Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 948 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 068 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 744 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 528 zł
Zaliczka na podatek 7 041 zł
Całość - kwota brutto 71 187 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 71 187,00 6 947,85 1 067,81 1 744,08 5 528,45 61 177,00 7 041,00 48 857,81
Luty 71 187,00 6 947,85 1 067,81 1 744,08 5 528,45 61 177,00 7 512,00 48 386,81
Marzec 71 187,00 6 409,98 985,13 1 744,08 5 584,30 61 798,00 19 775,00 36 688,51
Kwiecień 71 187,00 0,00 0,00 1 744,08 6 249,86 69 193,00 22 142,00 41 051,06
Maj 71 187,00 0,00 0,00 1 744,08 6 249,86 69 193,00 22 142,00 41 051,06
Czerwiec 71 187,00 0,00 0,00 1 744,08 6 249,86 69 193,00 22 142,00 41 051,06
Lipiec 71 187,00 0,00 0,00 1 744,08 6 249,86 69 193,00 22 142,00 41 051,06
Sierpień 71 187,00 0,00 0,00 1 744,08 6 249,86 69 193,00 22 142,00 41 051,06
Wrzesień 71 187,00 0,00 0,00 1 744,08 6 249,86 69 193,00 22 142,00 41 051,06
Październik 71 187,00 0,00 0,00 1 744,08 6 249,86 69 193,00 22 142,00 41 051,06
Listopad 71 187,00 0,00 0,00 1 744,08 6 249,86 69 193,00 22 142,00 41 051,06
Grudzień 71 187,00 0,00 0,00 1 744,08 6 249,86 69 193,00 22 142,00 41 051,06
Rocznie 854 244,00 20 305,68 3 120,75 20 928,96 72 889,94 806 889,00 160 716,00 503 392,67
Wynagrodzenie pracownika 71 187 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 948 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 627 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 189 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 744 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 85 766 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 71 187,00 6 947,85 4 627,16 1 188,82 1 815,27 85 766,10 zł
Luty 71 187,00 6 947,85 4 627,16 1 188,82 1 815,27 85 766,10 zł
Marzec 71 187,00 6 409,98 4 268,93 1 188,82 1 815,27 84 870,00 zł
Kwiecień 71 187,00 0,00 0,00 1 188,82 1 815,27 74 191,09 zł
Maj 71 187,00 0,00 0,00 1 188,82 1 815,27 74 191,09 zł
Czerwiec 71 187,00 0,00 0,00 1 188,82 1 815,27 74 191,09 zł
Lipiec 71 187,00 0,00 0,00 1 188,82 1 815,27 74 191,09 zł
Sierpień 71 187,00 0,00 0,00 1 188,82 1 815,27 74 191,09 zł
Wrzesień 71 187,00 0,00 0,00 1 188,82 1 815,27 74 191,09 zł
Październik 71 187,00 0,00 0,00 1 188,82 1 815,27 74 191,09 zł
Listopad 71 187,00 0,00 0,00 1 188,82 1 815,27 74 191,09 zł
Grudzień 71 187,00 0,00 0,00 1 188,82 1 815,27 74 191,09 zł
Rocznie 854 244,00 20 305,68 13 523,25 14 265,84 21 783,24 924 122,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 71 187 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 858 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 858 zł netto poniesie łączny koszt równy 85 766 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 088 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 999 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 317 zł
Zaliczka na podatek 5 671 zł
Całość - kwota brutto 66 572 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 572,00 6 497,43 998,58 0,00 5 316,84 47 261,00 5 671,00 48 087,83
Luty 66 572,00 6 497,43 998,58 0,00 5 316,84 47 261,00 5 671,00 48 087,83
Marzec 66 572,00 6 497,43 998,58 0,00 5 316,84 47 261,00 5 671,00 48 087,83
Kwiecień 66 572,00 813,39 125,01 0,00 5 907,02 52 507,00 6 301,00 53 425,74
Maj 66 572,00 0,00 0,00 0,00 5 991,48 53 258,00 6 391,00 54 189,56
Czerwiec 66 572,00 0,00 0,00 0,00 5 991,48 53 258,00 6 391,00 54 189,56
Lipiec 66 572,00 0,00 0,00 0,00 5 991,48 53 258,00 6 391,00 54 189,56
Sierpień 66 572,00 0,00 0,00 0,00 5 991,48 53 258,00 6 391,00 54 189,56
Wrzesień 66 572,00 0,00 0,00 0,00 5 991,48 53 258,00 6 391,00 54 189,56
Październik 66 572,00 0,00 0,00 0,00 5 991,48 53 258,00 6 391,00 54 189,56
Listopad 66 572,00 0,00 0,00 0,00 5 991,48 53 258,00 6 391,00 54 189,56
Grudzień 66 572,00 0,00 0,00 0,00 5 991,48 53 258,00 6 391,00 54 189,56
Rocznie 798 864,00 20 305,68 3 120,75 0,00 69 789,38 620 354,00 4 648,00 631 205,71
Wynagrodzenie pracownika 66 572 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 497 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 631 zł
FGŚP 67 zł
Cała kwota 79 094 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 572,00 6 497,43 4 327,18 0,00 1 697,58 79 094,19 zł
Luty 66 572,00 6 497,43 4 327,18 0,00 1 697,58 79 094,19 zł
Marzec 66 572,00 6 497,43 4 327,18 0,00 1 697,58 79 094,19 zł
Kwiecień 66 572,00 813,39 541,71 0,00 1 697,58 69 624,68 zł
Maj 66 572,00 0,00 0,00 0,00 1 697,58 68 269,58 zł
Czerwiec 66 572,00 0,00 0,00 0,00 1 697,58 68 269,58 zł
Lipiec 66 572,00 0,00 0,00 0,00 1 697,58 68 269,58 zł
Sierpień 66 572,00 0,00 0,00 0,00 1 697,58 68 269,58 zł
Wrzesień 66 572,00 0,00 0,00 0,00 1 697,58 68 269,58 zł
Październik 66 572,00 0,00 0,00 0,00 1 697,58 68 269,58 zł
Listopad 66 572,00 0,00 0,00 0,00 1 697,58 68 269,58 zł
Grudzień 66 572,00 0,00 0,00 0,00 1 697,58 68 269,58 zł
Rocznie 798 864,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 370,96 853 063,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 66 572 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 088 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 088 zł netto poniesie łączny koszt równy 79 094 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 918 zł
Całość - kwota brutto 58 218 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Luty 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Marzec 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Kwiecień 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Maj 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Czerwiec 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Lipiec 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Sierpień 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Wrzesień 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Październik 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Listopad 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Grudzień 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 574,00 7 918,00 50 300,00
Rocznie 698 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558 888,00 95 016,00 603 600,00
Wynagrodzenie pracownika 58 218 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 58 218 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Luty 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Marzec 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Kwiecień 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Maj 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Czerwiec 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Lipiec 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Sierpień 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Wrzesień 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Październik 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Listopad 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Grudzień 58 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 218,00 zł
Rocznie 698 616,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698 616,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 218 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 58 218 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 988 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 455 zł
Zaliczka na podatek 17 171 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 614 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 614,00 0,00 0,00 0,00 5 455,26 0,00 17 171,00 0,00 37 987,74
Luty 60 614,00 0,00 0,00 0,00 5 455,26 0,00 18 971,00 0,00 36 187,74
Marzec 60 614,00 0,00 0,00 0,00 5 455,26 0,00 18 971,00 0,00 36 187,74
Kwiecień 60 614,00 0,00 0,00 0,00 5 455,26 0,00 18 971,00 0,00 36 187,74
Maj 60 614,00 0,00 0,00 0,00 5 455,26 0,00 18 971,00 0,00 36 187,74
Czerwiec 60 614,00 0,00 0,00 0,00 5 455,26 0,00 18 971,00 0,00 36 187,74
Lipiec 60 614,00 176,27 72,24 0,00 5 455,26 15,08 18 887,00 0,00 36 008,15
Sierpień 60 614,00 176,27 72,24 0,00 5 455,26 15,08 18 887,00 0,00 36 008,15
Wrzesień 60 614,00 176,27 72,24 0,00 5 455,26 15,08 18 887,00 0,00 36 008,15
Październik 60 614,00 176,27 72,24 0,00 5 455,26 15,08 18 887,00 0,00 36 008,15
Listopad 60 614,00 176,27 72,24 0,00 5 455,26 15,08 18 887,00 0,00 36 008,15
Grudzień 60 614,00 176,27 72,24 0,00 5 455,26 15,08 18 887,00 0,00 36 008,15
Rocznie 727 368,00 1 057,62 433,44 0,00 65 463,12 0,00 225 348,00 0,00 434 975,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 614 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 988 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.