Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 49500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 49 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 084 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 837 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 051 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 716 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 440 zł
Zaliczka na podatek 6 924 zł
Całość - kwota brutto 70 053 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to luty. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 70 053,00 6 837,17 1 050,80 1 716,30 5 440,39 60 199,00 6 924,00 48 084,34
Luty 70 053,00 6 837,17 1 050,80 1 716,30 5 440,39 60 199,00 7 003,00 48 005,34
Marzec 70 053,00 6 631,34 1 019,15 1 716,30 5 461,76 60 436,00 19 340,00 35 884,45
Kwiecień 70 053,00 0,00 0,00 1 716,30 6 150,30 68 087,00 21 788,00 40 398,40
Maj 70 053,00 0,00 0,00 1 716,30 6 150,30 68 087,00 21 788,00 40 398,40
Czerwiec 70 053,00 0,00 0,00 1 716,30 6 150,30 68 087,00 21 788,00 40 398,40
Lipiec 70 053,00 0,00 0,00 1 716,30 6 150,30 68 087,00 21 788,00 40 398,40
Sierpień 70 053,00 0,00 0,00 1 716,30 6 150,30 68 087,00 21 788,00 40 398,40
Wrzesień 70 053,00 0,00 0,00 1 716,30 6 150,30 68 087,00 21 788,00 40 398,40
Październik 70 053,00 0,00 0,00 1 716,30 6 150,30 68 087,00 21 788,00 40 398,40
Listopad 70 053,00 0,00 0,00 1 716,30 6 150,30 68 087,00 21 788,00 40 398,40
Grudzień 70 053,00 0,00 0,00 1 716,30 6 150,30 68 087,00 21 788,00 40 398,40
Rocznie 840 636,00 20 305,68 3 120,75 20 595,60 71 695,24 793 617,00 157 666,00 495 559,73
Wynagrodzenie pracownika 70 053 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 837 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 553 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 170 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 716 zł
FGŚP 70 zł
Cała kwota 84 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 70 053,00 6 837,17 4 553,45 1 169,89 1 786,35 84 399,86 zł
Luty 70 053,00 6 837,17 4 553,45 1 169,89 1 786,35 84 399,86 zł
Marzec 70 053,00 6 631,34 4 416,35 1 169,89 1 786,35 84 056,93 zł
Kwiecień 70 053,00 0,00 0,00 1 169,89 1 786,35 73 009,24 zł
Maj 70 053,00 0,00 0,00 1 169,89 1 786,35 73 009,24 zł
Czerwiec 70 053,00 0,00 0,00 1 169,89 1 786,35 73 009,24 zł
Lipiec 70 053,00 0,00 0,00 1 169,89 1 786,35 73 009,24 zł
Sierpień 70 053,00 0,00 0,00 1 169,89 1 786,35 73 009,24 zł
Wrzesień 70 053,00 0,00 0,00 1 169,89 1 786,35 73 009,24 zł
Październik 70 053,00 0,00 0,00 1 169,89 1 786,35 73 009,24 zł
Listopad 70 053,00 0,00 0,00 1 169,89 1 786,35 73 009,24 zł
Grudzień 70 053,00 0,00 0,00 1 169,89 1 786,35 73 009,24 zł
Rocznie 840 636,00 20 305,68 13 523,25 14 038,68 21 436,20 909 939,81 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 70 053 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 084 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 084 zł netto poniesie łączny koszt równy 84 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 49500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 49 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 323 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 983 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 232 zł
Zaliczka na podatek 5 581 zł
Całość - kwota brutto 65 513 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 65 513,00 6 394,07 982,70 0,00 5 232,26 46 509,00 5 581,00 47 322,89
Luty 65 513,00 6 394,07 982,70 0,00 5 232,26 46 509,00 5 581,00 47 322,89
Marzec 65 513,00 6 394,07 982,70 0,00 5 232,26 46 509,00 5 581,00 47 322,89
Kwiecień 65 513,00 1 123,47 172,65 0,00 5 779,52 51 374,00 6 165,00 52 272,48
Maj 65 513,00 0,00 0,00 0,00 5 896,17 52 410,00 6 289,00 53 327,63
Czerwiec 65 513,00 0,00 0,00 0,00 5 896,17 52 410,00 6 289,00 53 327,63
Lipiec 65 513,00 0,00 0,00 0,00 5 896,17 52 410,00 6 289,00 53 327,63
Sierpień 65 513,00 0,00 0,00 0,00 5 896,17 52 410,00 6 289,00 53 327,63
Wrzesień 65 513,00 0,00 0,00 0,00 5 896,17 52 410,00 6 289,00 53 327,63
Październik 65 513,00 0,00 0,00 0,00 5 896,17 52 410,00 6 289,00 53 327,63
Listopad 65 513,00 0,00 0,00 0,00 5 896,17 52 410,00 6 289,00 53 327,63
Grudzień 65 513,00 0,00 0,00 0,00 5 896,17 52 410,00 6 289,00 53 327,63
Rocznie 786 156,00 20 305,68 3 120,75 0,00 68 645,66 610 181,00 4 576,00 620 862,19
Wynagrodzenie pracownika 65 513 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 394 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 258 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 605 zł
FGŚP 66 zł
Cała kwota 77 836 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 65 513,00 6 394,07 4 258,35 0,00 1 670,58 77 836,00 zł
Luty 65 513,00 6 394,07 4 258,35 0,00 1 670,58 77 836,00 zł
Marzec 65 513,00 6 394,07 4 258,35 0,00 1 670,58 77 836,00 zł
Kwiecień 65 513,00 1 123,47 748,20 0,00 1 670,58 69 055,25 zł
Maj 65 513,00 0,00 0,00 0,00 1 670,58 67 183,58 zł
Czerwiec 65 513,00 0,00 0,00 0,00 1 670,58 67 183,58 zł
Lipiec 65 513,00 0,00 0,00 0,00 1 670,58 67 183,58 zł
Sierpień 65 513,00 0,00 0,00 0,00 1 670,58 67 183,58 zł
Wrzesień 65 513,00 0,00 0,00 0,00 1 670,58 67 183,58 zł
Październik 65 513,00 0,00 0,00 0,00 1 670,58 67 183,58 zł
Listopad 65 513,00 0,00 0,00 0,00 1 670,58 67 183,58 zł
Grudzień 65 513,00 0,00 0,00 0,00 1 670,58 67 183,58 zł
Rocznie 786 156,00 20 305,68 13 523,25 0,00 20 046,96 840 031,89 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 65 513 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 323 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 323 zł netto poniesie łączny koszt równy 77 836 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 49500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 49 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 49 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 792 zł
Całość - kwota brutto 57 292 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Luty 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Marzec 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Kwiecień 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Maj 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Czerwiec 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Lipiec 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Sierpień 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Wrzesień 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Październik 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Listopad 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Grudzień 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 834,00 7 792,00 49 500,00
Rocznie 687 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550 008,00 93 504,00 594 000,00
Wynagrodzenie pracownika 57 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 57 292 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Luty 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Marzec 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Kwiecień 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Maj 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Czerwiec 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Lipiec 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Sierpień 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Wrzesień 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Październik 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Listopad 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Grudzień 57 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57 292,00 zł
Rocznie 687 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687 504,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 57 292 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 49 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 49 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 57 292 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 49500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 49 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 37 419 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 369 zł
Zaliczka na podatek 16 863 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 59 650 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 59 650,00 0,00 0,00 0,00 5 368,50 0,00 16 863,00 0,00 37 418,50
Luty 59 650,00 0,00 0,00 0,00 5 368,50 0,00 18 663,00 0,00 35 618,50
Marzec 59 650,00 0,00 0,00 0,00 5 368,50 0,00 18 663,00 0,00 35 618,50
Kwiecień 59 650,00 0,00 0,00 0,00 5 368,50 0,00 18 663,00 0,00 35 618,50
Maj 59 650,00 0,00 0,00 0,00 5 368,50 0,00 18 663,00 0,00 35 618,50
Czerwiec 59 650,00 0,00 0,00 0,00 5 368,50 0,00 18 663,00 0,00 35 618,50
Lipiec 59 650,00 176,27 72,24 0,00 5 368,50 15,08 18 579,00 0,00 35 438,91
Sierpień 59 650,00 176,27 72,24 0,00 5 368,50 15,08 18 579,00 0,00 35 438,91
Wrzesień 59 650,00 176,27 72,24 0,00 5 368,50 15,08 18 579,00 0,00 35 438,91
Październik 59 650,00 176,27 72,24 0,00 5 368,50 15,08 18 579,00 0,00 35 438,91
Listopad 59 650,00 176,27 72,24 0,00 5 368,50 15,08 18 579,00 0,00 35 438,91
Grudzień 59 650,00 176,27 72,24 0,00 5 368,50 15,08 18 579,00 0,00 35 438,91
Rocznie 715 800,00 1 057,62 433,44 0,00 64 422,00 0,00 221 652,00 0,00 428 144,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 59 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 37 419 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.