Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50100 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 51 244 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 919 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 063 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 737 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 506 zł
Zaliczka na podatek 4 426 zł
Całość - kwota brutto 70 895 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 70 895,00 6 919,35 1 063,43 1 736,93 5 505,78 60 925,00 4 426,00 51 243,51
Luty 70 895,00 6 919,35 1 063,43 1 736,93 5 505,78 60 925,00 4 704,00 50 965,51
Marzec 70 895,00 3 500,92 538,04 1 736,93 5 860,72 64 869,00 14 897,00 44 361,39
Kwiecień 70 895,00 0,00 0,00 1 736,93 6 224,23 68 908,00 15 826,00 47 107,84
Maj 70 895,00 0,00 0,00 1 736,93 6 224,23 68 908,00 15 826,00 47 107,84
Czerwiec 70 895,00 0,00 0,00 1 736,93 6 224,23 68 908,00 15 826,00 47 107,84
Lipiec 70 895,00 0,00 0,00 1 736,93 6 224,23 68 908,00 15 826,00 47 107,84
Sierpień 70 895,00 0,00 0,00 1 736,93 6 224,23 68 908,00 15 826,00 47 107,84
Wrzesień 70 895,00 0,00 0,00 1 736,93 6 224,23 68 908,00 15 826,00 47 107,84
Październik 70 895,00 0,00 0,00 1 736,93 6 224,23 68 908,00 15 826,00 47 107,84
Listopad 70 895,00 0,00 0,00 1 736,93 6 224,23 68 908,00 15 826,00 47 107,84
Grudzień 70 895,00 0,00 0,00 1 736,93 6 224,23 68 908,00 15 826,00 47 107,84
Rocznie 850 740,00 17 339,62 2 664,90 20 843,16 72 890,35 806 891,00 166 461,00 570 540,97
Wynagrodzenie pracownika 70 895 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 919 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 608 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 184 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 737 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 85 414 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 70 895,00 6 919,35 4 608,18 1 183,95 1 807,83 85 414,31 zł
Luty 70 895,00 6 919,35 4 608,18 1 183,95 1 807,83 85 414,31 zł
Marzec 70 895,00 3 500,92 2 331,54 1 183,95 1 807,83 79 719,24 zł
Kwiecień 70 895,00 0,00 0,00 1 183,95 1 807,83 73 886,78 zł
Maj 70 895,00 0,00 0,00 1 183,95 1 807,83 73 886,78 zł
Czerwiec 70 895,00 0,00 0,00 1 183,95 1 807,83 73 886,78 zł
Lipiec 70 895,00 0,00 0,00 1 183,95 1 807,83 73 886,78 zł
Sierpień 70 895,00 0,00 0,00 1 183,95 1 807,83 73 886,78 zł
Wrzesień 70 895,00 0,00 0,00 1 183,95 1 807,83 73 886,78 zł
Październik 70 895,00 0,00 0,00 1 183,95 1 807,83 73 886,78 zł
Listopad 70 895,00 0,00 0,00 1 183,95 1 807,83 73 886,78 zł
Grudzień 70 895,00 0,00 0,00 1 183,95 1 807,83 73 886,78 zł
Rocznie 850 740,00 17 339,62 11 547,90 14 207,40 21 693,96 915 528,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 70 895 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 51 244 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 51 244 zł netto poniesie łączny koszt równy 85 414 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50100 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 995 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 295 zł
Zaliczka na podatek 3 442 zł
Całość - kwota brutto 66 303 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 303,00 6 471,17 994,55 0,00 5 295,36 47 070,00 3 442,00 50 099,92
Luty 66 303,00 6 471,17 994,55 0,00 5 295,36 47 070,00 3 442,00 50 099,92
Marzec 66 303,00 4 397,28 675,80 0,00 5 510,69 48 984,00 3 582,00 52 137,23
Kwiecień 66 303,00 0,00 0,00 0,00 5 967,27 53 042,00 3 879,00 56 456,73
Maj 66 303,00 0,00 0,00 0,00 5 967,27 53 042,00 3 879,00 56 456,73
Czerwiec 66 303,00 0,00 0,00 0,00 5 967,27 53 042,00 3 879,00 56 456,73
Lipiec 66 303,00 0,00 0,00 0,00 5 967,27 53 042,00 3 879,00 56 456,73
Sierpień 66 303,00 0,00 0,00 0,00 5 967,27 53 042,00 3 879,00 56 456,73
Wrzesień 66 303,00 0,00 0,00 0,00 5 967,27 53 042,00 3 879,00 56 456,73
Październik 66 303,00 0,00 0,00 0,00 5 967,27 53 042,00 3 879,00 56 456,73
Listopad 66 303,00 0,00 0,00 0,00 5 967,27 53 042,00 3 879,00 56 456,73
Grudzień 66 303,00 0,00 0,00 0,00 5 967,27 53 042,00 3 879,00 56 456,73
Rocznie 795 636,00 17 339,62 2 664,90 0,00 69 806,84 620 502,00 45 377,00 660 447,64
Wynagrodzenie pracownika 66 303 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 624 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 78 775 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 303,00 6 471,17 4 309,70 0,00 1 690,72 78 774,59 zł
Luty 66 303,00 6 471,17 4 309,70 0,00 1 690,72 78 774,59 zł
Marzec 66 303,00 4 397,28 2 928,50 0,00 1 690,72 75 319,50 zł
Kwiecień 66 303,00 0,00 0,00 0,00 1 690,72 67 993,72 zł
Maj 66 303,00 0,00 0,00 0,00 1 690,72 67 993,72 zł
Czerwiec 66 303,00 0,00 0,00 0,00 1 690,72 67 993,72 zł
Lipiec 66 303,00 0,00 0,00 0,00 1 690,72 67 993,72 zł
Sierpień 66 303,00 0,00 0,00 0,00 1 690,72 67 993,72 zł
Wrzesień 66 303,00 0,00 0,00 0,00 1 690,72 67 993,72 zł
Październik 66 303,00 0,00 0,00 0,00 1 690,72 67 993,72 zł
Listopad 66 303,00 0,00 0,00 0,00 1 690,72 67 993,72 zł
Grudzień 66 303,00 0,00 0,00 0,00 1 690,72 67 993,72 zł
Rocznie 795 636,00 17 339,62 11 547,90 0,00 20 288,64 844 812,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 66 303 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 78 775 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50100 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 100 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 886 zł
Całość - kwota brutto 57 986 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Luty 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Marzec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Kwiecień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Maj 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Czerwiec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Lipiec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Sierpień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Wrzesień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Październik 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Listopad 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Grudzień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 389,00 7 886,00 50 100,00
Rocznie 695 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556 668,00 94 632,00 601 200,00
Wynagrodzenie pracownika 57 986 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 57 986 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Luty 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Marzec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Kwiecień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Maj 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Czerwiec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Lipiec 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Sierpień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Wrzesień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Październik 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Listopad 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Grudzień 57 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 986,00 zł
Rocznie 695 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 986 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 100 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 100 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 986 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50100 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 100 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 43 279 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 17 094 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 373 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 094,00 0,00 43 279,00
Luty 60 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 894,00 0,00 41 479,00
Marzec 60 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 894,00 0,00 41 479,00
Kwiecień 60 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 894,00 0,00 41 479,00
Maj 60 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 894,00 0,00 41 479,00
Czerwiec 60 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 894,00 0,00 41 479,00
Lipiec 60 373,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 810,00 0,00 41 299,41
Sierpień 60 373,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 810,00 0,00 41 299,41
Wrzesień 60 373,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 810,00 0,00 41 299,41
Październik 60 373,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 810,00 0,00 41 299,41
Listopad 60 373,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 810,00 0,00 41 299,41
Grudzień 60 373,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 810,00 0,00 41 299,41
Rocznie 724 476,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 224 424,00 0,00 498 470,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 279 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.