Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 50000 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 50 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 567 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 906 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 061 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 734 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 495 zł
Zaliczka na podatek 6 997 zł
Całość - kwota brutto 70 761 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 70 761,00 6 906,27 1 061,42 1 733,64 5 495,37 60 810,00 6 997,00 48 567,30
Luty 70 761,00 6 906,27 1 061,42 1 733,64 5 495,37 60 810,00 7 321,00 48 243,30
Marzec 70 761,00 6 493,14 997,91 1 733,64 5 538,27 61 286,00 19 612,00 36 386,04
Kwiecień 70 761,00 0,00 0,00 1 733,64 6 212,46 68 777,00 22 009,00 40 805,90
Maj 70 761,00 0,00 0,00 1 733,64 6 212,46 68 777,00 22 009,00 40 805,90
Czerwiec 70 761,00 0,00 0,00 1 733,64 6 212,46 68 777,00 22 009,00 40 805,90
Lipiec 70 761,00 0,00 0,00 1 733,64 6 212,46 68 777,00 22 009,00 40 805,90
Sierpień 70 761,00 0,00 0,00 1 733,64 6 212,46 68 777,00 22 009,00 40 805,90
Wrzesień 70 761,00 0,00 0,00 1 733,64 6 212,46 68 777,00 22 009,00 40 805,90
Październik 70 761,00 0,00 0,00 1 733,64 6 212,46 68 777,00 22 009,00 40 805,90
Listopad 70 761,00 0,00 0,00 1 733,64 6 212,46 68 777,00 22 009,00 40 805,90
Grudzień 70 761,00 0,00 0,00 1 733,64 6 212,46 68 777,00 22 009,00 40 805,90
Rocznie 849 132,00 20 305,68 3 120,75 20 803,68 72 441,15 801 899,00 159 565,00 500 449,74
Wynagrodzenie pracownika 70 761 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 906 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 599 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 182 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 734 zł
FGŚP 71 zł
Cała kwota 85 253 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 70 761,00 6 906,27 4 599,47 1 181,71 1 804,40 85 252,85 zł
Luty 70 761,00 6 906,27 4 599,47 1 181,71 1 804,40 85 252,85 zł
Marzec 70 761,00 6 493,14 4 324,31 1 181,71 1 804,40 84 564,56 zł
Kwiecień 70 761,00 0,00 0,00 1 181,71 1 804,40 73 747,11 zł
Maj 70 761,00 0,00 0,00 1 181,71 1 804,40 73 747,11 zł
Czerwiec 70 761,00 0,00 0,00 1 181,71 1 804,40 73 747,11 zł
Lipiec 70 761,00 0,00 0,00 1 181,71 1 804,40 73 747,11 zł
Sierpień 70 761,00 0,00 0,00 1 181,71 1 804,40 73 747,11 zł
Wrzesień 70 761,00 0,00 0,00 1 181,71 1 804,40 73 747,11 zł
Październik 70 761,00 0,00 0,00 1 181,71 1 804,40 73 747,11 zł
Listopad 70 761,00 0,00 0,00 1 181,71 1 804,40 73 747,11 zł
Grudzień 70 761,00 0,00 0,00 1 181,71 1 804,40 73 747,11 zł
Rocznie 849 132,00 20 305,68 13 523,25 14 180,52 21 652,80 918 794,25 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 70 761 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 567 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 567 zł netto poniesie łączny koszt równy 85 253 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 50000 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 50 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 801 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 459 zł
Ubezpieczenie rentowe 993 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 285 zł
Zaliczka na podatek 5 637 zł
Całość - kwota brutto 66 175 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 66 175,00 6 458,68 992,63 0,00 5 285,13 46 979,00 5 637,00 47 801,08
Luty 66 175,00 6 458,68 992,63 0,00 5 285,13 46 979,00 5 637,00 47 801,08
Marzec 66 175,00 6 458,68 992,63 0,00 5 285,13 46 979,00 5 637,00 47 801,08
Kwiecień 66 175,00 929,64 142,86 0,00 5 859,23 52 082,00 6 250,00 52 993,43
Maj 66 175,00 0,00 0,00 0,00 5 955,75 52 940,00 6 353,00 53 866,45
Czerwiec 66 175,00 0,00 0,00 0,00 5 955,75 52 940,00 6 353,00 53 866,45
Lipiec 66 175,00 0,00 0,00 0,00 5 955,75 52 940,00 6 353,00 53 866,45
Sierpień 66 175,00 0,00 0,00 0,00 5 955,75 52 940,00 6 353,00 53 866,45
Wrzesień 66 175,00 0,00 0,00 0,00 5 955,75 52 940,00 6 353,00 53 866,45
Październik 66 175,00 0,00 0,00 0,00 5 955,75 52 940,00 6 353,00 53 866,45
Listopad 66 175,00 0,00 0,00 0,00 5 955,75 52 940,00 6 353,00 53 866,45
Grudzień 66 175,00 0,00 0,00 0,00 5 955,75 52 940,00 6 353,00 53 866,45
Rocznie 794 100,00 20 305,68 3 120,75 0,00 69 360,62 616 539,00 4 623,00 627 328,27
Wynagrodzenie pracownika 66 175 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 459 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 621 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 78 623 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 66 175,00 6 458,68 4 301,38 0,00 1 687,47 78 622,53 zł
Luty 66 175,00 6 458,68 4 301,38 0,00 1 687,47 78 622,53 zł
Marzec 66 175,00 6 458,68 4 301,38 0,00 1 687,47 78 622,53 zł
Kwiecień 66 175,00 929,64 619,11 0,00 1 687,47 69 411,22 zł
Maj 66 175,00 0,00 0,00 0,00 1 687,47 67 862,47 zł
Czerwiec 66 175,00 0,00 0,00 0,00 1 687,47 67 862,47 zł
Lipiec 66 175,00 0,00 0,00 0,00 1 687,47 67 862,47 zł
Sierpień 66 175,00 0,00 0,00 0,00 1 687,47 67 862,47 zł
Wrzesień 66 175,00 0,00 0,00 0,00 1 687,47 67 862,47 zł
Październik 66 175,00 0,00 0,00 0,00 1 687,47 67 862,47 zł
Listopad 66 175,00 0,00 0,00 0,00 1 687,47 67 862,47 zł
Grudzień 66 175,00 0,00 0,00 0,00 1 687,47 67 862,47 zł
Rocznie 794 100,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 249,64 848 178,57 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 66 175 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 801 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 801 zł netto poniesie łączny koszt równy 78 623 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 50000 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 50 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 50 000 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 870 zł
Całość - kwota brutto 57 870 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Luty 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Marzec 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Kwiecień 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Maj 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Czerwiec 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Lipiec 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Sierpień 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Wrzesień 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Październik 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Listopad 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Grudzień 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 296,00 7 870,00 50 000,00
Rocznie 694 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555 552,00 94 440,00 600 000,00
Wynagrodzenie pracownika 57 870 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 57 870 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Luty 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Marzec 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Kwiecień 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Maj 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Czerwiec 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Lipiec 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Sierpień 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Wrzesień 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Październik 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Listopad 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Grudzień 57 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 870,00 zł
Rocznie 694 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 870 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 50 000 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 50 000 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 870 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 50000 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 50 000 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 774 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 423 zł
Zaliczka na podatek 17 056 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 60 253 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 60 253,00 0,00 0,00 0,00 5 422,77 0,00 17 056,00 0,00 37 774,23
Luty 60 253,00 0,00 0,00 0,00 5 422,77 0,00 18 856,00 0,00 35 974,23
Marzec 60 253,00 0,00 0,00 0,00 5 422,77 0,00 18 856,00 0,00 35 974,23
Kwiecień 60 253,00 0,00 0,00 0,00 5 422,77 0,00 18 856,00 0,00 35 974,23
Maj 60 253,00 0,00 0,00 0,00 5 422,77 0,00 18 856,00 0,00 35 974,23
Czerwiec 60 253,00 0,00 0,00 0,00 5 422,77 0,00 18 856,00 0,00 35 974,23
Lipiec 60 253,00 176,27 72,24 0,00 5 422,77 15,08 18 771,00 0,00 35 795,64
Sierpień 60 253,00 176,27 72,24 0,00 5 422,77 15,08 18 771,00 0,00 35 795,64
Wrzesień 60 253,00 176,27 72,24 0,00 5 422,77 15,08 18 771,00 0,00 35 795,64
Październik 60 253,00 176,27 72,24 0,00 5 422,77 15,08 18 771,00 0,00 35 795,64
Listopad 60 253,00 176,27 72,24 0,00 5 422,77 15,08 18 771,00 0,00 35 795,64
Grudzień 60 253,00 176,27 72,24 0,00 5 422,77 15,08 18 771,00 0,00 35 795,64
Rocznie 723 036,00 1 057,62 433,44 0,00 65 073,24 0,00 223 962,00 0,00 432 419,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 60 253 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 774 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.