Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 49700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 49 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 278 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 865 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 055 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 723 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 462 zł
Zaliczka na podatek 6 953 zł
Całość - kwota brutto 70 336 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 70 336,00 6 864,79 1 055,04 1 723,23 5 462,36 60 443,00 6 953,00 48 277,58
Luty 70 336,00 6 864,79 1 055,04 1 723,23 5 462,36 60 443,00 7 130,00 48 100,58
Marzec 70 336,00 6 576,10 1 010,67 1 723,23 5 492,34 60 776,00 19 448,00 36 085,66
Kwiecień 70 336,00 0,00 0,00 1 723,23 6 175,15 68 363,00 21 876,00 40 561,62
Maj 70 336,00 0,00 0,00 1 723,23 6 175,15 68 363,00 21 876,00 40 561,62
Czerwiec 70 336,00 0,00 0,00 1 723,23 6 175,15 68 363,00 21 876,00 40 561,62
Lipiec 70 336,00 0,00 0,00 1 723,23 6 175,15 68 363,00 21 876,00 40 561,62
Sierpień 70 336,00 0,00 0,00 1 723,23 6 175,15 68 363,00 21 876,00 40 561,62
Wrzesień 70 336,00 0,00 0,00 1 723,23 6 175,15 68 363,00 21 876,00 40 561,62
Październik 70 336,00 0,00 0,00 1 723,23 6 175,15 68 363,00 21 876,00 40 561,62
Listopad 70 336,00 0,00 0,00 1 723,23 6 175,15 68 363,00 21 876,00 40 561,62
Grudzień 70 336,00 0,00 0,00 1 723,23 6 175,15 68 363,00 21 876,00 40 561,62
Rocznie 844 032,00 20 305,68 3 120,75 20 678,76 71 993,41 796 929,00 158 424,00 497 518,40
Wynagrodzenie pracownika 70 336 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 865 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 572 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 175 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 723 zł
FGŚP 70 zł
Cała kwota 84 741 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 70 336,00 6 864,79 4 571,84 1 174,61 1 793,57 84 740,81 zł
Luty 70 336,00 6 864,79 4 571,84 1 174,61 1 793,57 84 740,81 zł
Marzec 70 336,00 6 576,10 4 379,57 1 174,61 1 793,57 84 259,85 zł
Kwiecień 70 336,00 0,00 0,00 1 174,61 1 793,57 73 304,18 zł
Maj 70 336,00 0,00 0,00 1 174,61 1 793,57 73 304,18 zł
Czerwiec 70 336,00 0,00 0,00 1 174,61 1 793,57 73 304,18 zł
Lipiec 70 336,00 0,00 0,00 1 174,61 1 793,57 73 304,18 zł
Sierpień 70 336,00 0,00 0,00 1 174,61 1 793,57 73 304,18 zł
Wrzesień 70 336,00 0,00 0,00 1 174,61 1 793,57 73 304,18 zł
Październik 70 336,00 0,00 0,00 1 174,61 1 793,57 73 304,18 zł
Listopad 70 336,00 0,00 0,00 1 174,61 1 793,57 73 304,18 zł
Grudzień 70 336,00 0,00 0,00 1 174,61 1 793,57 73 304,18 zł
Rocznie 844 032,00 20 305,68 13 523,25 14 095,32 21 522,84 913 479,09 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 70 336 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 278 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 278 zł netto poniesie łączny koszt równy 84 741 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 49700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 49 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 514 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 987 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 253 zł
Zaliczka na podatek 5 604 zł
Całość - kwota brutto 65 778 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 65 778,00 6 419,93 986,67 0,00 5 253,43 46 697,00 5 604,00 47 514,33
Luty 65 778,00 6 419,93 986,67 0,00 5 253,43 46 697,00 5 604,00 47 514,33
Marzec 65 778,00 6 419,93 986,67 0,00 5 253,43 46 697,00 5 604,00 47 514,33
Kwiecień 65 778,00 1 045,89 160,74 0,00 5 811,42 51 657,00 6 199,00 52 561,11
Maj 65 778,00 0,00 0,00 0,00 5 920,02 52 622,00 6 315,00 53 543,34
Czerwiec 65 778,00 0,00 0,00 0,00 5 920,02 52 622,00 6 315,00 53 543,34
Lipiec 65 778,00 0,00 0,00 0,00 5 920,02 52 622,00 6 315,00 53 543,34
Sierpień 65 778,00 0,00 0,00 0,00 5 920,02 52 622,00 6 315,00 53 543,34
Wrzesień 65 778,00 0,00 0,00 0,00 5 920,02 52 622,00 6 315,00 53 543,34
Październik 65 778,00 0,00 0,00 0,00 5 920,02 52 622,00 6 315,00 53 543,34
Listopad 65 778,00 0,00 0,00 0,00 5 920,02 52 622,00 6 315,00 53 543,34
Grudzień 65 778,00 0,00 0,00 0,00 5 920,02 52 622,00 6 315,00 53 543,34
Rocznie 789 336,00 20 305,68 3 120,75 0,00 68 931,87 612 724,00 4 597,00 623 450,82
Wynagrodzenie pracownika 65 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 420 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 276 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 612 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 78 151 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 65 778,00 6 419,93 4 275,57 0,00 1 677,34 78 150,84 zł
Luty 65 778,00 6 419,93 4 275,57 0,00 1 677,34 78 150,84 zł
Marzec 65 778,00 6 419,93 4 275,57 0,00 1 677,34 78 150,84 zł
Kwiecień 65 778,00 1 045,89 696,54 0,00 1 677,34 69 197,77 zł
Maj 65 778,00 0,00 0,00 0,00 1 677,34 67 455,34 zł
Czerwiec 65 778,00 0,00 0,00 0,00 1 677,34 67 455,34 zł
Lipiec 65 778,00 0,00 0,00 0,00 1 677,34 67 455,34 zł
Sierpień 65 778,00 0,00 0,00 0,00 1 677,34 67 455,34 zł
Wrzesień 65 778,00 0,00 0,00 0,00 1 677,34 67 455,34 zł
Październik 65 778,00 0,00 0,00 0,00 1 677,34 67 455,34 zł
Listopad 65 778,00 0,00 0,00 0,00 1 677,34 67 455,34 zł
Grudzień 65 778,00 0,00 0,00 0,00 1 677,34 67 455,34 zł
Rocznie 789 336,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 128,08 843 293,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 65 778 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 514 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 514 zł netto poniesie łączny koszt równy 78 151 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 49700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 49 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 823 zł
Całość - kwota brutto 57 523 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Luty 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Marzec 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Kwiecień 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Maj 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Czerwiec 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Lipiec 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Sierpień 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Wrzesień 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Październik 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Listopad 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Grudzień 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 018,00 7 823,00 49 700,00
Rocznie 690 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552 216,00 93 876,00 596 400,00
Wynagrodzenie pracownika 57 523 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 57 523 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Luty 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Marzec 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Kwiecień 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Maj 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Czerwiec 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Lipiec 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Sierpień 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Wrzesień 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Październik 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Listopad 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Grudzień 57 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 523,00 zł
Rocznie 690 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 276,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 523 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 523 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 49700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 49 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 561 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 390 zł
Zaliczka na podatek 16 940 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 59 891 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 59 891,00 0,00 0,00 0,00 5 390,19 0,00 16 940,00 0,00 37 560,81
Luty 59 891,00 0,00 0,00 0,00 5 390,19 0,00 18 740,00 0,00 35 760,81
Marzec 59 891,00 0,00 0,00 0,00 5 390,19 0,00 18 740,00 0,00 35 760,81
Kwiecień 59 891,00 0,00 0,00 0,00 5 390,19 0,00 18 740,00 0,00 35 760,81
Maj 59 891,00 0,00 0,00 0,00 5 390,19 0,00 18 740,00 0,00 35 760,81
Czerwiec 59 891,00 0,00 0,00 0,00 5 390,19 0,00 18 740,00 0,00 35 760,81
Lipiec 59 891,00 176,27 72,24 0,00 5 390,19 15,08 18 656,00 0,00 35 581,22
Sierpień 59 891,00 176,27 72,24 0,00 5 390,19 15,08 18 656,00 0,00 35 581,22
Wrzesień 59 891,00 176,27 72,24 0,00 5 390,19 15,08 18 656,00 0,00 35 581,22
Październik 59 891,00 176,27 72,24 0,00 5 390,19 15,08 18 656,00 0,00 35 581,22
Listopad 59 891,00 176,27 72,24 0,00 5 390,19 15,08 18 656,00 0,00 35 581,22
Grudzień 59 891,00 176,27 72,24 0,00 5 390,19 15,08 18 656,00 0,00 35 581,22
Rocznie 718 692,00 1 057,62 433,44 0,00 64 682,28 0,00 222 576,00 0,00 429 852,18

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 891 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 561 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.