Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 155 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 100 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 796 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 694 zł
Zaliczka na podatek 7 261 zł
Całość - kwota brutto 73 313 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 73 313,00 7 155,35 1 099,70 1 796,17 5 693,56 63 012,00 7 261,00 50 307,22
Luty 73 313,00 7 155,35 1 099,70 1 796,17 5 693,56 63 012,00 8 466,00 49 102,22
Marzec 73 313,00 5 994,98 921,35 1 796,17 5 814,05 64 351,00 20 592,00 38 194,45
Kwiecień 73 313,00 0,00 0,00 1 796,17 6 436,51 71 267,00 22 805,00 42 275,32
Maj 73 313,00 0,00 0,00 1 796,17 6 436,51 71 267,00 22 805,00 42 275,32
Czerwiec 73 313,00 0,00 0,00 1 796,17 6 436,51 71 267,00 22 805,00 42 275,32
Lipiec 73 313,00 0,00 0,00 1 796,17 6 436,51 71 267,00 22 805,00 42 275,32
Sierpień 73 313,00 0,00 0,00 1 796,17 6 436,51 71 267,00 22 805,00 42 275,32
Wrzesień 73 313,00 0,00 0,00 1 796,17 6 436,51 71 267,00 22 805,00 42 275,32
Październik 73 313,00 0,00 0,00 1 796,17 6 436,51 71 267,00 22 805,00 42 275,32
Listopad 73 313,00 0,00 0,00 1 796,17 6 436,51 71 267,00 22 805,00 42 275,32
Grudzień 73 313,00 0,00 0,00 1 796,17 6 436,51 71 267,00 22 805,00 42 275,32
Rocznie 879 756,00 20 305,68 3 120,75 21 554,04 75 129,76 831 778,00 166 440,00 518 081,77
Wynagrodzenie pracownika 73 313 zł
Ubezpieczenie emerytalne 7 155 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 765 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 224 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 796 zł
FGŚP 73 zł
Cała kwota 88 328 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 73 313,00 7 155,35 4 765,35 1 224,33 1 869,48 88 327,51 zł
Luty 73 313,00 7 155,35 4 765,35 1 224,33 1 869,48 88 327,51 zł
Marzec 73 313,00 5 994,98 3 992,55 1 224,33 1 869,48 86 394,34 zł
Kwiecień 73 313,00 0,00 0,00 1 224,33 1 869,48 76 406,81 zł
Maj 73 313,00 0,00 0,00 1 224,33 1 869,48 76 406,81 zł
Czerwiec 73 313,00 0,00 0,00 1 224,33 1 869,48 76 406,81 zł
Lipiec 73 313,00 0,00 0,00 1 224,33 1 869,48 76 406,81 zł
Sierpień 73 313,00 0,00 0,00 1 224,33 1 869,48 76 406,81 zł
Wrzesień 73 313,00 0,00 0,00 1 224,33 1 869,48 76 406,81 zł
Październik 73 313,00 0,00 0,00 1 224,33 1 869,48 76 406,81 zł
Listopad 73 313,00 0,00 0,00 1 224,33 1 869,48 76 406,81 zł
Grudzień 73 313,00 0,00 0,00 1 224,33 1 869,48 76 406,81 zł
Rocznie 879 756,00 20 305,68 13 523,25 14 691,96 22 433,76 950 710,65 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 73 313 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 307 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 307 zł netto poniesie łączny koszt równy 88 328 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 522 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 028 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 475 zł
Zaliczka na podatek 5 840 zł
Całość - kwota brutto 68 557 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 557,00 6 691,16 1 028,36 0,00 5 475,37 48 670,00 5 840,00 49 521,71
Luty 68 557,00 6 691,16 1 028,36 0,00 5 475,37 48 670,00 5 840,00 49 521,71
Marzec 68 557,00 6 691,16 1 028,36 0,00 5 475,37 48 670,00 5 840,00 49 521,71
Kwiecień 68 557,00 232,20 35,67 0,00 6 146,02 54 631,00 6 556,00 55 587,39
Maj 68 557,00 0,00 0,00 0,00 6 170,13 54 846,00 6 582,00 55 805,35
Czerwiec 68 557,00 0,00 0,00 0,00 6 170,13 54 846,00 6 582,00 55 805,35
Lipiec 68 557,00 0,00 0,00 0,00 6 170,13 54 846,00 6 582,00 55 805,35
Sierpień 68 557,00 0,00 0,00 0,00 6 170,13 54 846,00 6 582,00 55 805,35
Wrzesień 68 557,00 0,00 0,00 0,00 6 170,13 54 846,00 6 582,00 55 805,35
Październik 68 557,00 0,00 0,00 0,00 6 170,13 54 846,00 6 582,00 55 805,35
Listopad 68 557,00 0,00 0,00 0,00 6 170,13 54 846,00 6 582,00 55 805,35
Grudzień 68 557,00 0,00 0,00 0,00 6 170,13 54 846,00 6 582,00 55 805,35
Rocznie 822 684,00 20 305,68 3 120,75 0,00 71 933,17 639 409,00 4 793,00 650 595,32
Wynagrodzenie pracownika 68 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 691 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 456 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 680 zł
FGŚP 69 zł
Cała kwota 81 453 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 557,00 6 691,16 4 456,21 0,00 1 748,21 81 452,58 zł
Luty 68 557,00 6 691,16 4 456,21 0,00 1 748,21 81 452,58 zł
Marzec 68 557,00 6 691,16 4 456,21 0,00 1 748,21 81 452,58 zł
Kwiecień 68 557,00 232,20 154,62 0,00 1 748,21 70 692,03 zł
Maj 68 557,00 0,00 0,00 0,00 1 748,21 70 305,21 zł
Czerwiec 68 557,00 0,00 0,00 0,00 1 748,21 70 305,21 zł
Lipiec 68 557,00 0,00 0,00 0,00 1 748,21 70 305,21 zł
Sierpień 68 557,00 0,00 0,00 0,00 1 748,21 70 305,21 zł
Wrzesień 68 557,00 0,00 0,00 0,00 1 748,21 70 305,21 zł
Październik 68 557,00 0,00 0,00 0,00 1 748,21 70 305,21 zł
Listopad 68 557,00 0,00 0,00 0,00 1 748,21 70 305,21 zł
Grudzień 68 557,00 0,00 0,00 0,00 1 748,21 70 305,21 zł
Rocznie 822 684,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 978,52 877 491,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 68 557 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 522 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 522 zł netto poniesie łączny koszt równy 81 453 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 8 154 zł
Całość - kwota brutto 59 954 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Luty 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Marzec 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Kwiecień 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Maj 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Czerwiec 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Lipiec 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Sierpień 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Wrzesień 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Październik 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Listopad 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Grudzień 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 963,00 8 154,00 51 800,00
Rocznie 719 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 575 556,00 97 848,00 621 600,00
Wynagrodzenie pracownika 59 954 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 59 954 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Luty 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Marzec 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Kwiecień 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Maj 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Czerwiec 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Lipiec 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Sierpień 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Wrzesień 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Październik 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Listopad 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Grudzień 59 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 954,00 zł
Rocznie 719 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 719 448,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 954 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 59 954 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 39 054 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 618 zł
Zaliczka na podatek 17 750 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 62 422 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 62 422,00 0,00 0,00 0,00 5 617,98 0,00 17 750,00 0,00 39 054,02
Luty 62 422,00 0,00 0,00 0,00 5 617,98 0,00 19 550,00 0,00 37 254,02
Marzec 62 422,00 0,00 0,00 0,00 5 617,98 0,00 19 550,00 0,00 37 254,02
Kwiecień 62 422,00 0,00 0,00 0,00 5 617,98 0,00 19 550,00 0,00 37 254,02
Maj 62 422,00 0,00 0,00 0,00 5 617,98 0,00 19 550,00 0,00 37 254,02
Czerwiec 62 422,00 0,00 0,00 0,00 5 617,98 0,00 19 550,00 0,00 37 254,02
Lipiec 62 422,00 176,27 72,24 0,00 5 617,98 15,08 19 466,00 0,00 37 074,43
Sierpień 62 422,00 176,27 72,24 0,00 5 617,98 15,08 19 466,00 0,00 37 074,43
Wrzesień 62 422,00 176,27 72,24 0,00 5 617,98 15,08 19 466,00 0,00 37 074,43
Październik 62 422,00 176,27 72,24 0,00 5 617,98 15,08 19 466,00 0,00 37 074,43
Listopad 62 422,00 176,27 72,24 0,00 5 617,98 15,08 19 466,00 0,00 37 074,43
Grudzień 62 422,00 176,27 72,24 0,00 5 617,98 15,08 19 466,00 0,00 37 074,43
Rocznie 749 064,00 1 057,62 433,44 0,00 67 415,76 0,00 232 296,00 0,00 447 770,70

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 62 422 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 39 054 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.