Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 49900 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 49 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 471 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 893 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 059 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 730 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 484 zł
Zaliczka na podatek 6 983 zł
Całość - kwota brutto 70 620 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 70 620,00 6 892,51 1 059,30 1 730,19 5 484,42 60 688,00 6 983,00 48 470,58
Luty 70 620,00 6 892,51 1 059,30 1 730,19 5 484,42 60 688,00 7 258,00 48 195,58
Marzec 70 620,00 6 520,66 1 002,15 1 730,19 5 523,03 61 117,00 19 557,00 36 286,97
Kwiecień 70 620,00 0,00 0,00 1 730,19 6 200,08 68 640,00 21 965,00 40 724,73
Maj 70 620,00 0,00 0,00 1 730,19 6 200,08 68 640,00 21 965,00 40 724,73
Czerwiec 70 620,00 0,00 0,00 1 730,19 6 200,08 68 640,00 21 965,00 40 724,73
Lipiec 70 620,00 0,00 0,00 1 730,19 6 200,08 68 640,00 21 965,00 40 724,73
Sierpień 70 620,00 0,00 0,00 1 730,19 6 200,08 68 640,00 21 965,00 40 724,73
Wrzesień 70 620,00 0,00 0,00 1 730,19 6 200,08 68 640,00 21 965,00 40 724,73
Październik 70 620,00 0,00 0,00 1 730,19 6 200,08 68 640,00 21 965,00 40 724,73
Listopad 70 620,00 0,00 0,00 1 730,19 6 200,08 68 640,00 21 965,00 40 724,73
Grudzień 70 620,00 0,00 0,00 1 730,19 6 200,08 68 640,00 21 965,00 40 724,73
Rocznie 847 440,00 20 305,68 3 120,75 20 762,28 72 292,59 800 253,00 159 190,00 499 475,70
Wynagrodzenie pracownika 70 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 893 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 590 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 179 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 730 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 85 083 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 70 620,00 6 892,51 4 590,30 1 179,35 1 800,81 85 082,97 zł
Luty 70 620,00 6 892,51 4 590,30 1 179,35 1 800,81 85 082,97 zł
Marzec 70 620,00 6 520,66 4 342,65 1 179,35 1 800,81 84 463,47 zł
Kwiecień 70 620,00 0,00 0,00 1 179,35 1 800,81 73 600,16 zł
Maj 70 620,00 0,00 0,00 1 179,35 1 800,81 73 600,16 zł
Czerwiec 70 620,00 0,00 0,00 1 179,35 1 800,81 73 600,16 zł
Lipiec 70 620,00 0,00 0,00 1 179,35 1 800,81 73 600,16 zł
Sierpień 70 620,00 0,00 0,00 1 179,35 1 800,81 73 600,16 zł
Wrzesień 70 620,00 0,00 0,00 1 179,35 1 800,81 73 600,16 zł
Październik 70 620,00 0,00 0,00 1 179,35 1 800,81 73 600,16 zł
Listopad 70 620,00 0,00 0,00 1 179,35 1 800,81 73 600,16 zł
Grudzień 70 620,00 0,00 0,00 1 179,35 1 800,81 73 600,16 zł
Rocznie 847 440,00 20 305,68 13 523,25 14 152,20 21 609,72 917 030,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 70 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 471 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 471 zł netto poniesie łączny koszt równy 85 083 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 49900 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 49 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 705 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 991 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 275 zł
Zaliczka na podatek 5 626 zł
Całość - kwota brutto 66 042 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 042,00 6 445,70 990,63 0,00 5 274,51 46 885,00 5 626,00 47 704,96
Luty 66 042,00 6 445,70 990,63 0,00 5 274,51 46 885,00 5 626,00 47 704,96
Marzec 66 042,00 6 445,70 990,63 0,00 5 274,51 46 885,00 5 626,00 47 704,96
Kwiecień 66 042,00 968,58 148,86 0,00 5 843,21 51 940,00 6 233,00 52 848,55
Maj 66 042,00 0,00 0,00 0,00 5 943,78 52 834,00 6 340,00 53 758,14
Czerwiec 66 042,00 0,00 0,00 0,00 5 943,78 52 834,00 6 340,00 53 758,14
Lipiec 66 042,00 0,00 0,00 0,00 5 943,78 52 834,00 6 340,00 53 758,14
Sierpień 66 042,00 0,00 0,00 0,00 5 943,78 52 834,00 6 340,00 53 758,14
Wrzesień 66 042,00 0,00 0,00 0,00 5 943,78 52 834,00 6 340,00 53 758,14
Październik 66 042,00 0,00 0,00 0,00 5 943,78 52 834,00 6 340,00 53 758,14
Listopad 66 042,00 0,00 0,00 0,00 5 943,78 52 834,00 6 340,00 53 758,14
Grudzień 66 042,00 0,00 0,00 0,00 5 943,78 52 834,00 6 340,00 53 758,14
Rocznie 792 504,00 20 305,68 3 120,75 0,00 69 216,98 615 267,00 4 614,00 626 028,55
Wynagrodzenie pracownika 66 042 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 293 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 618 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 78 465 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 042,00 6 445,70 4 292,73 0,00 1 684,07 78 464,50 zł
Luty 66 042,00 6 445,70 4 292,73 0,00 1 684,07 78 464,50 zł
Marzec 66 042,00 6 445,70 4 292,73 0,00 1 684,07 78 464,50 zł
Kwiecień 66 042,00 968,58 645,06 0,00 1 684,07 69 339,71 zł
Maj 66 042,00 0,00 0,00 0,00 1 684,07 67 726,07 zł
Czerwiec 66 042,00 0,00 0,00 0,00 1 684,07 67 726,07 zł
Lipiec 66 042,00 0,00 0,00 0,00 1 684,07 67 726,07 zł
Sierpień 66 042,00 0,00 0,00 0,00 1 684,07 67 726,07 zł
Wrzesień 66 042,00 0,00 0,00 0,00 1 684,07 67 726,07 zł
Październik 66 042,00 0,00 0,00 0,00 1 684,07 67 726,07 zł
Listopad 66 042,00 0,00 0,00 0,00 1 684,07 67 726,07 zł
Grudzień 66 042,00 0,00 0,00 0,00 1 684,07 67 726,07 zł
Rocznie 792 504,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 208,84 846 541,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 66 042 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 705 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 705 zł netto poniesie łączny koszt równy 78 465 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 49900 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 49 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 855 zł
Całość - kwota brutto 57 755 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Luty 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Marzec 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Kwiecień 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Maj 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Czerwiec 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Lipiec 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Sierpień 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Wrzesień 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Październik 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Listopad 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Grudzień 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 204,00 7 855,00 49 900,00
Rocznie 693 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554 448,00 94 260,00 598 800,00
Wynagrodzenie pracownika 57 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 57 755 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Luty 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Marzec 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Kwiecień 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Maj 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Czerwiec 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Lipiec 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Sierpień 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Wrzesień 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Październik 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Listopad 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Grudzień 57 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 755,00 zł
Rocznie 693 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 755 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 755 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 49900 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 49 900 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 703 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 412 zł
Zaliczka na podatek 17 017 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 132 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 132,00 0,00 0,00 0,00 5 411,88 0,00 17 017,00 0,00 37 703,12
Luty 60 132,00 0,00 0,00 0,00 5 411,88 0,00 18 817,00 0,00 35 903,12
Marzec 60 132,00 0,00 0,00 0,00 5 411,88 0,00 18 817,00 0,00 35 903,12
Kwiecień 60 132,00 0,00 0,00 0,00 5 411,88 0,00 18 817,00 0,00 35 903,12
Maj 60 132,00 0,00 0,00 0,00 5 411,88 0,00 18 817,00 0,00 35 903,12
Czerwiec 60 132,00 0,00 0,00 0,00 5 411,88 0,00 18 817,00 0,00 35 903,12
Lipiec 60 132,00 176,27 72,24 0,00 5 411,88 15,08 18 733,00 0,00 35 723,53
Sierpień 60 132,00 176,27 72,24 0,00 5 411,88 15,08 18 733,00 0,00 35 723,53
Wrzesień 60 132,00 176,27 72,24 0,00 5 411,88 15,08 18 733,00 0,00 35 723,53
Październik 60 132,00 176,27 72,24 0,00 5 411,88 15,08 18 733,00 0,00 35 723,53
Listopad 60 132,00 176,27 72,24 0,00 5 411,88 15,08 18 733,00 0,00 35 723,53
Grudzień 60 132,00 176,27 72,24 0,00 5 411,88 15,08 18 733,00 0,00 35 723,53
Rocznie 721 584,00 1 057,62 433,44 0,00 64 942,56 0,00 223 500,00 0,00 431 559,90

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 132 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 703 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.