Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 030 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 682 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 330 zł
Zaliczka na podatek 6 777 zł
Całość - kwota brutto 68 635 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 635,00 6 698,78 1 029,53 1 681,56 5 330,26 58 975,00 6 777,00 47 117,87
Luty 68 635,00 6 698,78 1 029,53 1 681,56 5 330,26 58 975,00 6 777,00 47 117,87
Marzec 68 635,00 6 698,78 1 029,53 1 681,56 5 330,26 58 975,00 18 216,00 35 678,87
Kwiecień 68 635,00 209,34 32,16 1 681,56 6 004,07 66 462,00 21 268,00 39 439,87
Maj 68 635,00 0,00 0,00 1 681,56 6 025,81 66 703,00 21 345,00 39 582,63
Czerwiec 68 635,00 0,00 0,00 1 681,56 6 025,81 66 703,00 21 345,00 39 582,63
Lipiec 68 635,00 0,00 0,00 1 681,56 6 025,81 66 703,00 21 345,00 39 582,63
Sierpień 68 635,00 0,00 0,00 1 681,56 6 025,81 66 703,00 21 345,00 39 582,63
Wrzesień 68 635,00 0,00 0,00 1 681,56 6 025,81 66 703,00 21 345,00 39 582,63
Październik 68 635,00 0,00 0,00 1 681,56 6 025,81 66 703,00 21 345,00 39 582,63
Listopad 68 635,00 0,00 0,00 1 681,56 6 025,81 66 703,00 21 345,00 39 582,63
Grudzień 68 635,00 0,00 0,00 1 681,56 6 025,81 66 703,00 21 345,00 39 582,63
Rocznie 823 620,00 20 305,68 3 120,75 20 178,72 70 201,33 777 011,00 153 596,00 486 015,52
Wynagrodzenie pracownika 68 635 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 699 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 461 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 146 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 682 zł
FGŚP 69 zł
Cała kwota 82 691 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 635,00 6 698,78 4 461,28 1 146,20 1 750,20 82 691,46 zł
Luty 68 635,00 6 698,78 4 461,28 1 146,20 1 750,20 82 691,46 zł
Marzec 68 635,00 6 698,78 4 461,28 1 146,20 1 750,20 82 691,46 zł
Kwiecień 68 635,00 209,34 139,41 1 146,20 1 750,20 71 880,15 zł
Maj 68 635,00 0,00 0,00 1 146,20 1 750,20 71 531,40 zł
Czerwiec 68 635,00 0,00 0,00 1 146,20 1 750,20 71 531,40 zł
Lipiec 68 635,00 0,00 0,00 1 146,20 1 750,20 71 531,40 zł
Sierpień 68 635,00 0,00 0,00 1 146,20 1 750,20 71 531,40 zł
Wrzesień 68 635,00 0,00 0,00 1 146,20 1 750,20 71 531,40 zł
Październik 68 635,00 0,00 0,00 1 146,20 1 750,20 71 531,40 zł
Listopad 68 635,00 0,00 0,00 1 146,20 1 750,20 71 531,40 zł
Grudzień 68 635,00 0,00 0,00 1 146,20 1 750,20 71 531,40 zł
Rocznie 823 620,00 20 305,68 13 523,25 13 754,40 21 002,40 892 205,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 68 635 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 118 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 118 zł netto poniesie łączny koszt równy 82 691 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 367 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 963 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 127 zł
Zaliczka na podatek 5 468 zł
Całość - kwota brutto 64 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 190,00 6 264,94 962,85 0,00 5 126,60 45 570,00 5 468,00 46 367,21
Luty 64 190,00 6 264,94 962,85 0,00 5 126,60 45 570,00 5 468,00 46 367,21
Marzec 64 190,00 6 264,94 962,85 0,00 5 126,60 45 570,00 5 468,00 46 367,21
Kwiecień 64 190,00 1 510,86 232,20 0,00 5 620,22 49 958,00 5 995,00 50 831,76
Maj 64 190,00 0,00 0,00 0,00 5 777,10 51 352,00 6 162,00 52 250,66
Czerwiec 64 190,00 0,00 0,00 0,00 5 777,10 51 352,00 6 162,00 52 250,66
Lipiec 64 190,00 0,00 0,00 0,00 5 777,10 51 352,00 6 162,00 52 250,66
Sierpień 64 190,00 0,00 0,00 0,00 5 777,10 51 352,00 6 162,00 52 250,66
Wrzesień 64 190,00 0,00 0,00 0,00 5 777,10 51 352,00 6 162,00 52 250,66
Październik 64 190,00 0,00 0,00 0,00 5 777,10 51 352,00 6 162,00 52 250,66
Listopad 64 190,00 0,00 0,00 0,00 5 777,10 51 352,00 6 162,00 52 250,66
Grudzień 64 190,00 0,00 0,00 0,00 5 777,10 51 352,00 6 162,00 52 250,66
Rocznie 770 280,00 20 305,68 3 120,75 0,00 67 216,82 597 484,00 4 481,00 607 938,67
Wynagrodzenie pracownika 64 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 265 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 172 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 573 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 264 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 190,00 6 264,94 4 172,35 0,00 1 636,85 76 264,14 zł
Luty 64 190,00 6 264,94 4 172,35 0,00 1 636,85 76 264,14 zł
Marzec 64 190,00 6 264,94 4 172,35 0,00 1 636,85 76 264,14 zł
Kwiecień 64 190,00 1 510,86 1 006,20 0,00 1 636,85 68 343,91 zł
Maj 64 190,00 0,00 0,00 0,00 1 636,85 65 826,85 zł
Czerwiec 64 190,00 0,00 0,00 0,00 1 636,85 65 826,85 zł
Lipiec 64 190,00 0,00 0,00 0,00 1 636,85 65 826,85 zł
Sierpień 64 190,00 0,00 0,00 0,00 1 636,85 65 826,85 zł
Wrzesień 64 190,00 0,00 0,00 0,00 1 636,85 65 826,85 zł
Październik 64 190,00 0,00 0,00 0,00 1 636,85 65 826,85 zł
Listopad 64 190,00 0,00 0,00 0,00 1 636,85 65 826,85 zł
Grudzień 64 190,00 0,00 0,00 0,00 1 636,85 65 826,85 zł
Rocznie 770 280,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 642,20 823 751,13 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 64 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 367 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 367 zł netto poniesie łączny koszt równy 76 264 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 634 zł
Całość - kwota brutto 56 134 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Luty 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Marzec 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Kwiecień 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Maj 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Czerwiec 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Lipiec 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Sierpień 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Wrzesień 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Październik 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Listopad 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Grudzień 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 907,00 7 634,00 48 500,00
Rocznie 673 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 538 884,00 91 608,00 582 000,00
Wynagrodzenie pracownika 56 134 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 56 134 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Luty 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Marzec 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Kwiecień 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Maj 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Czerwiec 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Lipiec 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Sierpień 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Wrzesień 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Październik 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Listopad 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Grudzień 56 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 134,00 zł
Rocznie 673 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673 608,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 134 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 134 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 708 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 260 zł
Zaliczka na podatek 16 478 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 446 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 446,00 0,00 0,00 0,00 5 260,14 0,00 16 478,00 0,00 36 707,86
Luty 58 446,00 0,00 0,00 0,00 5 260,14 0,00 18 278,00 0,00 34 907,86
Marzec 58 446,00 0,00 0,00 0,00 5 260,14 0,00 18 278,00 0,00 34 907,86
Kwiecień 58 446,00 0,00 0,00 0,00 5 260,14 0,00 18 278,00 0,00 34 907,86
Maj 58 446,00 0,00 0,00 0,00 5 260,14 0,00 18 278,00 0,00 34 907,86
Czerwiec 58 446,00 0,00 0,00 0,00 5 260,14 0,00 18 278,00 0,00 34 907,86
Lipiec 58 446,00 176,27 72,24 0,00 5 260,14 15,08 18 193,00 0,00 34 729,27
Sierpień 58 446,00 176,27 72,24 0,00 5 260,14 15,08 18 193,00 0,00 34 729,27
Wrzesień 58 446,00 176,27 72,24 0,00 5 260,14 15,08 18 193,00 0,00 34 729,27
Październik 58 446,00 176,27 72,24 0,00 5 260,14 15,08 18 193,00 0,00 34 729,27
Listopad 58 446,00 176,27 72,24 0,00 5 260,14 15,08 18 193,00 0,00 34 729,27
Grudzień 58 446,00 176,27 72,24 0,00 5 260,14 15,08 18 193,00 0,00 34 729,27
Rocznie 701 352,00 1 057,62 433,44 0,00 63 121,68 0,00 217 026,00 0,00 419 622,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 446 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 708 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.