Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 664 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 920 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 064 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 737 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 506 zł
Zaliczka na podatek 7 012 zł
Całość - kwota brutto 70 903 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 70 903,00 6 920,13 1 063,55 1 737,12 5 506,40 60 932,00 7 012,00 48 663,80
Luty 70 903,00 6 920,13 1 063,55 1 737,12 5 506,40 60 932,00 7 385,00 48 290,80
Marzec 70 903,00 6 465,42 993,65 1 737,12 5 553,61 61 457,00 19 666,00 36 487,20
Kwiecień 70 903,00 0,00 0,00 1 737,12 6 224,93 68 916,00 22 053,00 40 887,95
Maj 70 903,00 0,00 0,00 1 737,12 6 224,93 68 916,00 22 053,00 40 887,95
Czerwiec 70 903,00 0,00 0,00 1 737,12 6 224,93 68 916,00 22 053,00 40 887,95
Lipiec 70 903,00 0,00 0,00 1 737,12 6 224,93 68 916,00 22 053,00 40 887,95
Sierpień 70 903,00 0,00 0,00 1 737,12 6 224,93 68 916,00 22 053,00 40 887,95
Wrzesień 70 903,00 0,00 0,00 1 737,12 6 224,93 68 916,00 22 053,00 40 887,95
Październik 70 903,00 0,00 0,00 1 737,12 6 224,93 68 916,00 22 053,00 40 887,95
Listopad 70 903,00 0,00 0,00 1 737,12 6 224,93 68 916,00 22 053,00 40 887,95
Grudzień 70 903,00 0,00 0,00 1 737,12 6 224,93 68 916,00 22 053,00 40 887,95
Rocznie 850 836,00 20 305,68 3 120,75 20 845,44 72 590,78 803 565,00 159 948,00 501 433,35
Wynagrodzenie pracownika 70 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 920 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 609 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 184 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 737 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 85 424 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 70 903,00 6 920,13 4 608,70 1 184,08 1 808,02 85 423,93 zł
Luty 70 903,00 6 920,13 4 608,70 1 184,08 1 808,02 85 423,93 zł
Marzec 70 903,00 6 465,42 4 305,85 1 184,08 1 808,02 84 666,37 zł
Kwiecień 70 903,00 0,00 0,00 1 184,08 1 808,02 73 895,10 zł
Maj 70 903,00 0,00 0,00 1 184,08 1 808,02 73 895,10 zł
Czerwiec 70 903,00 0,00 0,00 1 184,08 1 808,02 73 895,10 zł
Lipiec 70 903,00 0,00 0,00 1 184,08 1 808,02 73 895,10 zł
Sierpień 70 903,00 0,00 0,00 1 184,08 1 808,02 73 895,10 zł
Wrzesień 70 903,00 0,00 0,00 1 184,08 1 808,02 73 895,10 zł
Październik 70 903,00 0,00 0,00 1 184,08 1 808,02 73 895,10 zł
Listopad 70 903,00 0,00 0,00 1 184,08 1 808,02 73 895,10 zł
Grudzień 70 903,00 0,00 0,00 1 184,08 1 808,02 73 895,10 zł
Rocznie 850 836,00 20 305,68 13 523,25 14 208,96 21 696,24 920 570,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 70 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 664 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 664 zł netto poniesie łączny koszt równy 85 424 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 995 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 296 zł
Zaliczka na podatek 5 649 zł
Całość - kwota brutto 66 307 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 307,00 6 471,56 994,61 0,00 5 295,67 47 073,00 5 649,00 47 896,40
Luty 66 307,00 6 471,56 994,61 0,00 5 295,67 47 073,00 5 649,00 47 896,40
Marzec 66 307,00 6 471,56 994,61 0,00 5 295,67 47 073,00 5 649,00 47 896,40
Kwiecień 66 307,00 891,00 136,92 0,00 5 875,12 52 223,00 6 267,00 53 137,20
Maj 66 307,00 0,00 0,00 0,00 5 967,63 53 046,00 6 366,00 53 973,85
Czerwiec 66 307,00 0,00 0,00 0,00 5 967,63 53 046,00 6 366,00 53 973,85
Lipiec 66 307,00 0,00 0,00 0,00 5 967,63 53 046,00 6 366,00 53 973,85
Sierpień 66 307,00 0,00 0,00 0,00 5 967,63 53 046,00 6 366,00 53 973,85
Wrzesień 66 307,00 0,00 0,00 0,00 5 967,63 53 046,00 6 366,00 53 973,85
Październik 66 307,00 0,00 0,00 0,00 5 967,63 53 046,00 6 366,00 53 973,85
Listopad 66 307,00 0,00 0,00 0,00 5 967,63 53 046,00 6 366,00 53 973,85
Grudzień 66 307,00 0,00 0,00 0,00 5 967,63 53 046,00 6 366,00 53 973,85
Rocznie 795 684,00 20 305,68 3 120,75 0,00 69 503,17 617 810,00 4 635,00 628 617,20
Wynagrodzenie pracownika 66 307 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 625 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 78 779 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 307,00 6 471,56 4 309,96 0,00 1 690,83 78 779,35 zł
Luty 66 307,00 6 471,56 4 309,96 0,00 1 690,83 78 779,35 zł
Marzec 66 307,00 6 471,56 4 309,96 0,00 1 690,83 78 779,35 zł
Kwiecień 66 307,00 891,00 593,37 0,00 1 690,83 69 482,20 zł
Maj 66 307,00 0,00 0,00 0,00 1 690,83 67 997,83 zł
Czerwiec 66 307,00 0,00 0,00 0,00 1 690,83 67 997,83 zł
Lipiec 66 307,00 0,00 0,00 0,00 1 690,83 67 997,83 zł
Sierpień 66 307,00 0,00 0,00 0,00 1 690,83 67 997,83 zł
Wrzesień 66 307,00 0,00 0,00 0,00 1 690,83 67 997,83 zł
Październik 66 307,00 0,00 0,00 0,00 1 690,83 67 997,83 zł
Listopad 66 307,00 0,00 0,00 0,00 1 690,83 67 997,83 zł
Grudzień 66 307,00 0,00 0,00 0,00 1 690,83 67 997,83 zł
Rocznie 795 684,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 289,96 849 802,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 66 307 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 896 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 896 zł netto poniesie łączny koszt równy 78 779 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 886 zł
Całość - kwota brutto 57 986 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Luty 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Marzec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Kwiecień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Maj 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Czerwiec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Lipiec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Sierpień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Wrzesień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Październik 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Listopad 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Grudzień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Rocznie 695 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556 668,00 94 632,00 601 200,00
Wynagrodzenie pracownika 57 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 57 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Luty 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Marzec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Kwiecień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Maj 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Czerwiec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Lipiec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Sierpień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Wrzesień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Październik 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Listopad 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Grudzień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Rocznie 695 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 986 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 845 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 434 zł
Zaliczka na podatek 17 094 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 373 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 373,00 0,00 0,00 0,00 5 433,57 0,00 17 094,00 0,00 37 845,43
Luty 60 373,00 0,00 0,00 0,00 5 433,57 0,00 18 894,00 0,00 36 045,43
Marzec 60 373,00 0,00 0,00 0,00 5 433,57 0,00 18 894,00 0,00 36 045,43
Kwiecień 60 373,00 0,00 0,00 0,00 5 433,57 0,00 18 894,00 0,00 36 045,43
Maj 60 373,00 0,00 0,00 0,00 5 433,57 0,00 18 894,00 0,00 36 045,43
Czerwiec 60 373,00 0,00 0,00 0,00 5 433,57 0,00 18 894,00 0,00 36 045,43
Lipiec 60 373,00 176,27 72,24 0,00 5 433,57 15,08 18 810,00 0,00 35 865,84
Sierpień 60 373,00 176,27 72,24 0,00 5 433,57 15,08 18 810,00 0,00 35 865,84
Wrzesień 60 373,00 176,27 72,24 0,00 5 433,57 15,08 18 810,00 0,00 35 865,84
Październik 60 373,00 176,27 72,24 0,00 5 433,57 15,08 18 810,00 0,00 35 865,84
Listopad 60 373,00 176,27 72,24 0,00 5 433,57 15,08 18 810,00 0,00 35 865,84
Grudzień 60 373,00 176,27 72,24 0,00 5 433,57 15,08 18 810,00 0,00 35 865,84
Rocznie 724 476,00 1 057,62 433,44 0,00 65 202,84 0,00 224 424,00 0,00 433 267,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 845 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.