Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 49800 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 49 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 939 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 878 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 057 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 727 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 473 zł
Zaliczka na podatek 4 397 zł
Całość - kwota brutto 70 470 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 70 470,00 6 877,87 1 057,05 1 726,52 5 472,77 60 559,00 4 397,00 50 938,79
Luty 70 470,00 6 877,87 1 057,05 1 726,52 5 472,77 60 559,00 4 565,00 50 770,79
Marzec 70 470,00 3 583,88 550,80 1 726,52 5 814,79 64 359,00 14 780,00 44 014,01
Kwiecień 70 470,00 0,00 0,00 1 726,52 6 186,91 68 493,00 15 731,00 46 825,57
Maj 70 470,00 0,00 0,00 1 726,52 6 186,91 68 493,00 15 731,00 46 825,57
Czerwiec 70 470,00 0,00 0,00 1 726,52 6 186,91 68 493,00 15 731,00 46 825,57
Lipiec 70 470,00 0,00 0,00 1 726,52 6 186,91 68 493,00 15 731,00 46 825,57
Sierpień 70 470,00 0,00 0,00 1 726,52 6 186,91 68 493,00 15 731,00 46 825,57
Wrzesień 70 470,00 0,00 0,00 1 726,52 6 186,91 68 493,00 15 731,00 46 825,57
Październik 70 470,00 0,00 0,00 1 726,52 6 186,91 68 493,00 15 731,00 46 825,57
Listopad 70 470,00 0,00 0,00 1 726,52 6 186,91 68 493,00 15 731,00 46 825,57
Grudzień 70 470,00 0,00 0,00 1 726,52 6 186,91 68 493,00 15 731,00 46 825,57
Rocznie 845 640,00 17 339,62 2 664,90 20 718,24 72 442,52 801 914,00 165 321,00 567 153,72
Wynagrodzenie pracownika 70 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 878 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 581 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 177 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 727 zł
FGŚP 70 zł
Cała kwota 84 902 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 70 470,00 6 877,87 4 580,55 1 176,85 1 796,99 84 902,26 zł
Luty 70 470,00 6 877,87 4 580,55 1 176,85 1 796,99 84 902,26 zł
Marzec 70 470,00 3 583,88 2 386,80 1 176,85 1 796,99 79 414,52 zł
Kwiecień 70 470,00 0,00 0,00 1 176,85 1 796,99 73 443,84 zł
Maj 70 470,00 0,00 0,00 1 176,85 1 796,99 73 443,84 zł
Czerwiec 70 470,00 0,00 0,00 1 176,85 1 796,99 73 443,84 zł
Lipiec 70 470,00 0,00 0,00 1 176,85 1 796,99 73 443,84 zł
Sierpień 70 470,00 0,00 0,00 1 176,85 1 796,99 73 443,84 zł
Wrzesień 70 470,00 0,00 0,00 1 176,85 1 796,99 73 443,84 zł
Październik 70 470,00 0,00 0,00 1 176,85 1 796,99 73 443,84 zł
Listopad 70 470,00 0,00 0,00 1 176,85 1 796,99 73 443,84 zł
Grudzień 70 470,00 0,00 0,00 1 176,85 1 796,99 73 443,84 zł
Rocznie 845 640,00 17 339,62 11 547,90 14 122,20 21 563,88 910 213,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 70 470 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 939 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 939 zł netto poniesie łączny koszt równy 84 902 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 49800 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 49 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 989 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 264 zł
Zaliczka na podatek 3 421 zł
Całość - kwota brutto 65 906 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 65 906,00 6 432,43 988,59 0,00 5 263,65 46 788,00 3 421,00 49 800,33
Luty 65 906,00 6 432,43 988,59 0,00 5 263,65 46 788,00 3 421,00 49 800,33
Marzec 65 906,00 4 474,76 687,72 0,00 5 466,92 48 595,00 3 554,00 51 722,60
Kwiecień 65 906,00 0,00 0,00 0,00 5 931,54 52 725,00 3 856,00 56 118,46
Maj 65 906,00 0,00 0,00 0,00 5 931,54 52 725,00 3 856,00 56 118,46
Czerwiec 65 906,00 0,00 0,00 0,00 5 931,54 52 725,00 3 856,00 56 118,46
Lipiec 65 906,00 0,00 0,00 0,00 5 931,54 52 725,00 3 856,00 56 118,46
Sierpień 65 906,00 0,00 0,00 0,00 5 931,54 52 725,00 3 856,00 56 118,46
Wrzesień 65 906,00 0,00 0,00 0,00 5 931,54 52 725,00 3 856,00 56 118,46
Październik 65 906,00 0,00 0,00 0,00 5 931,54 52 725,00 3 856,00 56 118,46
Listopad 65 906,00 0,00 0,00 0,00 5 931,54 52 725,00 3 856,00 56 118,46
Grudzień 65 906,00 0,00 0,00 0,00 5 931,54 52 725,00 3 856,00 56 118,46
Rocznie 790 872,00 17 339,62 2 664,90 0,00 69 378,08 616 696,00 45 100,00 656 389,40
Wynagrodzenie pracownika 65 906 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 432 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 284 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 615 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 78 303 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 65 906,00 6 432,43 4 283,89 0,00 1 680,61 78 302,93 zł
Luty 65 906,00 6 432,43 4 283,89 0,00 1 680,61 78 302,93 zł
Marzec 65 906,00 4 474,76 2 980,12 0,00 1 680,61 75 041,49 zł
Kwiecień 65 906,00 0,00 0,00 0,00 1 680,61 67 586,61 zł
Maj 65 906,00 0,00 0,00 0,00 1 680,61 67 586,61 zł
Czerwiec 65 906,00 0,00 0,00 0,00 1 680,61 67 586,61 zł
Lipiec 65 906,00 0,00 0,00 0,00 1 680,61 67 586,61 zł
Sierpień 65 906,00 0,00 0,00 0,00 1 680,61 67 586,61 zł
Wrzesień 65 906,00 0,00 0,00 0,00 1 680,61 67 586,61 zł
Październik 65 906,00 0,00 0,00 0,00 1 680,61 67 586,61 zł
Listopad 65 906,00 0,00 0,00 0,00 1 680,61 67 586,61 zł
Grudzień 65 906,00 0,00 0,00 0,00 1 680,61 67 586,61 zł
Rocznie 790 872,00 17 339,62 11 547,90 0,00 20 167,32 839 926,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 65 906 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 78 303 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 49800 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 49 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 800 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 839 zł
Całość - kwota brutto 57 639 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Luty 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Marzec 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Kwiecień 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Maj 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Czerwiec 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Lipiec 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Sierpień 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Wrzesień 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Październik 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Listopad 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Grudzień 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 111,00 7 839,00 49 800,00
Rocznie 691 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 332,00 94 068,00 597 600,00
Wynagrodzenie pracownika 57 639 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 57 639 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Luty 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Marzec 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Kwiecień 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Maj 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Czerwiec 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Lipiec 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Sierpień 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Wrzesień 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Październik 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Listopad 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Grudzień 57 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 639,00 zł
Rocznie 691 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691 668,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 639 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 800 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 800 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 639 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 49800 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 49 800 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 43 033 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 16 979 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 012 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 979,00 0,00 43 033,00
Luty 60 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 779,00 0,00 41 233,00
Marzec 60 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 779,00 0,00 41 233,00
Kwiecień 60 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 779,00 0,00 41 233,00
Maj 60 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 779,00 0,00 41 233,00
Czerwiec 60 012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 779,00 0,00 41 233,00
Lipiec 60 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 694,00 0,00 41 054,41
Sierpień 60 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 694,00 0,00 41 054,41
Wrzesień 60 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 694,00 0,00 41 054,41
Październik 60 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 694,00 0,00 41 054,41
Listopad 60 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 694,00 0,00 41 054,41
Grudzień 60 012,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 18 694,00 0,00 41 054,41
Rocznie 720 144,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 223 038,00 0,00 495 524,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 012 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 43 033 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.