Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51500 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 437 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 026 zł
Ubezpieczenie rentowe 773 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 262 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 000 zł
Zaliczka na podatek 5 003 zł
Całość - kwota brutto 51 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 500,00 5 026,40 772,50 1 261,75 3 999,54 44 189,00 5 003,00 35 436,81
Luty 51 500,00 5 026,40 772,50 1 261,75 3 999,54 44 189,00 5 003,00 35 436,81
Marzec 51 500,00 5 026,40 772,50 1 261,75 3 999,54 44 189,00 7 516,00 32 923,81
Kwiecień 51 500,00 5 026,40 772,50 1 261,75 3 999,54 44 189,00 14 140,00 26 299,81
Maj 51 500,00 200,08 30,75 1 261,75 4 500,67 49 757,00 15 922,00 29 584,75
Czerwiec 51 500,00 0,00 0,00 1 261,75 4 521,44 49 988,00 15 996,00 29 720,81
Lipiec 51 500,00 0,00 0,00 1 261,75 4 521,44 49 988,00 15 996,00 29 720,81
Sierpień 51 500,00 0,00 0,00 1 261,75 4 521,44 49 988,00 15 996,00 29 720,81
Wrzesień 51 500,00 0,00 0,00 1 261,75 4 521,44 49 988,00 15 996,00 29 720,81
Październik 51 500,00 0,00 0,00 1 261,75 4 521,44 49 988,00 15 996,00 29 720,81
Listopad 51 500,00 0,00 0,00 1 261,75 4 521,44 49 988,00 15 996,00 29 720,81
Grudzień 51 500,00 0,00 0,00 1 261,75 4 521,44 49 988,00 15 996,00 29 720,81
Rocznie 618 000,00 20 305,68 3 120,75 15 141,00 52 148,91 576 429,00 107 411,00 367 727,66
Wynagrodzenie pracownika 51 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 026 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 348 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 860 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 262 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 62 047 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 500,00 5 026,40 3 347,50 860,05 1 313,25 62 047,20 zł
Luty 51 500,00 5 026,40 3 347,50 860,05 1 313,25 62 047,20 zł
Marzec 51 500,00 5 026,40 3 347,50 860,05 1 313,25 62 047,20 zł
Kwiecień 51 500,00 5 026,40 3 347,50 860,05 1 313,25 62 047,20 zł
Maj 51 500,00 200,08 133,25 860,05 1 313,25 54 006,63 zł
Czerwiec 51 500,00 0,00 0,00 860,05 1 313,25 53 673,30 zł
Lipiec 51 500,00 0,00 0,00 860,05 1 313,25 53 673,30 zł
Sierpień 51 500,00 0,00 0,00 860,05 1 313,25 53 673,30 zł
Wrzesień 51 500,00 0,00 0,00 860,05 1 313,25 53 673,30 zł
Październik 51 500,00 0,00 0,00 860,05 1 313,25 53 673,30 zł
Listopad 51 500,00 0,00 0,00 860,05 1 313,25 53 673,30 zł
Grudzień 51 500,00 0,00 0,00 860,05 1 313,25 53 673,30 zł
Rocznie 618 000,00 20 305,68 13 523,25 10 320,60 15 759,00 677 908,53 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 51 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 437 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 62 047 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51500 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 37 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 026 zł
Ubezpieczenie rentowe 773 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 113 zł
Zaliczka na podatek 4 387 zł
Całość - kwota brutto 51 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 500,00 5 026,40 772,50 0,00 4 113,10 36 561,00 4 387,00 37 200,68
Luty 51 500,00 5 026,40 772,50 0,00 4 113,10 36 561,00 4 387,00 37 200,68
Marzec 51 500,00 5 026,40 772,50 0,00 4 113,10 36 561,00 4 387,00 37 200,68
Kwiecień 51 500,00 5 026,40 772,50 0,00 4 113,10 36 561,00 4 387,00 37 200,68
Maj 51 500,00 200,08 30,75 0,00 4 614,23 41 015,00 4 922,00 41 733,14
Czerwiec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 41 200,00 4 944,00 41 921,00
Lipiec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 41 200,00 4 944,00 41 921,00
Sierpień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 41 200,00 4 944,00 41 921,00
Wrzesień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 41 200,00 4 944,00 41 921,00
Październik 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 41 200,00 4 944,00 41 921,00
Listopad 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 41 200,00 4 944,00 41 921,00
Grudzień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 41 200,00 4 944,00 41 921,00
Rocznie 618 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 53 511,63 475 659,00 3 567,00 483 982,86
Wynagrodzenie pracownika 51 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 026 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 348 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 262 zł
FGŚP 52 zł
Cała kwota 61 187 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 500,00 5 026,40 3 347,50 0,00 1 313,25 61 187,15 zł
Luty 51 500,00 5 026,40 3 347,50 0,00 1 313,25 61 187,15 zł
Marzec 51 500,00 5 026,40 3 347,50 0,00 1 313,25 61 187,15 zł
Kwiecień 51 500,00 5 026,40 3 347,50 0,00 1 313,25 61 187,15 zł
Maj 51 500,00 200,08 133,25 0,00 1 313,25 53 146,58 zł
Czerwiec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 1 313,25 52 813,25 zł
Lipiec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 1 313,25 52 813,25 zł
Sierpień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 1 313,25 52 813,25 zł
Wrzesień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 1 313,25 52 813,25 zł
Październik 51 500,00 0,00 0,00 0,00 1 313,25 52 813,25 zł
Listopad 51 500,00 0,00 0,00 0,00 1 313,25 52 813,25 zł
Grudzień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 1 313,25 52 813,25 zł
Rocznie 618 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 759,00 667 587,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 201 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 187 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51500 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 496 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 004 zł
Całość - kwota brutto 51 500 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Luty 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Marzec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Kwiecień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Maj 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Czerwiec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Lipiec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Sierpień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Wrzesień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Październik 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Listopad 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Grudzień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 200,00 7 004,00 44 496,00
Rocznie 618 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 400,00 84 048,00 533 952,00
Wynagrodzenie pracownika 51 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 51 500 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Luty 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Marzec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Kwiecień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Maj 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Czerwiec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Lipiec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Sierpień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Wrzesień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Październik 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Listopad 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Grudzień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 500,00 zł
Rocznie 618 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 496 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 500 zł brutto poniesie łączny koszt równy 51 500 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51500 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 500 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 635 zł
Zaliczka na podatek 14 255 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 500 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 0,00 14 255,00 0,00 32 610,00
Luty 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 0,00 16 055,00 0,00 30 810,00
Marzec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 0,00 16 055,00 0,00 30 810,00
Kwiecień 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 0,00 16 055,00 0,00 30 810,00
Maj 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 0,00 16 055,00 0,00 30 810,00
Czerwiec 51 500,00 0,00 0,00 0,00 4 635,00 0,00 16 055,00 0,00 30 810,00
Lipiec 51 500,00 176,27 72,24 0,00 4 635,00 15,08 15 971,00 0,00 30 630,41
Sierpień 51 500,00 176,27 72,24 0,00 4 635,00 15,08 15 971,00 0,00 30 630,41
Wrzesień 51 500,00 176,27 72,24 0,00 4 635,00 15,08 15 971,00 0,00 30 630,41
Październik 51 500,00 176,27 72,24 0,00 4 635,00 15,08 15 971,00 0,00 30 630,41
Listopad 51 500,00 176,27 72,24 0,00 4 635,00 15,08 15 971,00 0,00 30 630,41
Grudzień 51 500,00 176,27 72,24 0,00 4 635,00 15,08 15 971,00 0,00 30 630,41
Rocznie 618 000,00 1 057,62 433,44 0,00 55 620,00 0,00 190 356,00 0,00 370 442,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 51 500 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 610 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.