Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50900 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 35 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 968 zł
Ubezpieczenie rentowe 764 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 247 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 3 953 zł
Zaliczka na podatek 4 941 zł
Całość - kwota brutto 50 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 900,00 4 967,84 763,50 1 247,05 3 952,94 43 672,00 4 941,00 35 027,67
Luty 50 900,00 4 967,84 763,50 1 247,05 3 952,94 43 672,00 4 941,00 35 027,67
Marzec 50 900,00 4 967,84 763,50 1 247,05 3 952,94 43 672,00 7 144,00 32 824,67
Kwiecień 50 900,00 4 967,84 763,50 1 247,05 3 952,94 43 672,00 13 975,00 25 993,67
Maj 50 900,00 434,32 66,75 1 247,05 4 423,67 48 902,00 15 649,00 29 079,21
Czerwiec 50 900,00 0,00 0,00 1 247,05 4 468,77 49 403,00 15 809,00 29 375,18
Lipiec 50 900,00 0,00 0,00 1 247,05 4 468,77 49 403,00 15 809,00 29 375,18
Sierpień 50 900,00 0,00 0,00 1 247,05 4 468,77 49 403,00 15 809,00 29 375,18
Wrzesień 50 900,00 0,00 0,00 1 247,05 4 468,77 49 403,00 15 809,00 29 375,18
Październik 50 900,00 0,00 0,00 1 247,05 4 468,77 49 403,00 15 809,00 29 375,18
Listopad 50 900,00 0,00 0,00 1 247,05 4 468,77 49 403,00 15 809,00 29 375,18
Grudzień 50 900,00 0,00 0,00 1 247,05 4 468,77 49 403,00 15 809,00 29 375,18
Rocznie 610 800,00 20 305,68 3 120,75 14 964,60 51 516,82 569 411,00 105 794,00 363 579,15
Wynagrodzenie pracownika 50 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 968 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 309 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 850 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 247 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 61 324 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 900,00 4 967,84 3 308,50 850,03 1 297,95 61 324,32 zł
Luty 50 900,00 4 967,84 3 308,50 850,03 1 297,95 61 324,32 zł
Marzec 50 900,00 4 967,84 3 308,50 850,03 1 297,95 61 324,32 zł
Kwiecień 50 900,00 4 967,84 3 308,50 850,03 1 297,95 61 324,32 zł
Maj 50 900,00 434,32 289,25 850,03 1 297,95 53 771,55 zł
Czerwiec 50 900,00 0,00 0,00 850,03 1 297,95 53 047,98 zł
Lipiec 50 900,00 0,00 0,00 850,03 1 297,95 53 047,98 zł
Sierpień 50 900,00 0,00 0,00 850,03 1 297,95 53 047,98 zł
Wrzesień 50 900,00 0,00 0,00 850,03 1 297,95 53 047,98 zł
Październik 50 900,00 0,00 0,00 850,03 1 297,95 53 047,98 zł
Listopad 50 900,00 0,00 0,00 850,03 1 297,95 53 047,98 zł
Grudzień 50 900,00 0,00 0,00 850,03 1 297,95 53 047,98 zł
Rocznie 610 800,00 20 305,68 13 523,25 10 200,36 15 575,40 670 404,69 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 50 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 35 028 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 61 324 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50900 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 36 767 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 968 zł
Ubezpieczenie rentowe 764 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 065 zł
Zaliczka na podatek 4 336 zł
Całość - kwota brutto 50 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 900,00 4 967,84 763,50 0,00 4 065,18 36 135,00 4 336,00 36 767,28
Luty 50 900,00 4 967,84 763,50 0,00 4 065,18 36 135,00 4 336,00 36 767,28
Marzec 50 900,00 4 967,84 763,50 0,00 4 065,18 36 135,00 4 336,00 36 767,28
Kwiecień 50 900,00 4 967,84 763,50 0,00 4 065,18 36 135,00 4 336,00 36 767,28
Maj 50 900,00 434,32 66,75 0,00 4 535,90 40 319,00 4 838,00 41 024,75
Czerwiec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 40 720,00 4 886,00 41 432,60
Lipiec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 40 720,00 4 886,00 41 432,60
Sierpień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 40 720,00 4 886,00 41 432,60
Wrzesień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 40 720,00 4 886,00 41 432,60
Październik 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 40 720,00 4 886,00 41 432,60
Listopad 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 40 720,00 4 886,00 41 432,60
Grudzień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 40 720,00 4 886,00 41 432,60
Rocznie 610 800,00 20 305,68 3 120,75 0,00 52 863,62 469 899,00 3 521,00 478 122,07
Wynagrodzenie pracownika 50 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 4 968 zł
Ubezpieczenie rentowe 3 309 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 247 zł
FGŚP 51 zł
Cała kwota 60 474 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 900,00 4 967,84 3 308,50 0,00 1 297,95 60 474,29 zł
Luty 50 900,00 4 967,84 3 308,50 0,00 1 297,95 60 474,29 zł
Marzec 50 900,00 4 967,84 3 308,50 0,00 1 297,95 60 474,29 zł
Kwiecień 50 900,00 4 967,84 3 308,50 0,00 1 297,95 60 474,29 zł
Maj 50 900,00 434,32 289,25 0,00 1 297,95 52 921,52 zł
Czerwiec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 1 297,95 52 197,95 zł
Lipiec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 1 297,95 52 197,95 zł
Sierpień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 1 297,95 52 197,95 zł
Wrzesień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 1 297,95 52 197,95 zł
Październik 50 900,00 0,00 0,00 0,00 1 297,95 52 197,95 zł
Listopad 50 900,00 0,00 0,00 0,00 1 297,95 52 197,95 zł
Grudzień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 1 297,95 52 197,95 zł
Rocznie 610 800,00 20 305,68 13 523,25 0,00 15 575,40 660 204,33 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 50 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 767 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 60 474 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50900 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 43 978 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 6 922 zł
Całość - kwota brutto 50 900 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Luty 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Marzec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Kwiecień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Maj 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Czerwiec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Lipiec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Sierpień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Wrzesień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Październik 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Listopad 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Grudzień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 720,00 6 922,00 43 978,00
Rocznie 610 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 640,00 83 064,00 527 736,00
Wynagrodzenie pracownika 50 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 50 900 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Luty 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Marzec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Kwiecień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Maj 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Czerwiec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Lipiec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Sierpień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Wrzesień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Październik 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Listopad 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Grudzień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 900,00 zł
Rocznie 610 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 50 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 978 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 900 zł brutto poniesie łączny koszt równy 50 900 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50900 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 900 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 32 256 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 4 581 zł
Zaliczka na podatek 14 063 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 50 900 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 0,00 14 063,00 0,00 32 256,00
Luty 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 0,00 15 863,00 0,00 30 456,00
Marzec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 0,00 15 863,00 0,00 30 456,00
Kwiecień 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 0,00 15 863,00 0,00 30 456,00
Maj 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 0,00 15 863,00 0,00 30 456,00
Czerwiec 50 900,00 0,00 0,00 0,00 4 581,00 0,00 15 863,00 0,00 30 456,00
Lipiec 50 900,00 176,27 72,24 0,00 4 581,00 15,08 15 779,00 0,00 30 276,41
Sierpień 50 900,00 176,27 72,24 0,00 4 581,00 15,08 15 779,00 0,00 30 276,41
Wrzesień 50 900,00 176,27 72,24 0,00 4 581,00 15,08 15 779,00 0,00 30 276,41
Październik 50 900,00 176,27 72,24 0,00 4 581,00 15,08 15 779,00 0,00 30 276,41
Listopad 50 900,00 176,27 72,24 0,00 4 581,00 15,08 15 779,00 0,00 30 276,41
Grudzień 50 900,00 176,27 72,24 0,00 4 581,00 15,08 15 779,00 0,00 30 276,41
Rocznie 610 800,00 1 057,62 433,44 0,00 54 972,00 0,00 188 052,00 0,00 366 194,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 50 900 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 32 256 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.