Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48700 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 312 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 726 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 034 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 689 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 352 zł
Zaliczka na podatek 6 806 zł
Całość - kwota brutto 68 919 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 919,00 6 726,49 1 033,79 1 688,52 5 352,32 59 220,00 6 806,00 47 311,88
Luty 68 919,00 6 726,49 1 033,79 1 688,52 5 352,32 59 220,00 6 806,00 47 311,88
Marzec 68 919,00 6 726,49 1 033,79 1 688,52 5 352,32 59 220,00 18 451,00 35 666,88
Kwiecień 68 919,00 126,21 19,38 1 688,52 6 037,64 66 835,00 21 387,00 39 660,25
Maj 68 919,00 0,00 0,00 1 688,52 6 050,74 66 980,00 21 434,00 39 745,74
Czerwiec 68 919,00 0,00 0,00 1 688,52 6 050,74 66 980,00 21 434,00 39 745,74
Lipiec 68 919,00 0,00 0,00 1 688,52 6 050,74 66 980,00 21 434,00 39 745,74
Sierpień 68 919,00 0,00 0,00 1 688,52 6 050,74 66 980,00 21 434,00 39 745,74
Wrzesień 68 919,00 0,00 0,00 1 688,52 6 050,74 66 980,00 21 434,00 39 745,74
Październik 68 919,00 0,00 0,00 1 688,52 6 050,74 66 980,00 21 434,00 39 745,74
Listopad 68 919,00 0,00 0,00 1 688,52 6 050,74 66 980,00 21 434,00 39 745,74
Grudzień 68 919,00 0,00 0,00 1 688,52 6 050,74 66 980,00 21 434,00 39 745,74
Rocznie 827 028,00 20 305,68 3 120,75 20 262,24 70 500,52 780 335,00 154 421,00 487 916,81
Wynagrodzenie pracownika 68 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 726 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 480 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 151 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 689 zł
FGŚP 69 zł
Cała kwota 83 034 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 919,00 6 726,49 4 479,74 1 150,95 1 757,44 83 033,62 zł
Luty 68 919,00 6 726,49 4 479,74 1 150,95 1 757,44 83 033,62 zł
Marzec 68 919,00 6 726,49 4 479,74 1 150,95 1 757,44 83 033,62 zł
Kwiecień 68 919,00 126,21 84,03 1 150,95 1 757,44 72 037,63 zł
Maj 68 919,00 0,00 0,00 1 150,95 1 757,44 71 827,39 zł
Czerwiec 68 919,00 0,00 0,00 1 150,95 1 757,44 71 827,39 zł
Lipiec 68 919,00 0,00 0,00 1 150,95 1 757,44 71 827,39 zł
Sierpień 68 919,00 0,00 0,00 1 150,95 1 757,44 71 827,39 zł
Wrzesień 68 919,00 0,00 0,00 1 150,95 1 757,44 71 827,39 zł
Październik 68 919,00 0,00 0,00 1 150,95 1 757,44 71 827,39 zł
Listopad 68 919,00 0,00 0,00 1 150,95 1 757,44 71 827,39 zł
Grudzień 68 919,00 0,00 0,00 1 150,95 1 757,44 71 827,39 zł
Rocznie 827 028,00 20 305,68 13 523,25 13 811,40 21 089,28 895 757,61 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 68 919 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 312 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 312 zł netto poniesie łączny koszt równy 83 034 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48700 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 558 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 967 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 148 zł
Zaliczka na podatek 5 491 zł
Całość - kwota brutto 64 454 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 454,00 6 290,71 966,81 0,00 5 147,68 45 757,00 5 491,00 46 557,96
Luty 64 454,00 6 290,71 966,81 0,00 5 147,68 45 757,00 5 491,00 46 557,96
Marzec 64 454,00 6 290,71 966,81 0,00 5 147,68 45 757,00 5 491,00 46 557,96
Kwiecień 64 454,00 1 433,55 220,32 0,00 5 652,01 50 240,00 6 029,00 51 119,32
Maj 64 454,00 0,00 0,00 0,00 5 800,86 51 563,00 6 188,00 52 465,58
Czerwiec 64 454,00 0,00 0,00 0,00 5 800,86 51 563,00 6 188,00 52 465,58
Lipiec 64 454,00 0,00 0,00 0,00 5 800,86 51 563,00 6 188,00 52 465,58
Sierpień 64 454,00 0,00 0,00 0,00 5 800,86 51 563,00 6 188,00 52 465,58
Wrzesień 64 454,00 0,00 0,00 0,00 5 800,86 51 563,00 6 188,00 52 465,58
Październik 64 454,00 0,00 0,00 0,00 5 800,86 51 563,00 6 188,00 52 465,58
Listopad 64 454,00 0,00 0,00 0,00 5 800,86 51 563,00 6 188,00 52 465,58
Grudzień 64 454,00 0,00 0,00 0,00 5 800,86 51 563,00 6 188,00 52 465,58
Rocznie 773 448,00 20 305,68 3 120,75 0,00 67 501,93 600 015,00 4 502,00 610 517,84
Wynagrodzenie pracownika 64 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 291 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 190 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 579 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 578 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 454,00 6 290,71 4 189,51 0,00 1 643,57 76 577,79 zł
Luty 64 454,00 6 290,71 4 189,51 0,00 1 643,57 76 577,79 zł
Marzec 64 454,00 6 290,71 4 189,51 0,00 1 643,57 76 577,79 zł
Kwiecień 64 454,00 1 433,55 954,72 0,00 1 643,57 68 485,84 zł
Maj 64 454,00 0,00 0,00 0,00 1 643,57 66 097,57 zł
Czerwiec 64 454,00 0,00 0,00 0,00 1 643,57 66 097,57 zł
Lipiec 64 454,00 0,00 0,00 0,00 1 643,57 66 097,57 zł
Sierpień 64 454,00 0,00 0,00 0,00 1 643,57 66 097,57 zł
Wrzesień 64 454,00 0,00 0,00 0,00 1 643,57 66 097,57 zł
Październik 64 454,00 0,00 0,00 0,00 1 643,57 66 097,57 zł
Listopad 64 454,00 0,00 0,00 0,00 1 643,57 66 097,57 zł
Grudzień 64 454,00 0,00 0,00 0,00 1 643,57 66 097,57 zł
Rocznie 773 448,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 722,84 826 999,77 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 64 454 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 558 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 558 zł netto poniesie łączny koszt równy 76 578 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48700 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 666 zł
Całość - kwota brutto 56 366 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Luty 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Marzec 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Kwiecień 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Maj 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Czerwiec 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Lipiec 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Sierpień 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Wrzesień 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Październik 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Listopad 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Grudzień 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 093,00 7 666,00 48 700,00
Rocznie 676 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541 116,00 91 992,00 584 400,00
Wynagrodzenie pracownika 56 366 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 56 366 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Luty 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Marzec 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Kwiecień 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Maj 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Czerwiec 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Lipiec 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Sierpień 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Wrzesień 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Październik 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Listopad 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Grudzień 56 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 366,00 zł
Rocznie 676 392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676 392,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 366 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 700 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 700 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 366 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48700 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 700 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 850 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 282 zł
Zaliczka na podatek 16 555 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 687 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 687,00 0,00 0,00 0,00 5 281,83 0,00 16 555,00 0,00 36 850,17
Luty 58 687,00 0,00 0,00 0,00 5 281,83 0,00 18 355,00 0,00 35 050,17
Marzec 58 687,00 0,00 0,00 0,00 5 281,83 0,00 18 355,00 0,00 35 050,17
Kwiecień 58 687,00 0,00 0,00 0,00 5 281,83 0,00 18 355,00 0,00 35 050,17
Maj 58 687,00 0,00 0,00 0,00 5 281,83 0,00 18 355,00 0,00 35 050,17
Czerwiec 58 687,00 0,00 0,00 0,00 5 281,83 0,00 18 355,00 0,00 35 050,17
Lipiec 58 687,00 176,27 72,24 0,00 5 281,83 15,08 18 270,00 0,00 34 871,58
Sierpień 58 687,00 176,27 72,24 0,00 5 281,83 15,08 18 270,00 0,00 34 871,58
Wrzesień 58 687,00 176,27 72,24 0,00 5 281,83 15,08 18 270,00 0,00 34 871,58
Październik 58 687,00 176,27 72,24 0,00 5 281,83 15,08 18 270,00 0,00 34 871,58
Listopad 58 687,00 176,27 72,24 0,00 5 281,83 15,08 18 270,00 0,00 34 871,58
Grudzień 58 687,00 176,27 72,24 0,00 5 281,83 15,08 18 270,00 0,00 34 871,58
Rocznie 704 244,00 1 057,62 433,44 0,00 63 381,96 0,00 217 950,00 0,00 421 330,50

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 687 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 850 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.