028,00 622 800,00
Wynagrodzenie pracownika 60 069 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 60 069 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Luty 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Marzec 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Kwiecień 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Maj 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Czerwiec 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Lipiec 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Sierpień 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Wrzesień 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Październik 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Listopad 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Grudzień 60 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 069,00 zł
Rocznie 720 828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 828,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 069 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 60 069 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 125 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 629 zł
Zaliczka na podatek 17 788 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 62 542 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 62 542,00 0,00 0,00 0,00 5 628,78 0,00 17 788,00 0,00 39 125,22
Luty 62 542,00 0,00 0,00 0,00 5 628,78 0,00 19 588,00 0,00 37 325,22
Marzec 62 542,00 0,00 0,00 0,00 5 628,78 0,00 19 588,00 0,00 37 325,22
Kwiecień 62 542,00 0,00 0,00 0,00 5 628,78 0,00 19 588,00 0,00 37 325,22
Maj 62 542,00 0,00 0,00 0,00 5 628,78 0,00 19 588,00 0,00 37 325,22
Czerwiec 62 542,00 0,00 0,00 0,00 5 628,78 0,00 19 588,00 0,00 37 325,22
Lipiec 62 542,00 176,27 72,24 0,00 5 628,78 15,08 19 504,00 0,00 37 145,63
Sierpień 62 542,00 176,27 72,24 0,00 5 628,78 15,08 19 504,00 0,00 37 145,63
Wrzesień 62 542,00 176,27 72,24 0,00 5 628,78 15,08 19 504,00 0,00 37 145,63
Październik 62 542,00 176,27 72,24 0,00 5 628,78 15,08 19 504,00 0,00 37 145,63
Listopad 62 542,00 176,27 72,24 0,00 5 628,78 15,08 19 504,00 0,00 37 145,63
Grudzień 62 542,00 176,27 72,24 0,00 5 628,78 15,08 19 504,00 0,00 37 145,63
Rocznie 750 504,00 1 057,62 433,44 0,00 67 545,36 0,00 232 752,00 0,00 448 625,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 62 542 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 125 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.