Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 34 892 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 948 zł
Ubezpieczenie rentowe 761 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 242 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 937 zł
Zaliczka na podatek 4 920 zł
Całość - kwota brutto 50 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 700,00 4 948,32 760,50 1 242,15 3 937,41 43 499,00 4 920,00 34 891,62
Luty 50 700,00 4 948,32 760,50 1 242,15 3 937,41 43 499,00 4 920,00 34 891,62
Marzec 50 700,00 4 948,32 760,50 1 242,15 3 937,41 43 499,00 7 019,00 32 792,62
Kwiecień 50 700,00 4 948,32 760,50 1 242,15 3 937,41 43 499,00 13 920,00 25 891,62
Maj 50 700,00 512,40 78,75 1 242,15 4 398,00 48 617,00 15 557,00 28 911,70
Czerwiec 50 700,00 0,00 0,00 1 242,15 4 451,21 49 208,00 15 747,00 29 259,64
Lipiec 50 700,00 0,00 0,00 1 242,15 4 451,21 49 208,00 15 747,00 29 259,64
Sierpień 50 700,00 0,00 0,00 1 242,15 4 451,21 49 208,00 15 747,00 29 259,64
Wrzesień 50 700,00 0,00 0,00 1 242,15 4 451,21 49 208,00 15 747,00 29 259,64
Październik 50 700,00 0,00 0,00 1 242,15 4 451,21 49 208,00 15 747,00 29 259,64
Listopad 50 700,00 0,00 0,00 1 242,15 4 451,21 49 208,00 15 747,00 29 259,64
Grudzień 50 700,00 0,00 0,00 1 242,15 4 451,21 49 208,00 15 747,00 29 259,64
Rocznie 608 400,00 20 305,68 3 120,75 14 905,80 51 306,11 567 069,00 105 252,00 362 196,66
Wynagrodzenie pracownika 50 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 948 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 296 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 847 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 242 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 083 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 700,00 4 948,32 3 295,50 846,69 1 292,85 61 083,36 zł
Luty 50 700,00 4 948,32 3 295,50 846,69 1 292,85 61 083,36 zł
Marzec 50 700,00 4 948,32 3 295,50 846,69 1 292,85 61 083,36 zł
Kwiecień 50 700,00 4 948,32 3 295,50 846,69 1 292,85 61 083,36 zł
Maj 50 700,00 512,40 341,25 846,69 1 292,85 53 693,19 zł
Czerwiec 50 700,00 0,00 0,00 846,69 1 292,85 52 839,54 zł
Lipiec 50 700,00 0,00 0,00 846,69 1 292,85 52 839,54 zł
Sierpień 50 700,00 0,00 0,00 846,69 1 292,85 52 839,54 zł
Wrzesień 50 700,00 0,00 0,00 846,69 1 292,85 52 839,54 zł
Październik 50 700,00 0,00 0,00 846,69 1 292,85 52 839,54 zł
Listopad 50 700,00 0,00 0,00 846,69 1 292,85 52 839,54 zł
Grudzień 50 700,00 0,00 0,00 846,69 1 292,85 52 839,54 zł
Rocznie 608 400,00 20 305,68 13 523,25 10 160,28 15 514,20 667 903,41 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 34 892 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 083 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 948 zł
Ubezpieczenie rentowe 761 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 049 zł
Zaliczka na podatek 4 319 zł
Całość - kwota brutto 50 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 700,00 4 948,32 760,50 0,00 4 049,21 35 993,00 4 319,00 36 622,81
Luty 50 700,00 4 948,32 760,50 0,00 4 049,21 35 993,00 4 319,00 36 622,81
Marzec 50 700,00 4 948,32 760,50 0,00 4 049,21 35 993,00 4 319,00 36 622,81
Kwiecień 50 700,00 4 948,32 760,50 0,00 4 049,21 35 993,00 4 319,00 36 622,81
Maj 50 700,00 512,40 78,75 0,00 4 509,80 40 087,00 4 810,00 40 788,61
Czerwiec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 40 560,00 4 867,00 41 269,80
Lipiec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 40 560,00 4 867,00 41 269,80
Sierpień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 40 560,00 4 867,00 41 269,80
Wrzesień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 40 560,00 4 867,00 41 269,80
Październik 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 40 560,00 4 867,00 41 269,80
Listopad 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 40 560,00 4 867,00 41 269,80
Grudzień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 40 560,00 4 867,00 41 269,80
Rocznie 608 400,00 20 305,68 3 120,75 0,00 52 647,64 467 979,00 3 509,00 476 168,45
Wynagrodzenie pracownika 50 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 948 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 296 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 242 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 237 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 700,00 4 948,32 3 295,50 0,00 1 292,85 60 236,67 zł
Luty 50 700,00 4 948,32 3 295,50 0,00 1 292,85 60 236,67 zł
Marzec 50 700,00 4 948,32 3 295,50 0,00 1 292,85 60 236,67 zł
Kwiecień 50 700,00 4 948,32 3 295,50 0,00 1 292,85 60 236,67 zł
Maj 50 700,00 512,40 341,25 0,00 1 292,85 52 846,50 zł
Czerwiec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 1 292,85 51 992,85 zł
Lipiec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 1 292,85 51 992,85 zł
Sierpień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 1 292,85 51 992,85 zł
Wrzesień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 1 292,85 51 992,85 zł
Październik 50 700,00 0,00 0,00 0,00 1 292,85 51 992,85 zł
Listopad 50 700,00 0,00 0,00 0,00 1 292,85 51 992,85 zł
Grudzień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 1 292,85 51 992,85 zł
Rocznie 608 400,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 514,20 657 743,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 623 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 237 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 805 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 895 zł
Całość - kwota brutto 50 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Luty 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Marzec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Kwiecień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Maj 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Czerwiec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Lipiec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Sierpień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Wrzesień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Październik 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Listopad 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Grudzień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 895,00 43 805,00
Rocznie 608 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486 720,00 82 740,00 525 660,00
Wynagrodzenie pracownika 50 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 50 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Luty 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Marzec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Kwiecień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Maj 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Czerwiec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Lipiec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Sierpień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Wrzesień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Październik 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Listopad 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Grudzień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł
Rocznie 608 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 805 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 50 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 138 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 563 zł
Zaliczka na podatek 13 999 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 50 700 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 0,00 13 999,00 0,00 32 138,00
Luty 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 0,00 15 799,00 0,00 30 338,00
Marzec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 0,00 15 799,00 0,00 30 338,00
Kwiecień 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 0,00 15 799,00 0,00 30 338,00
Maj 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 0,00 15 799,00 0,00 30 338,00
Czerwiec 50 700,00 0,00 0,00 0,00 4 563,00 0,00 15 799,00 0,00 30 338,00
Lipiec 50 700,00 176,27 72,24 0,00 4 563,00 15,08 15 715,00 0,00 30 158,41
Sierpień 50 700,00 176,27 72,24 0,00 4 563,00 15,08 15 715,00 0,00 30 158,41
Wrzesień 50 700,00 176,27 72,24 0,00 4 563,00 15,08 15 715,00 0,00 30 158,41
Październik 50 700,00 176,27 72,24 0,00 4 563,00 15,08 15 715,00 0,00 30 158,41
Listopad 50 700,00 176,27 72,24 0,00 4 563,00 15,08 15 715,00 0,00 30 158,41
Grudzień 50 700,00 176,27 72,24 0,00 4 563,00 15,08 15 715,00 0,00 30 158,41
Rocznie 608 400,00 1 057,62 433,44 0,00 54 756,00 0,00 187 284,00 0,00 364 778,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 50 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 138 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.