Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 51300 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 51 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 275 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 007 zł
Ubezpieczenie rentowe 770 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 257 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 984 zł
Zaliczka na podatek 4 008 zł
Całość - kwota brutto 51 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 300,00 5 006,88 769,50 1 256,85 3 984,01 44 017,00 4 008,00 36 274,76
Luty 51 300,00 5 006,88 769,50 1 256,85 3 984,01 44 017,00 4 384,00 35 898,76
Marzec 51 300,00 5 006,88 769,50 1 256,85 3 984,01 44 017,00 10 655,00 29 627,76
Kwiecień 51 300,00 377,71 58,05 1 256,85 4 464,67 49 357,00 11 950,00 33 192,72
Maj 51 300,00 0,00 0,00 1 256,85 4 503,88 49 793,00 12 055,00 33 484,27
Czerwiec 51 300,00 0,00 0,00 1 256,85 4 503,88 49 793,00 12 055,00 33 484,27
Lipiec 51 300,00 0,00 0,00 1 256,85 4 503,88 49 793,00 12 055,00 33 484,27
Sierpień 51 300,00 0,00 0,00 1 256,85 4 503,88 49 793,00 12 055,00 33 484,27
Wrzesień 51 300,00 0,00 0,00 1 256,85 4 503,88 49 793,00 12 055,00 33 484,27
Październik 51 300,00 0,00 0,00 1 256,85 4 503,88 49 793,00 12 055,00 33 484,27
Listopad 51 300,00 0,00 0,00 1 256,85 4 503,88 49 793,00 12 055,00 33 484,27
Grudzień 51 300,00 0,00 0,00 1 256,85 4 503,88 49 793,00 12 055,00 33 484,27
Rocznie 615 600,00 15 398,35 2 366,55 15 082,20 52 447,74 579 752,00 127 437,00 402 868,16
Wynagrodzenie pracownika 51 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 007 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 335 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 857 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 257 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 300,00 5 006,88 3 334,50 856,71 1 308,15 61 806,24 zł
Luty 51 300,00 5 006,88 3 334,50 856,71 1 308,15 61 806,24 zł
Marzec 51 300,00 5 006,88 3 334,50 856,71 1 308,15 61 806,24 zł
Kwiecień 51 300,00 377,71 251,55 856,71 1 308,15 54 094,12 zł
Maj 51 300,00 0,00 0,00 856,71 1 308,15 53 464,86 zł
Czerwiec 51 300,00 0,00 0,00 856,71 1 308,15 53 464,86 zł
Lipiec 51 300,00 0,00 0,00 856,71 1 308,15 53 464,86 zł
Sierpień 51 300,00 0,00 0,00 856,71 1 308,15 53 464,86 zł
Wrzesień 51 300,00 0,00 0,00 856,71 1 308,15 53 464,86 zł
Październik 51 300,00 0,00 0,00 856,71 1 308,15 53 464,86 zł
Listopad 51 300,00 0,00 0,00 856,71 1 308,15 53 464,86 zł
Grudzień 51 300,00 0,00 0,00 856,71 1 308,15 53 464,86 zł
Rocznie 615 600,00 15 398,35 10 255,05 10 280,52 15 697,80 667 231,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 51 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 275 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 51300 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 51 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 38 763 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 007 zł
Ubezpieczenie rentowe 770 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 097 zł
Zaliczka na podatek 2 663 zł
Całość - kwota brutto 51 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 300,00 5 006,88 769,50 0,00 4 097,13 36 419,00 2 663,00 38 763,49
Luty 51 300,00 5 006,88 769,50 0,00 4 097,13 36 419,00 2 663,00 38 763,49
Marzec 51 300,00 5 006,88 769,50 0,00 4 097,13 36 419,00 2 663,00 38 763,49
Kwiecień 51 300,00 377,71 58,05 0,00 4 577,78 40 691,00 2 975,00 43 311,46
Maj 51 300,00 0,00 0,00 0,00 4 617,00 41 040,00 3 001,00 43 682,00
Czerwiec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 4 617,00 41 040,00 3 001,00 43 682,00
Lipiec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 4 617,00 41 040,00 3 001,00 43 682,00
Sierpień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 4 617,00 41 040,00 3 001,00 43 682,00
Wrzesień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 4 617,00 41 040,00 3 001,00 43 682,00
Październik 51 300,00 0,00 0,00 0,00 4 617,00 41 040,00 3 001,00 43 682,00
Listopad 51 300,00 0,00 0,00 0,00 4 617,00 41 040,00 3 001,00 43 682,00
Grudzień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 4 617,00 41 040,00 3 001,00 43 682,00
Rocznie 615 600,00 15 398,35 2 366,55 0,00 53 805,17 478 268,00 34 972,00 509 057,93
Wynagrodzenie pracownika 51 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 5 007 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 335 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 257 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 950 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 300,00 5 006,88 3 334,50 0,00 1 308,15 60 949,53 zł
Luty 51 300,00 5 006,88 3 334,50 0,00 1 308,15 60 949,53 zł
Marzec 51 300,00 5 006,88 3 334,50 0,00 1 308,15 60 949,53 zł
Kwiecień 51 300,00 377,71 251,55 0,00 1 308,15 53 237,41 zł
Maj 51 300,00 0,00 0,00 0,00 1 308,15 52 608,15 zł
Czerwiec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 1 308,15 52 608,15 zł
Lipiec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 1 308,15 52 608,15 zł
Sierpień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 1 308,15 52 608,15 zł
Wrzesień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 1 308,15 52 608,15 zł
Październik 51 300,00 0,00 0,00 0,00 1 308,15 52 608,15 zł
Listopad 51 300,00 0,00 0,00 0,00 1 308,15 52 608,15 zł
Grudzień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 1 308,15 52 608,15 zł
Rocznie 615 600,00 15 398,35 10 255,05 0,00 15 697,80 656 951,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 51 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 38 763 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 950 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 51300 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 51 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 44 323 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 977 zł
Całość - kwota brutto 51 300 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Luty 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Marzec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Kwiecień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Maj 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Czerwiec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Lipiec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Sierpień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Wrzesień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Październik 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Listopad 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Grudzień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 6 977,00 44 323,00
Rocznie 615 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492 480,00 83 724,00 531 876,00
Wynagrodzenie pracownika 51 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 51 300 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Luty 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Marzec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Kwiecień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Maj 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Czerwiec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Lipiec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Sierpień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Wrzesień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Październik 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Listopad 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Grudzień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 300,00 zł
Rocznie 615 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 600,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 51 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 44 323 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 300 zł brutto poniesie łączny koszt równy 51 300 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 51300 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 51 300 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 42 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 8 348 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 51 300 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 51 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 8 348,00 0,00 42 570,19
Luty 51 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 10 909,00 0,00 40 009,19
Marzec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16 043,00 0,00 34 875,19
Kwiecień 51 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16 043,00 0,00 34 875,19
Maj 51 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16 043,00 0,00 34 875,19
Czerwiec 51 300,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 16 043,00 0,00 34 875,19
Lipiec 51 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 965,00 0,00 34 707,99
Sierpień 51 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 965,00 0,00 34 707,99
Wrzesień 51 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 965,00 0,00 34 707,99
Październik 51 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 965,00 0,00 34 707,99
Listopad 51 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 965,00 0,00 34 707,99
Grudzień 51 300,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 15 965,00 0,00 34 707,99
Rocznie 615 600,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 179 219,00 0,00 430 328,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 51 300 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 42 570 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ