Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48400 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 47 021 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 027 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 678 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 319 zł
Zaliczka na podatek 6 762 zł
Całość - kwota brutto 68 493 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 493,00 6 684,92 1 027,40 1 678,08 5 319,23 58 853,00 6 762,00 47 021,37
Luty 68 493,00 6 684,92 1 027,40 1 678,08 5 319,23 58 853,00 6 762,00 47 021,37
Marzec 68 493,00 6 684,92 1 027,40 1 678,08 5 319,23 58 853,00 18 099,00 35 684,37
Kwiecień 68 493,00 250,92 38,55 1 678,08 5 987,29 66 275,00 21 208,00 39 330,16
Maj 68 493,00 0,00 0,00 1 678,08 6 013,34 66 565,00 21 301,00 39 500,58
Czerwiec 68 493,00 0,00 0,00 1 678,08 6 013,34 66 565,00 21 301,00 39 500,58
Lipiec 68 493,00 0,00 0,00 1 678,08 6 013,34 66 565,00 21 301,00 39 500,58
Sierpień 68 493,00 0,00 0,00 1 678,08 6 013,34 66 565,00 21 301,00 39 500,58
Wrzesień 68 493,00 0,00 0,00 1 678,08 6 013,34 66 565,00 21 301,00 39 500,58
Październik 68 493,00 0,00 0,00 1 678,08 6 013,34 66 565,00 21 301,00 39 500,58
Listopad 68 493,00 0,00 0,00 1 678,08 6 013,34 66 565,00 21 301,00 39 500,58
Grudzień 68 493,00 0,00 0,00 1 678,08 6 013,34 66 565,00 21 301,00 39 500,58
Rocznie 821 916,00 20 305,68 3 120,75 20 136,96 70 051,70 775 354,00 153 183,00 485 061,91
Wynagrodzenie pracownika 68 493 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 685 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 452 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 144 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 678 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 82 520 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 493,00 6 684,92 4 452,05 1 143,83 1 746,57 82 520,37 zł
Luty 68 493,00 6 684,92 4 452,05 1 143,83 1 746,57 82 520,37 zł
Marzec 68 493,00 6 684,92 4 452,05 1 143,83 1 746,57 82 520,37 zł
Kwiecień 68 493,00 250,92 167,10 1 143,83 1 746,57 71 801,42 zł
Maj 68 493,00 0,00 0,00 1 143,83 1 746,57 71 383,40 zł
Czerwiec 68 493,00 0,00 0,00 1 143,83 1 746,57 71 383,40 zł
Lipiec 68 493,00 0,00 0,00 1 143,83 1 746,57 71 383,40 zł
Sierpień 68 493,00 0,00 0,00 1 143,83 1 746,57 71 383,40 zł
Wrzesień 68 493,00 0,00 0,00 1 143,83 1 746,57 71 383,40 zł
Październik 68 493,00 0,00 0,00 1 143,83 1 746,57 71 383,40 zł
Listopad 68 493,00 0,00 0,00 1 143,83 1 746,57 71 383,40 zł
Grudzień 68 493,00 0,00 0,00 1 143,83 1 746,57 71 383,40 zł
Rocznie 821 916,00 20 305,68 13 523,25 13 725,96 20 958,84 890 429,73 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 68 493 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 47 021 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 47 021 zł netto poniesie łączny koszt równy 82 520 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48400 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 961 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 116 zł
Zaliczka na podatek 5 457 zł
Całość - kwota brutto 64 057 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 64 057,00 6 251,96 960,86 0,00 5 115,98 45 475,00 5 457,00 46 271,20
Luty 64 057,00 6 251,96 960,86 0,00 5 115,98 45 475,00 5 457,00 46 271,20
Marzec 64 057,00 6 251,96 960,86 0,00 5 115,98 45 475,00 5 457,00 46 271,20
Kwiecień 64 057,00 1 549,80 238,17 0,00 5 604,21 49 815,00 5 978,00 50 687,02
Maj 64 057,00 0,00 0,00 0,00 5 765,13 51 246,00 6 150,00 52 142,35
Czerwiec 64 057,00 0,00 0,00 0,00 5 765,13 51 246,00 6 150,00 52 142,35
Lipiec 64 057,00 0,00 0,00 0,00 5 765,13 51 246,00 6 150,00 52 142,35
Sierpień 64 057,00 0,00 0,00 0,00 5 765,13 51 246,00 6 150,00 52 142,35
Wrzesień 64 057,00 0,00 0,00 0,00 5 765,13 51 246,00 6 150,00 52 142,35
Październik 64 057,00 0,00 0,00 0,00 5 765,13 51 246,00 6 150,00 52 142,35
Listopad 64 057,00 0,00 0,00 0,00 5 765,13 51 246,00 6 150,00 52 142,35
Grudzień 64 057,00 0,00 0,00 0,00 5 765,13 51 246,00 6 150,00 52 142,35
Rocznie 768 684,00 20 305,68 3 120,75 0,00 67 073,19 596 208,00 4 469,00 606 639,42
Wynagrodzenie pracownika 64 057 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 252 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 164 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 569 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 76 106 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 64 057,00 6 251,96 4 163,71 0,00 1 633,46 76 106,13 zł
Luty 64 057,00 6 251,96 4 163,71 0,00 1 633,46 76 106,13 zł
Marzec 64 057,00 6 251,96 4 163,71 0,00 1 633,46 76 106,13 zł
Kwiecień 64 057,00 1 549,80 1 032,12 0,00 1 633,46 68 272,38 zł
Maj 64 057,00 0,00 0,00 0,00 1 633,46 65 690,46 zł
Czerwiec 64 057,00 0,00 0,00 0,00 1 633,46 65 690,46 zł
Lipiec 64 057,00 0,00 0,00 0,00 1 633,46 65 690,46 zł
Sierpień 64 057,00 0,00 0,00 0,00 1 633,46 65 690,46 zł
Wrzesień 64 057,00 0,00 0,00 0,00 1 633,46 65 690,46 zł
Październik 64 057,00 0,00 0,00 0,00 1 633,46 65 690,46 zł
Listopad 64 057,00 0,00 0,00 0,00 1 633,46 65 690,46 zł
Grudzień 64 057,00 0,00 0,00 0,00 1 633,46 65 690,46 zł
Rocznie 768 684,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 601,52 822 114,45 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 64 057 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 271 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 271 zł netto poniesie łączny koszt równy 76 106 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48400 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 619 zł
Całość - kwota brutto 56 019 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Luty 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Marzec 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Kwiecień 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Maj 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Czerwiec 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Lipiec 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Sierpień 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Wrzesień 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Październik 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Listopad 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Grudzień 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 815,00 7 619,00 48 400,00
Rocznie 672 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 780,00 91 428,00 580 800,00
Wynagrodzenie pracownika 56 019 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 56 019 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Luty 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Marzec 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Kwiecień 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Maj 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Czerwiec 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Lipiec 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Sierpień 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Wrzesień 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Październik 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Listopad 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Grudzień 56 019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 019,00 zł
Rocznie 672 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672 228,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 56 019 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 400 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 400 zł netto poniesie łączny koszt równy 56 019 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48400 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 400 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 637 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 249 zł
Zaliczka na podatek 16 439 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 325 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 325,00 0,00 0,00 0,00 5 249,25 0,00 16 439,00 0,00 36 636,75
Luty 58 325,00 0,00 0,00 0,00 5 249,25 0,00 18 239,00 0,00 34 836,75
Marzec 58 325,00 0,00 0,00 0,00 5 249,25 0,00 18 239,00 0,00 34 836,75
Kwiecień 58 325,00 0,00 0,00 0,00 5 249,25 0,00 18 239,00 0,00 34 836,75
Maj 58 325,00 0,00 0,00 0,00 5 249,25 0,00 18 239,00 0,00 34 836,75
Czerwiec 58 325,00 0,00 0,00 0,00 5 249,25 0,00 18 239,00 0,00 34 836,75
Lipiec 58 325,00 176,27 72,24 0,00 5 249,25 15,08 18 155,00 0,00 34 657,16
Sierpień 58 325,00 176,27 72,24 0,00 5 249,25 15,08 18 155,00 0,00 34 657,16
Wrzesień 58 325,00 176,27 72,24 0,00 5 249,25 15,08 18 155,00 0,00 34 657,16
Październik 58 325,00 176,27 72,24 0,00 5 249,25 15,08 18 155,00 0,00 34 657,16
Listopad 58 325,00 176,27 72,24 0,00 5 249,25 15,08 18 155,00 0,00 34 657,16
Grudzień 58 325,00 176,27 72,24 0,00 5 249,25 15,08 18 155,00 0,00 34 657,16
Rocznie 699 900,00 1 057,62 433,44 0,00 62 991,00 0,00 216 564,00 0,00 418 763,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 637 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.