Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 48300 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 48 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 924 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 1 025 zł
Ubezpieczenie chorobowe 1 675 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 308 zł
Zaliczka na podatek 6 748 zł
Całość - kwota brutto 68 351 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 68 351,00 6 671,06 1 025,27 1 674,60 5 308,21 58 730,00 6 748,00 46 923,86
Luty 68 351,00 6 671,06 1 025,27 1 674,60 5 308,21 58 730,00 6 748,00 46 923,86
Marzec 68 351,00 6 671,06 1 025,27 1 674,60 5 308,21 58 730,00 17 986,00 35 685,86
Kwiecień 68 351,00 292,50 44,94 1 674,60 5 970,51 66 089,00 21 148,00 39 220,45
Maj 68 351,00 0,00 0,00 1 674,60 6 000,88 66 426,00 21 256,00 39 419,52
Czerwiec 68 351,00 0,00 0,00 1 674,60 6 000,88 66 426,00 21 256,00 39 419,52
Lipiec 68 351,00 0,00 0,00 1 674,60 6 000,88 66 426,00 21 256,00 39 419,52
Sierpień 68 351,00 0,00 0,00 1 674,60 6 000,88 66 426,00 21 256,00 39 419,52
Wrzesień 68 351,00 0,00 0,00 1 674,60 6 000,88 66 426,00 21 256,00 39 419,52
Październik 68 351,00 0,00 0,00 1 674,60 6 000,88 66 426,00 21 256,00 39 419,52
Listopad 68 351,00 0,00 0,00 1 674,60 6 000,88 66 426,00 21 256,00 39 419,52
Grudzień 68 351,00 0,00 0,00 1 674,60 6 000,88 66 426,00 21 256,00 39 419,52
Rocznie 820 212,00 20 305,68 3 120,75 20 095,20 69 902,18 773 687,00 152 773,00 484 110,19
Wynagrodzenie pracownika 68 351 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 671 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 443 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 1 141 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 675 zł
FGŚP 68 zł
Cała kwota 82 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 68 351,00 6 671,06 4 442,82 1 141,46 1 742,95 82 349,29 zł
Luty 68 351,00 6 671,06 4 442,82 1 141,46 1 742,95 82 349,29 zł
Marzec 68 351,00 6 671,06 4 442,82 1 141,46 1 742,95 82 349,29 zł
Kwiecień 68 351,00 292,50 194,79 1 141,46 1 742,95 71 722,70 zł
Maj 68 351,00 0,00 0,00 1 141,46 1 742,95 71 235,41 zł
Czerwiec 68 351,00 0,00 0,00 1 141,46 1 742,95 71 235,41 zł
Lipiec 68 351,00 0,00 0,00 1 141,46 1 742,95 71 235,41 zł
Sierpień 68 351,00 0,00 0,00 1 141,46 1 742,95 71 235,41 zł
Wrzesień 68 351,00 0,00 0,00 1 141,46 1 742,95 71 235,41 zł
Październik 68 351,00 0,00 0,00 1 141,46 1 742,95 71 235,41 zł
Listopad 68 351,00 0,00 0,00 1 141,46 1 742,95 71 235,41 zł
Grudzień 68 351,00 0,00 0,00 1 141,46 1 742,95 71 235,41 zł
Rocznie 820 212,00 20 305,68 13 523,25 13 697,52 20 915,40 888 653,85 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 68 351 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 924 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 924 zł netto poniesie łączny koszt równy 82 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 48300 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 48 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 46 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 239 zł
Ubezpieczenie rentowe 959 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 105 zł
Zaliczka na podatek 5 446 zł
Całość - kwota brutto 63 925 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 63 925,00 6 239,08 958,88 0,00 5 105,43 45 382,00 5 446,00 46 175,77
Luty 63 925,00 6 239,08 958,88 0,00 5 105,43 45 382,00 5 446,00 46 175,77
Marzec 63 925,00 6 239,08 958,88 0,00 5 105,43 45 382,00 5 446,00 46 175,77
Kwiecień 63 925,00 1 588,44 244,11 0,00 5 588,32 49 674,00 5 961,00 50 543,25
Maj 63 925,00 0,00 0,00 0,00 5 753,25 51 140,00 6 137,00 52 034,95
Czerwiec 63 925,00 0,00 0,00 0,00 5 753,25 51 140,00 6 137,00 52 034,95
Lipiec 63 925,00 0,00 0,00 0,00 5 753,25 51 140,00 6 137,00 52 034,95
Sierpień 63 925,00 0,00 0,00 0,00 5 753,25 51 140,00 6 137,00 52 034,95
Wrzesień 63 925,00 0,00 0,00 0,00 5 753,25 51 140,00 6 137,00 52 034,95
Październik 63 925,00 0,00 0,00 0,00 5 753,25 51 140,00 6 137,00 52 034,95
Listopad 63 925,00 0,00 0,00 0,00 5 753,25 51 140,00 6 137,00 52 034,95
Grudzień 63 925,00 0,00 0,00 0,00 5 753,25 51 140,00 6 137,00 52 034,95
Rocznie 767 100,00 20 305,68 3 120,75 0,00 66 930,61 594 940,00 4 465,00 605 350,16
Wynagrodzenie pracownika 63 925 zł
Ubezpieczenie emerytalne 6 239 zł
Ubezpieczenie rentowe 4 155 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 1 566 zł
FGŚP 64 zł
Cała kwota 75 949 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 63 925,00 6 239,08 4 155,13 0,00 1 630,09 75 949,30 zł
Luty 63 925,00 6 239,08 4 155,13 0,00 1 630,09 75 949,30 zł
Marzec 63 925,00 6 239,08 4 155,13 0,00 1 630,09 75 949,30 zł
Kwiecień 63 925,00 1 588,44 1 057,86 0,00 1 630,09 68 201,39 zł
Maj 63 925,00 0,00 0,00 0,00 1 630,09 65 555,09 zł
Czerwiec 63 925,00 0,00 0,00 0,00 1 630,09 65 555,09 zł
Lipiec 63 925,00 0,00 0,00 0,00 1 630,09 65 555,09 zł
Sierpień 63 925,00 0,00 0,00 0,00 1 630,09 65 555,09 zł
Wrzesień 63 925,00 0,00 0,00 0,00 1 630,09 65 555,09 zł
Październik 63 925,00 0,00 0,00 0,00 1 630,09 65 555,09 zł
Listopad 63 925,00 0,00 0,00 0,00 1 630,09 65 555,09 zł
Grudzień 63 925,00 0,00 0,00 0,00 1 630,09 65 555,09 zł
Rocznie 767 100,00 20 305,68 13 523,25 0,00 19 561,08 820 490,01 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 63 925 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 46 176 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 46 176 zł netto poniesie łączny koszt równy 75 949 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 48300 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 48 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 48 300 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 7 603 zł
Całość - kwota brutto 55 903 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Luty 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Marzec 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Kwiecień 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Maj 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Czerwiec 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Lipiec 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Sierpień 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Wrzesień 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Październik 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Listopad 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Grudzień 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 722,00 7 603,00 48 300,00
Rocznie 670 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 664,00 91 236,00 579 600,00
Wynagrodzenie pracownika 55 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 55 903 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Luty 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Marzec 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Kwiecień 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Maj 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Czerwiec 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Lipiec 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Sierpień 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Wrzesień 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Październik 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Listopad 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Grudzień 55 903,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 903,00 zł
Rocznie 670 836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670 836,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 55 903 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 48 300 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 48 300 zł netto poniesie łączny koszt równy 55 903 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 48300 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 48 300 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 36 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 5 238 zł
Zaliczka na podatek 16 401 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 58 205 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to styczeń. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 58 205,00 0,00 0,00 0,00 5 238,45 0,00 16 401,00 0,00 36 565,55
Luty 58 205,00 0,00 0,00 0,00 5 238,45 0,00 18 201,00 0,00 34 765,55
Marzec 58 205,00 0,00 0,00 0,00 5 238,45 0,00 18 201,00 0,00 34 765,55
Kwiecień 58 205,00 0,00 0,00 0,00 5 238,45 0,00 18 201,00 0,00 34 765,55
Maj 58 205,00 0,00 0,00 0,00 5 238,45 0,00 18 201,00 0,00 34 765,55
Czerwiec 58 205,00 0,00 0,00 0,00 5 238,45 0,00 18 201,00 0,00 34 765,55
Lipiec 58 205,00 176,27 72,24 0,00 5 238,45 15,08 18 116,00 0,00 34 586,96
Sierpień 58 205,00 176,27 72,24 0,00 5 238,45 15,08 18 116,00 0,00 34 586,96
Wrzesień 58 205,00 176,27 72,24 0,00 5 238,45 15,08 18 116,00 0,00 34 586,96
Październik 58 205,00 176,27 72,24 0,00 5 238,45 15,08 18 116,00 0,00 34 586,96
Listopad 58 205,00 176,27 72,24 0,00 5 238,45 15,08 18 116,00 0,00 34 586,96
Grudzień 58 205,00 176,27 72,24 0,00 5 238,45 15,08 18 116,00 0,00 34 586,96
Rocznie 698 460,00 1 057,62 433,44 0,00 62 861,40 0,00 216 102,00 0,00 417 915,06

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 58 205 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 36 566 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.