Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51000 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 096 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 978 zł
Ubezpieczenie rentowe 765 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 250 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 961 zł
Zaliczka na podatek 4 951 zł
Całość - kwota brutto 51 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 000,00 4 977,60 765,00 1 249,50 3 960,71 43 758,00 4 951,00 35 096,19
Luty 51 000,00 4 977,60 765,00 1 249,50 3 960,71 43 758,00 4 951,00 35 096,19
Marzec 51 000,00 4 977,60 765,00 1 249,50 3 960,71 43 758,00 7 206,00 32 841,19
Kwiecień 51 000,00 4 977,60 765,00 1 249,50 3 960,71 43 758,00 14 003,00 26 044,19
Maj 51 000,00 395,28 60,75 1 249,50 4 436,50 49 044,00 15 694,00 29 163,97
Czerwiec 51 000,00 0,00 0,00 1 249,50 4 477,55 49 501,00 15 840,00 29 432,95
Lipiec 51 000,00 0,00 0,00 1 249,50 4 477,55 49 501,00 15 840,00 29 432,95
Sierpień 51 000,00 0,00 0,00 1 249,50 4 477,55 49 501,00 15 840,00 29 432,95
Wrzesień 51 000,00 0,00 0,00 1 249,50 4 477,55 49 501,00 15 840,00 29 432,95
Październik 51 000,00 0,00 0,00 1 249,50 4 477,55 49 501,00 15 840,00 29 432,95
Listopad 51 000,00 0,00 0,00 1 249,50 4 477,55 49 501,00 15 840,00 29 432,95
Grudzień 51 000,00 0,00 0,00 1 249,50 4 477,55 49 501,00 15 840,00 29 432,95
Rocznie 612 000,00 20 305,68 3 120,75 14 994,00 51 622,19 570 583,00 106 066,00 364 272,38
Wynagrodzenie pracownika 51 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 978 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 315 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 852 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 250 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 445 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 000,00 4 977,60 3 315,00 851,70 1 300,50 61 444,80 zł
Luty 51 000,00 4 977,60 3 315,00 851,70 1 300,50 61 444,80 zł
Marzec 51 000,00 4 977,60 3 315,00 851,70 1 300,50 61 444,80 zł
Kwiecień 51 000,00 4 977,60 3 315,00 851,70 1 300,50 61 444,80 zł
Maj 51 000,00 395,28 263,25 851,70 1 300,50 53 810,73 zł
Czerwiec 51 000,00 0,00 0,00 851,70 1 300,50 53 152,20 zł
Lipiec 51 000,00 0,00 0,00 851,70 1 300,50 53 152,20 zł
Sierpień 51 000,00 0,00 0,00 851,70 1 300,50 53 152,20 zł
Wrzesień 51 000,00 0,00 0,00 851,70 1 300,50 53 152,20 zł
Październik 51 000,00 0,00 0,00 851,70 1 300,50 53 152,20 zł
Listopad 51 000,00 0,00 0,00 851,70 1 300,50 53 152,20 zł
Grudzień 51 000,00 0,00 0,00 851,70 1 300,50 53 152,20 zł
Rocznie 612 000,00 20 305,68 13 523,25 10 220,40 15 606,00 671 655,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 51 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 096 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 445 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51000 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 840 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 978 zł
Ubezpieczenie rentowe 765 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 073 zł
Zaliczka na podatek 4 345 zł
Całość - kwota brutto 51 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 000,00 4 977,60 765,00 0,00 4 073,17 36 206,00 4 345,00 36 839,51
Luty 51 000,00 4 977,60 765,00 0,00 4 073,17 36 206,00 4 345,00 36 839,51
Marzec 51 000,00 4 977,60 765,00 0,00 4 073,17 36 206,00 4 345,00 36 839,51
Kwiecień 51 000,00 4 977,60 765,00 0,00 4 073,17 36 206,00 4 345,00 36 839,51
Maj 51 000,00 395,28 60,75 0,00 4 548,96 40 435,00 4 852,00 41 142,81
Czerwiec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 40 800,00 4 896,00 41 514,00
Lipiec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 40 800,00 4 896,00 41 514,00
Sierpień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 40 800,00 4 896,00 41 514,00
Wrzesień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 40 800,00 4 896,00 41 514,00
Październik 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 40 800,00 4 896,00 41 514,00
Listopad 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 40 800,00 4 896,00 41 514,00
Grudzień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 40 800,00 4 896,00 41 514,00
Rocznie 612 000,00 20 305,68 3 120,75 0,00 52 971,64 470 859,00 3 533,00 479 098,85
Wynagrodzenie pracownika 51 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 978 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 315 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 250 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 593 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 000,00 4 977,60 3 315,00 0,00 1 300,50 60 593,10 zł
Luty 51 000,00 4 977,60 3 315,00 0,00 1 300,50 60 593,10 zł
Marzec 51 000,00 4 977,60 3 315,00 0,00 1 300,50 60 593,10 zł
Kwiecień 51 000,00 4 977,60 3 315,00 0,00 1 300,50 60 593,10 zł
Maj 51 000,00 395,28 263,25 0,00 1 300,50 52 959,03 zł
Czerwiec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,50 52 300,50 zł
Lipiec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,50 52 300,50 zł
Sierpień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,50 52 300,50 zł
Wrzesień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,50 52 300,50 zł
Październik 51 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,50 52 300,50 zł
Listopad 51 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,50 52 300,50 zł
Grudzień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 1 300,50 52 300,50 zł
Rocznie 612 000,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 606,00 661 434,93 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 840 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 593 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51000 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 064 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 936 zł
Całość - kwota brutto 51 000 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Luty 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Marzec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Kwiecień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Maj 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Czerwiec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Lipiec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Sierpień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Wrzesień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Październik 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Listopad 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Grudzień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 6 936,00 44 064,00
Rocznie 612 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 600,00 83 232,00 528 768,00
Wynagrodzenie pracownika 51 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 51 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Luty 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Marzec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Kwiecień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Maj 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Czerwiec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Lipiec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Sierpień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Wrzesień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Październik 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Listopad 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Grudzień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 zł
Rocznie 612 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 000,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 064 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 000 zł brutto poniesie łączny koszt równy 51 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51000 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 000 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 315 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 590 zł
Zaliczka na podatek 14 095 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 000 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 0,00 14 095,00 0,00 32 315,00
Luty 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 0,00 15 895,00 0,00 30 515,00
Marzec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 0,00 15 895,00 0,00 30 515,00
Kwiecień 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 0,00 15 895,00 0,00 30 515,00
Maj 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 0,00 15 895,00 0,00 30 515,00
Czerwiec 51 000,00 0,00 0,00 0,00 4 590,00 0,00 15 895,00 0,00 30 515,00
Lipiec 51 000,00 176,27 72,24 0,00 4 590,00 15,08 15 811,00 0,00 30 335,41
Sierpień 51 000,00 176,27 72,24 0,00 4 590,00 15,08 15 811,00 0,00 30 335,41
Wrzesień 51 000,00 176,27 72,24 0,00 4 590,00 15,08 15 811,00 0,00 30 335,41
Październik 51 000,00 176,27 72,24 0,00 4 590,00 15,08 15 811,00 0,00 30 335,41
Listopad 51 000,00 176,27 72,24 0,00 4 590,00 15,08 15 811,00 0,00 30 335,41
Grudzień 51 000,00 176,27 72,24 0,00 4 590,00 15,08 15 811,00 0,00 30 335,41
Rocznie 612 000,00 1 057,62 433,44 0,00 55 080,00 0,00 188 436,00 0,00 366 902,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 51 000 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 315 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.