Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51100 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 165 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 767 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 252 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 968 zł
Zaliczka na podatek 4 961 zł
Całość - kwota brutto 51 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 100,00 4 987,36 766,50 1 251,95 3 968,48 43 844,00 4 961,00 35 164,71
Luty 51 100,00 4 987,36 766,50 1 251,95 3 968,48 43 844,00 4 961,00 35 164,71
Marzec 51 100,00 4 987,36 766,50 1 251,95 3 968,48 43 844,00 7 268,00 32 857,71
Kwiecień 51 100,00 4 987,36 766,50 1 251,95 3 968,48 43 844,00 14 030,00 26 095,71
Maj 51 100,00 356,24 54,75 1 251,95 4 449,34 49 187,00 15 740,00 29 247,72
Czerwiec 51 100,00 0,00 0,00 1 251,95 4 486,32 49 598,00 15 871,00 29 490,73
Lipiec 51 100,00 0,00 0,00 1 251,95 4 486,32 49 598,00 15 871,00 29 490,73
Sierpień 51 100,00 0,00 0,00 1 251,95 4 486,32 49 598,00 15 871,00 29 490,73
Wrzesień 51 100,00 0,00 0,00 1 251,95 4 486,32 49 598,00 15 871,00 29 490,73
Październik 51 100,00 0,00 0,00 1 251,95 4 486,32 49 598,00 15 871,00 29 490,73
Listopad 51 100,00 0,00 0,00 1 251,95 4 486,32 49 598,00 15 871,00 29 490,73
Grudzień 51 100,00 0,00 0,00 1 251,95 4 486,32 49 598,00 15 871,00 29 490,73
Rocznie 613 200,00 20 305,68 3 120,75 15 023,40 51 727,50 571 749,00 106 333,00 364 965,67
Wynagrodzenie pracownika 51 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 853 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 252 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 565 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 100,00 4 987,36 3 321,50 853,37 1 303,05 61 565,28 zł
Luty 51 100,00 4 987,36 3 321,50 853,37 1 303,05 61 565,28 zł
Marzec 51 100,00 4 987,36 3 321,50 853,37 1 303,05 61 565,28 zł
Kwiecień 51 100,00 4 987,36 3 321,50 853,37 1 303,05 61 565,28 zł
Maj 51 100,00 356,24 237,25 853,37 1 303,05 53 849,91 zł
Czerwiec 51 100,00 0,00 0,00 853,37 1 303,05 53 256,42 zł
Lipiec 51 100,00 0,00 0,00 853,37 1 303,05 53 256,42 zł
Sierpień 51 100,00 0,00 0,00 853,37 1 303,05 53 256,42 zł
Wrzesień 51 100,00 0,00 0,00 853,37 1 303,05 53 256,42 zł
Październik 51 100,00 0,00 0,00 853,37 1 303,05 53 256,42 zł
Listopad 51 100,00 0,00 0,00 853,37 1 303,05 53 256,42 zł
Grudzień 51 100,00 0,00 0,00 853,37 1 303,05 53 256,42 zł
Rocznie 613 200,00 20 305,68 13 523,25 10 240,44 15 636,60 672 905,97 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 51 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 165 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 565 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51100 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 767 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 081 zł
Zaliczka na podatek 4 353 zł
Całość - kwota brutto 51 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 100,00 4 987,36 766,50 0,00 4 081,15 36 277,00 4 353,00 36 911,75
Luty 51 100,00 4 987,36 766,50 0,00 4 081,15 36 277,00 4 353,00 36 911,75
Marzec 51 100,00 4 987,36 766,50 0,00 4 081,15 36 277,00 4 353,00 36 911,75
Kwiecień 51 100,00 4 987,36 766,50 0,00 4 081,15 36 277,00 4 353,00 36 911,75
Maj 51 100,00 356,24 54,75 0,00 4 562,01 40 551,00 4 866,00 41 260,88
Czerwiec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 40 880,00 4 906,00 41 595,40
Lipiec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 40 880,00 4 906,00 41 595,40
Sierpień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 40 880,00 4 906,00 41 595,40
Wrzesień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 40 880,00 4 906,00 41 595,40
Październik 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 40 880,00 4 906,00 41 595,40
Listopad 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 40 880,00 4 906,00 41 595,40
Grudzień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 40 880,00 4 906,00 41 595,40
Rocznie 613 200,00 20 305,68 3 120,75 0,00 53 079,61 471 819,00 3 541,00 480 075,68
Wynagrodzenie pracownika 51 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 987 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 252 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 712 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 100,00 4 987,36 3 321,50 0,00 1 303,05 60 711,91 zł
Luty 51 100,00 4 987,36 3 321,50 0,00 1 303,05 60 711,91 zł
Marzec 51 100,00 4 987,36 3 321,50 0,00 1 303,05 60 711,91 zł
Kwiecień 51 100,00 4 987,36 3 321,50 0,00 1 303,05 60 711,91 zł
Maj 51 100,00 356,24 237,25 0,00 1 303,05 52 996,54 zł
Czerwiec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 1 303,05 52 403,05 zł
Lipiec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 1 303,05 52 403,05 zł
Sierpień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 1 303,05 52 403,05 zł
Wrzesień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 1 303,05 52 403,05 zł
Październik 51 100,00 0,00 0,00 0,00 1 303,05 52 403,05 zł
Listopad 51 100,00 0,00 0,00 0,00 1 303,05 52 403,05 zł
Grudzień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 1 303,05 52 403,05 zł
Rocznie 613 200,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 636,60 662 665,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 912 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 712 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51100 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 150 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 950 zł
Całość - kwota brutto 51 100 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Luty 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Marzec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Kwiecień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Maj 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Czerwiec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Lipiec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Sierpień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Wrzesień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Październik 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Listopad 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Grudzień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 880,00 6 950,00 44 150,00
Rocznie 613 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 560,00 83 400,00 529 800,00
Wynagrodzenie pracownika 51 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 51 100 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Luty 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Marzec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Kwiecień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Maj 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Czerwiec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Lipiec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Sierpień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Wrzesień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Październik 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Listopad 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Grudzień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 100,00 zł
Rocznie 613 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 150 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 100 zł brutto poniesie łączny koszt równy 51 100 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51100 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 100 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 374 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 599 zł
Zaliczka na podatek 14 127 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 100 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 0,00 14 127,00 0,00 32 374,00
Luty 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 0,00 15 927,00 0,00 30 574,00
Marzec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 0,00 15 927,00 0,00 30 574,00
Kwiecień 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 0,00 15 927,00 0,00 30 574,00
Maj 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 0,00 15 927,00 0,00 30 574,00
Czerwiec 51 100,00 0,00 0,00 0,00 4 599,00 0,00 15 927,00 0,00 30 574,00
Lipiec 51 100,00 176,27 72,24 0,00 4 599,00 15,08 15 843,00 0,00 30 394,41
Sierpień 51 100,00 176,27 72,24 0,00 4 599,00 15,08 15 843,00 0,00 30 394,41
Wrzesień 51 100,00 176,27 72,24 0,00 4 599,00 15,08 15 843,00 0,00 30 394,41
Październik 51 100,00 176,27 72,24 0,00 4 599,00 15,08 15 843,00 0,00 30 394,41
Listopad 51 100,00 176,27 72,24 0,00 4 599,00 15,08 15 843,00 0,00 30 394,41
Grudzień 51 100,00 176,27 72,24 0,00 4 599,00 15,08 15 843,00 0,00 30 394,41
Rocznie 613 200,00 1 057,62 433,44 0,00 55 188,00 0,00 188 820,00 0,00 367 610,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 51 100 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 374 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.