Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50800 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 960 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 958 zł
Ubezpieczenie rentowe 762 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 245 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 945 zł
Zaliczka na podatek 4 930 zł
Całość - kwota brutto 50 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 800,00 4 958,08 762,00 1 244,60 3 945,18 43 585,00 4 930,00 34 960,14
Luty 50 800,00 4 958,08 762,00 1 244,60 3 945,18 43 585,00 4 930,00 34 960,14
Marzec 50 800,00 4 958,08 762,00 1 244,60 3 945,18 43 585,00 7 081,00 32 809,14
Kwiecień 50 800,00 4 958,08 762,00 1 244,60 3 945,18 43 585,00 13 947,00 25 943,14
Maj 50 800,00 473,36 72,75 1 244,60 4 410,84 48 759,00 15 603,00 28 995,45
Czerwiec 50 800,00 0,00 0,00 1 244,60 4 459,99 49 305,00 15 778,00 29 317,41
Lipiec 50 800,00 0,00 0,00 1 244,60 4 459,99 49 305,00 15 778,00 29 317,41
Sierpień 50 800,00 0,00 0,00 1 244,60 4 459,99 49 305,00 15 778,00 29 317,41
Wrzesień 50 800,00 0,00 0,00 1 244,60 4 459,99 49 305,00 15 778,00 29 317,41
Październik 50 800,00 0,00 0,00 1 244,60 4 459,99 49 305,00 15 778,00 29 317,41
Listopad 50 800,00 0,00 0,00 1 244,60 4 459,99 49 305,00 15 778,00 29 317,41
Grudzień 50 800,00 0,00 0,00 1 244,60 4 459,99 49 305,00 15 778,00 29 317,41
Rocznie 609 600,00 20 305,68 3 120,75 14 935,20 51 411,49 568 234,00 105 526,00 362 889,88
Wynagrodzenie pracownika 50 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 958 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 302 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 848 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 245 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 800,00 4 958,08 3 302,00 848,36 1 295,40 61 203,84 zł
Luty 50 800,00 4 958,08 3 302,00 848,36 1 295,40 61 203,84 zł
Marzec 50 800,00 4 958,08 3 302,00 848,36 1 295,40 61 203,84 zł
Kwiecień 50 800,00 4 958,08 3 302,00 848,36 1 295,40 61 203,84 zł
Maj 50 800,00 473,36 315,25 848,36 1 295,40 53 732,37 zł
Czerwiec 50 800,00 0,00 0,00 848,36 1 295,40 52 943,76 zł
Lipiec 50 800,00 0,00 0,00 848,36 1 295,40 52 943,76 zł
Sierpień 50 800,00 0,00 0,00 848,36 1 295,40 52 943,76 zł
Wrzesień 50 800,00 0,00 0,00 848,36 1 295,40 52 943,76 zł
Październik 50 800,00 0,00 0,00 848,36 1 295,40 52 943,76 zł
Listopad 50 800,00 0,00 0,00 848,36 1 295,40 52 943,76 zł
Grudzień 50 800,00 0,00 0,00 848,36 1 295,40 52 943,76 zł
Rocznie 609 600,00 20 305,68 13 523,25 10 180,32 15 544,80 669 154,05 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 960 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50800 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 695 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 958 zł
Ubezpieczenie rentowe 762 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 057 zł
Zaliczka na podatek 4 328 zł
Całość - kwota brutto 50 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 800,00 4 958,08 762,00 0,00 4 057,19 36 064,00 4 328,00 36 695,05
Luty 50 800,00 4 958,08 762,00 0,00 4 057,19 36 064,00 4 328,00 36 695,05
Marzec 50 800,00 4 958,08 762,00 0,00 4 057,19 36 064,00 4 328,00 36 695,05
Kwiecień 50 800,00 4 958,08 762,00 0,00 4 057,19 36 064,00 4 328,00 36 695,05
Maj 50 800,00 473,36 72,75 0,00 4 522,85 40 203,00 4 824,00 40 906,68
Czerwiec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 40 640,00 4 877,00 41 351,20
Lipiec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 40 640,00 4 877,00 41 351,20
Sierpień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 40 640,00 4 877,00 41 351,20
Wrzesień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 40 640,00 4 877,00 41 351,20
Październik 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 40 640,00 4 877,00 41 351,20
Listopad 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 40 640,00 4 877,00 41 351,20
Grudzień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 40 640,00 4 877,00 41 351,20
Rocznie 609 600,00 20 305,68 3 120,75 0,00 52 755,61 468 939,00 3 517,00 477 145,28
Wynagrodzenie pracownika 50 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 958 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 302 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 245 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 355 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 800,00 4 958,08 3 302,00 0,00 1 295,40 60 355,48 zł
Luty 50 800,00 4 958,08 3 302,00 0,00 1 295,40 60 355,48 zł
Marzec 50 800,00 4 958,08 3 302,00 0,00 1 295,40 60 355,48 zł
Kwiecień 50 800,00 4 958,08 3 302,00 0,00 1 295,40 60 355,48 zł
Maj 50 800,00 473,36 315,25 0,00 1 295,40 52 884,01 zł
Czerwiec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 1 295,40 52 095,40 zł
Lipiec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 1 295,40 52 095,40 zł
Sierpień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 1 295,40 52 095,40 zł
Wrzesień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 1 295,40 52 095,40 zł
Październik 50 800,00 0,00 0,00 0,00 1 295,40 52 095,40 zł
Listopad 50 800,00 0,00 0,00 0,00 1 295,40 52 095,40 zł
Grudzień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 1 295,40 52 095,40 zł
Rocznie 609 600,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 544,80 658 973,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 695 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 355 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50800 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 891 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 909 zł
Całość - kwota brutto 50 800 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Luty 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Marzec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Kwiecień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Maj 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Czerwiec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Lipiec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Sierpień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Wrzesień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Październik 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Listopad 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Grudzień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 640,00 6 909,00 43 891,00
Rocznie 609 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487 680,00 82 908,00 526 692,00
Wynagrodzenie pracownika 50 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 50 800 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Luty 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Marzec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Kwiecień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Maj 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Czerwiec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Lipiec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Sierpień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Wrzesień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Październik 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Listopad 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Grudzień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 800,00 zł
Rocznie 609 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 891 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 800 zł brutto poniesie łączny koszt równy 50 800 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50800 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 800 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 197 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 572 zł
Zaliczka na podatek 14 031 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 50 800 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 0,00 14 031,00 0,00 32 197,00
Luty 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 0,00 15 831,00 0,00 30 397,00
Marzec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 0,00 15 831,00 0,00 30 397,00
Kwiecień 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 0,00 15 831,00 0,00 30 397,00
Maj 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 0,00 15 831,00 0,00 30 397,00
Czerwiec 50 800,00 0,00 0,00 0,00 4 572,00 0,00 15 831,00 0,00 30 397,00
Lipiec 50 800,00 176,27 72,24 0,00 4 572,00 15,08 15 747,00 0,00 30 217,41
Sierpień 50 800,00 176,27 72,24 0,00 4 572,00 15,08 15 747,00 0,00 30 217,41
Wrzesień 50 800,00 176,27 72,24 0,00 4 572,00 15,08 15 747,00 0,00 30 217,41
Październik 50 800,00 176,27 72,24 0,00 4 572,00 15,08 15 747,00 0,00 30 217,41
Listopad 50 800,00 176,27 72,24 0,00 4 572,00 15,08 15 747,00 0,00 30 217,41
Grudzień 50 800,00 176,27 72,24 0,00 4 572,00 15,08 15 747,00 0,00 30 217,41
Rocznie 609 600,00 1 057,62 433,44 0,00 54 864,00 0,00 187 668,00 0,00 365 486,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 50 800 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 197 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.